Sivas Köprü Projesi 3. İzleme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi kapsamında düzenlenen 3. izleme sınavının online halidir.

Sınavdaki soruların ilgili olduğu kazanımlar
814 Adım Adım Liderliğe
825 İstiklal Yolculuğu
828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur
811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı
821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler
827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
/10
1 oylar, 3 ortalama
6
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 3. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’nin bazı kararları şu şekildedir:

I. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal edilmemiş yerler Türk yurdudur, parçalanamaz.
II. Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilecek haklar kadar olacaktır.
III. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
IV. Başta saltanat ve hilafetin merkezi İstanbul olmak üzere Boğazlar ve diğer topraklarımızdaki işgaller derhal sonlandırılmalıdır.

Buna göre alınan kararlarının toprak bütünlüğü, tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık ve ulusların eşitliği kavramları ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları verilmiştir.

  • Manda ve himaye kabul edilemez.
  • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
  • Kuvayımillîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
  • Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Bu kararlara göre yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

3 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

BMM’nin açılmasından sonra yurdun birçok yerinde meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. BMM, çıkan ayaklanmaları bastırmak için çeşitli önlemler almıştır.

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Vatana İhanet Kanunu) çıkarıldı.
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na uymayanları cezalandırmak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
III. İtilaf Devletleri’nin ve İstanbul Hükümeti'nin halkı yanlış yönlendirmemesi için Anadolu Ajansı kuruldu.
IV. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’den karşı fetva alındı.

Ayaklanmalara karşı BMM’nin aldığı önlemlere bakılarak;

I. BMM, yargı yetkisini kullanmıştır.
II. BMM, halkı doğru bilgilendirmek istemiştir.
III. Tüm din adamları Millî Mücadele’ye destek vermiştir.

yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi, bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyip Ruslara destek olmak isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden çıkarma yaparak Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk Muharebeleri’nde büyük bir zafer elde etti. Halil (Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ül Amâre denilen yerde İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri, komutanları General Townshend (Tavzınd) ile birlikte esir alındı. Ancak bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngilizler, 1917 yılında Bağdat’ı işgal edip Musul’a doğru ilerlediler.

Metinde verilen bilgilerden yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’ni paramparça edip Türk milletini de yok etmeyi hedefleyen bir ölüm fermanıdır. Bu antlaşma ile Avrupalı devletler, asırlardır hayalini kurdukları “Türkleri yok etme” planlarının gerçekleşeceğini düşünmüşlerdir. Ancak bu antlaşma ölü doğmuş bir antlaşmadır. Çünkü Osmanlı Anayasası’na (Kanun-i Esasi) göre uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekmektedir. Oysaki Sevr  Antlaşması, fiilen işbaşında olmayan Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Osmanlı Hükûmeti tarafından “Saltanat Şurası” adı altında oluşturulan bir komisyon tarafından onaylanmıştır.

Verilen metindeki vurgulu yazılan yer ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

6 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa Kemal yabancı dil bilgisini de ilerletmek istiyordu. Bu nedenle tatillerde Selanik’te Frerler Okulu’na giderek Fransızcasını ilerletmeye çalıştı. Okuduğu kitaplar sayesinde; Jean Jack  Rousseau (Jan Jak Ruso), Voltaire (Volter), Montesquieu (Montesku), Auquste Comte (Ogust Komt) gibi Fransız düşünürlerini yakından tanıdı ve hürriyet, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları özümsedi. 

Verilen metinde Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Çok yönlü olarak kendini geliştirmek istemiştir.
II. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirleri benimsemiştir.
III. Yabancı okulda eğitimini tamamlamıştır.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

7 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Bulgaristan’ın bağımsız olması, Bosna Hersek’in Avusturya tarafından işgal edilmesi ve Girit’in Yunanistan’a katılmasıyla beraber yaşanan olumsuzluklar iç politikadaki huzursuzluğu daha da artırdı. Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar 31 Mart Ayaklanması’nı çıkardı. Ayaklanma, komutanlığını Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanlığını da Mustafa Kemal’in yaptığı Selanik’ten gelen Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Bu olaydan sonra II. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine Mehmet Reşat tahta çıkarıldı.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

8 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Coğrafi keşiflerden sonra Osmanlı Devleti kontrolünde olan ticaret yolları önemini yitirmiştir. Bunun aksine Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazanmıştır. Osmanlı Devleti, güçlü dönemlerine geri dönmek, ticaret yollarının  işlerliğini geri kazandırmak için farklı ülkelere kapitülasyonlar vermiştir. Gümrük vergilerini almayarak ya da vergi oranlarını düşürerek ekonomik kazanç sağlama yoluna gitmiştir. 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

9 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

I. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın durumunu gösteren harita verilmiştir.

Verilen harita incelendiğinde yapılan yorumlardan hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenir?

Question Image

10 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne bağlı olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin etkinliği ve sayısı giderek artmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de Sivas merkezli olarak kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’dir. Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Hanım’ın kurucusu olduğu bu cemiyetin faaliyetleri kapsamında bir atölye kurulmuş ve bu atölyede askerlerimize gerekli giysiler dikilmiştir. Orduya para ve mal yardımı kampanyaları düzenlenmiştir. Ayrıca cemiyette görev yapan Sivaslı kadınlar, göçler ile işgaller sırasında öksüz ve yetim kalmış çocukları “Darüleytam” bünyesinde himaye etmişlerdir.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti hakkında verilen bilgilere bakılarak:

I. Siyasi
II. Ekonomik
III. Sosyal

alanlarından hangilerinde Milli Mücadele’ye katkı sağladığı söylenebilir?

Ortalama skor 60%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Edanur silopi80 %8
2ersan80 %8
3a80 %8
4Lena60 %6
5fdgf30 %3
6Kağan30 %3

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a9910
2a2230
3ALİ2110
4D1806
5Asd1723
6aa1710
7Gdhzhbds1707
8111429
9Deniz1425
10G1402
11G1336
12İlayda1186
13ARzu1096
14ali1068
15Er1067
16rana1016
17kg944
18Çağla938
19Ilgın KARAKARTAL901
205e879
21aleyna877
22Ege Gören869
23hatice nur yurt853
24t842
25Ghg fa832
261816
27ayşen erva813
28imagine losing807
29Adam_Ucuyo790
30Elif Hoda789
31Arda Yılmaz788
32Belinay771
33oykuıpıl767
34z740
35asads739
36gg718
37arda can713
38Aysu704
39Berk669
40E667
41Elif666
42eyup653
43h645
44Yusuf İslam Konuk641
458b639
46ahmet baki623
47Nisa Duru Bingül623
48Jjjjjjjkl618
49Çağrı617
50Nehir617
51Melek Vardar 6/B607
52SENA607
53Enes Solmaz599
54Ceylin akardere598
55dd595
56byz584
57C579
58sss578
59a575
60Beren573
61Şervan tursun560
62ilayda559
63hasan552
64.550
65Selin548
66w545
67Hürünaz544
68Emine541
69Alische538
70Çağrı528
71İrem525
727/A525
73Sema523
74Elif Çakır520
75Ömer Enes ÇAKAL517
76Yiğit511
77Nazlı Akgül509
78Zeynep Çelebi509
79Melek508
80Sare505
81s501
82Defne Turna492
83Burak491
84emira489
85t484
86KEREM KARATAŞ483
87Özge478
88K477
89Yunus Emre Göktaş476
90ada474
91Alara Cengiz472
92msu472
93Zeyne DEDE470
94R.Aytuğ Cıvak466
95Azizcan457
96İrmak454
97Sümeyye451
98sekizler450
99Yiğitali Akkuş444
100ilknur444
101jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc438
102Esma437
103Ledeyna Güner437
104Elif436
105tuncay435
106Nisa Çelik428
107we427
108Gülce Erkeç423
109Nfuws422
110Cemre421
111erkan413
112Liya412
113İlayda409
114bekir408
115Elif Öykü405
116Elif405
117Esra404
118Aslıhan403
119ahmet398
120ada397
121sudem395
122Barış Arın Yavuzcan394
123Baki390
124Egemen386
125uuu386
126Eymen384
127Secil bilgin382
128Kuzey381
129bbshen378
130cahoo378
131ı378
132ghggtyhtt377
133Hiranur375
134Ali Batın TAN374
135Medine373
136İkranur373
137ğ373
138Irmak özer371
139*367
140Mısra Direk366
141Nimet366
142zozo365
143Levent364
144Nikolay363
145Esra pehlevan363
146Yusuf İslam konuk362
147Sevde362
148naz362
149Zeynep Beyza359
150CEMRE359
151Doruk Celal Darçin356
152ihsan mahir davuş354
153C354
154a353
155Furkan Alper353
156Awdd353
157Elif351
158macide350
159oğuz347
160-346
161thdyr5hn345
162Çınar Temurtaş344
163M.yiğit aslan340
164Nil Soğancılar339
165Eylül339
166Serra Nur336
167Eymencan336
168yağmur335
169Emre332
170İsim332
171Dyrr7ti330
172elf330
173rüzgar ünal329
174Ögenci329
175Kayra327
176a324
177fsm321
178Umut kamil318
179Kardelen karataş318
180Mizgin317
181burak317
182Ahmet KORKMAZ315
183Sıdıka SARIBIYIK314
184Zeynep koç312
185Medine Sıla Kayacan312
186Fehime özdemir312
187Kerri309
188Ezgi Su308
189Merve Tınmaz 5-C307
190senem307
191esila307
192Kayla Naz Akdeniz306
193Bnb306
194Zeynep Ceyda Koca306
195bero305
196ötp304
197Hena303
198Hazal302
199Cfcvcfd302
200Belinay301
201Melih DUMAN301
202Ebrar299
203İslam Can299
204coco cola299
205savas299
206Musa299
207Zeynep Buğlem ANDAÇ298
208Aa298
209W297
210Abdullah296
211koray295
212hira294
213Büşra294
214klşh292
215doğan291
216ayşe291
217NİL290
218Gy289
219ALI KUTAY288
220ArdaB.288
221Burcu287
222Efe Uygar286
223www286
224Ecrin285
225Berat282
2261282
227Asd281
228Sare278
229Dilara Köroğlu277
230Hayice276
231YİĞİT274
232Bilge Kağan ELMAS274
233tdtgt272
234Bahtiyar271
235C271
236HUZEYFE270
237Enes Efe269
238Z.seray268
239y268
240Semra268
241Yiğit Manazoğlu267
242T267
243sena267
244Efe Bozkurt266
245ecrin266
246Neden266
247Mehmet Akif Ersoy265
248Şevval su259
249osman259
250Rüzgar Berat259
251Yiğit258
252Arda258
253Menna258
254öykü257
255çınar kankaya256
256xzftfew1ttt255
257Ecrin KARAARSLAN254
258Esma Ebrar254
259Şeref Arda254
2608254
261tr253
262Mete252
263Abdülhamit252
264a252
265er252
266aeâtçaaet251
2677B251
268ggggg250
269Minel Tuana Köseoğlu249
270Kağan248
271İlayda246
272ronaldo246
273fafğpafo0pağkfla245
274BATIN BERK YORULMAZ245
275osman245
276Ömer244
2775a244
278merve244
279YİĞİT UZUNOĞLU243
280Asya242
281Gülşah242
282Eftelya242
283Azra242
284S242
285SÜMEYRA EKERİM242
286Adlem Gökçe Yaman241
287Sümeyye Cankılıç241
288Mete241
289zeynep sahra240
290sss240
291ali240
292Elif239
293Melih köseoğlu239
294LŞLLŞLŞL239
295akokuşkolarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrııııııııııııııımmmmmm239
296Zerenkalpben238
297Hilal237
298YUSUF236
299isim236
300.235
301ddddd235
302Gufiroe234
303Mustafa Enes234
304Elif bakar234
305Efgtyu234
306Kemal efe Çetin233
307GHostkiller139999233
308seyit233
309Ecrin naz ataş231
310Azra231
311Hazal230
312Tuğberk karabudan230
313Ali230
314Yağmur228
315EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
316aaaa228
317Arda227
318Belkıssu227
319Beren227
320@227
321Yiğit226
322Esra Aksoy226
323Esma Hıra226
3248225
325faatma225
326Asel225
327aa225
328F225
3297a225
330Melisa224
331Emira akgün223
332Ahmet SAĞNAK223
333Yiğit Ali ÖZTÜRK222
334serra222
335efe222
336ada!☆221
337alihan221
338Ayşegül YELOĞLU220
339FURKAN220
340ss220
341ismail220
342Zeynep beyza219
343makbule yeşillik219
344Yiğit218
345Mert Ali Yıldırım218
346ilkan218
347Elif Uysal218
348Zeynep Oyman218
3498a-b218
350c217
351kerem216
352Elif Buğlem Torun216
353Omar216
354okyanus215
355Ayris Mina minez215
356ecrin ayaz215
357A215
358Sabire214
359Nehir214
360nevin214
361Umut Roni ATSAK214
362Alperendogankya213
363Ekin213
364ayşe213
365Eylül mina212
366emira212
367Ataberk212
368Çağatay212
369Umut212
370murat212
371Esen210
372Mahmut efe209
373İbrahim haktan209
374Yağzel Baykal209
375Kumsal ela209
376Ahmet8208
377Misafir208
378s208
379Kaan208
380Asya207
381elvin gezgin207
382nazlı207
383Ali berke şahin206
384Büşra Güldoğuş206
385nasuh can206
386ada güler206
387yeşim206
388nazmi mete206
389kennnturan206
3907a206
391efe205
392Enes Yiğit BAYKAL205
393Efsanur205
394Deniz Doğan205
395Ee205
396Hanife204
397Sümeyye204
398Atakan204
399yusufi203
400Adem203
401Eylul203
402emine yiğit203
403Onur202
404Gökçe Deniz gorgel202
405BARIŞ BAHAR202
406Kuttik202
407Yiğit201
408Semra201
409Esma201
410j201
411Asya200
412muhammet efe200
413Tanem200
414ERDEM200
4156200
416ZEYNEP BEYZA199
4178B199
4185c199
419sssss199
420Ali cahit198
421Ebrar198
422Ümmünur198
423erdal20198
424Ela Kayıhan197
425Deniz197
426s197
427Fatih196
428burak196
4297-D harun emir özdemir195
430Asel195
431Hh195
432OSMAN195
433aleyna194
434Zeynep194
435DEMİR işsever194
436Ömeroviç194
437aa194
438jk194
439Asya10193
440PINAR193
441nur193
442D193
443Mete192
444DEFNE ÇATI192
445Selin192
446rr192
447SADİ UTKU ALBAYRAK191
448eren191
449ufuk yarkın gümüş191
450ASLI191
451a191
4527c191
453Özlem191
454eran190
455Deniz189
456Gökçe189
457hazal189
458jjj188
459Defne yolcu188
460YAREN187
461Eylül187
462Esma187
463kemal değirmenci187
464nazz187
465[email protected]187
466naime yontem186
467Muhammet Eren Bilmez186
468Fatma baş186
469miraç186
470kayra186
471dd186
472Sadullah186
473Aslı185
474Sefa Talha binici185
475ilker185
476NİSA NUR184
477Devran Ufuk184
478Mehmet184
479Hatice kübra184
480e184
481O183
482Bartu Efe183
483Hüseyin183
484s183
485Miray182
486naz182
487Esma182
488WETG4QA181
489Çınar Adem181
490kjme181
491Oyku181
492Emre180
493Ömer180
494shinunoga e wa180
495q180
496doruk179
497Eylül haskioglu179
4988ab179
499Derin178
500Dgfg178

Sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-3-izleme-sinavi.70075/ adresinden indirebilrsiniz.