Sivas Köprü Projesi 3. İzleme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi kapsamında düzenlenen 3. izleme sınavının online halidir.

Sınavdaki soruların ilgili olduğu kazanımlar
814 Adım Adım Liderliğe
825 İstiklal Yolculuğu
828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur
811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı
821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler
827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar
824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye
826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM
/10
1 oylar, 3 ortalama
38
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sivas KÖPRÜ Projesi 3. İzleme Sınavı

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Coğrafi keşiflerden sonra Osmanlı Devleti kontrolünde olan ticaret yolları önemini yitirmiştir. Bunun aksine Atlas Okyanusu’ndaki limanlar önem kazanmıştır. Osmanlı Devleti, güçlü dönemlerine geri dönmek, ticaret yollarının  işlerliğini geri kazandırmak için farklı ülkelere kapitülasyonlar vermiştir. Gümrük vergilerini almayarak ya da vergi oranlarını düşürerek ekonomik kazanç sağlama yoluna gitmiştir. 

Verilen metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

2 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Matematik derslerinde çok başarılı olan Mustafa Kemal yabancı dil bilgisini de ilerletmek istiyordu. Bu nedenle tatillerde Selanik’te Frerler Okulu’na giderek Fransızcasını ilerletmeye çalıştı. Okuduğu kitaplar sayesinde; Jean Jack  Rousseau (Jan Jak Ruso), Voltaire (Volter), Montesquieu (Montesku), Auquste Comte (Ogust Komt) gibi Fransız düşünürlerini yakından tanıdı ve hürriyet, bağımsızlık, adalet, eşitlik gibi kavramları özümsedi. 

Verilen metinde Mustafa Kemal ile ilgili;

I. Çok yönlü olarak kendini geliştirmek istemiştir.
II. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirleri benimsemiştir.
III. Yabancı okulda eğitimini tamamlamıştır.

çıkarımlardan hangileri yapılabilir?

3 / 10

Kategori: 824 Cemiyetler ve Kuvâ-yı Milliye

Sivas Kongresi’nden sonra Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne bağlı olarak faaliyet gösteren cemiyetlerin etkinliği ve sayısı giderek artmıştır. Bunlardan en önemlilerinden biri de Sivas merkezli olarak kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti’dir. Sivas Valisi Reşit Paşa’nın eşi Melek Hanım’ın kurucusu olduğu bu cemiyetin faaliyetleri kapsamında bir atölye kurulmuş ve bu atölyede askerlerimize gerekli giysiler dikilmiştir. Orduya para ve mal yardımı kampanyaları düzenlenmiştir. Ayrıca cemiyette görev yapan Sivaslı kadınlar, göçler ile işgaller sırasında öksüz ve yetim kalmış çocukları “Darüleytam” bünyesinde himaye etmişlerdir.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti hakkında verilen bilgilere bakılarak:

I. Siyasi
II. Ekonomik
III. Sosyal

alanlarından hangilerinde Milli Mücadele’ye katkı sağladığı söylenebilir?

4 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

Irak Cephesi, bölgedeki petrol alanlarını ele geçirmek ve kuzeye doğru ilerleyip Ruslara destek olmak isteyen İngiliz kuvvetleri tarafından açıldı. Basra Körfezi’nden çıkarma yaparak Bağdat’a doğru ilerlemeye çalışan İngilizlere karşı Osmanlı kuvvetleri, Selman-ı Pâk Muharebeleri’nde büyük bir zafer elde etti. Halil (Kut) Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu Kut’ül Amâre denilen yerde İngiliz kuvvetlerini kuşattı. İngiliz askerleri, komutanları General Townshend (Tavzınd) ile birlikte esir alındı. Ancak bölgeye yeni kuvvetler gönderen İngilizler, 1917 yılında Bağdat’ı işgal edip Musul’a doğru ilerlediler.

Metinde verilen bilgilerden yola çıkarak yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

5 / 10

Kategori: 828 Geçersiz Bir Antlaşma: Sevr Antlaşması

Sevr Antlaşması, Osmanlı Devleti’ni paramparça edip Türk milletini de yok etmeyi hedefleyen bir ölüm fermanıdır. Bu antlaşma ile Avrupalı devletler, asırlardır hayalini kurdukları “Türkleri yok etme” planlarının gerçekleşeceğini düşünmüşlerdir. Ancak bu antlaşma ölü doğmuş bir antlaşmadır. Çünkü Osmanlı Anayasası’na (Kanun-i Esasi) göre uluslararası bir antlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekmektedir. Oysaki Sevr  Antlaşması, fiilen işbaşında olmayan Mebusan Meclisi tarafından onaylanmamıştır. Osmanlı Hükûmeti tarafından “Saltanat Şurası” adı altında oluşturulan bir komisyon tarafından onaylanmıştır.

Verilen metindeki vurgulu yazılan yer ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

6 / 10

Kategori: 821 I. Dünya Savaşına Yol Açan Gelişmeler

I. Dünya Savaşı sırasında Avrupa’nın durumunu gösteren harita verilmiştir.

Verilen harita incelendiğinde yapılan yorumlardan hangisinin kesin olarak doğru olduğu söylenir?

Question Image

7 / 10

Kategori: 826 Bir Milletin Yemini: Misakımillî – TBMM

Misak-ı Milli’nin bazı kararları şu şekildedir:

I. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığında işgal edilmemiş yerler Türk yurdudur, parçalanamaz.
II. Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilecek haklar kadar olacaktır.
III. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır.
IV. Başta saltanat ve hilafetin merkezi İstanbul olmak üzere Boğazlar ve diğer topraklarımızdaki işgaller derhal sonlandırılmalıdır.

Buna göre alınan kararlarının toprak bütünlüğü, tam bağımsızlık, ekonomik bağımsızlık ve ulusların eşitliği kavramları ile eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

8 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları verilmiştir.

  • Manda ve himaye kabul edilemez.
  • Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez.
  • Kuvayımillîye’yi tek kuvvet olarak tanımak ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
  • Hristiyan azınlıklara siyasi hâkimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozacak ayrıcalıklar verilemez.

Bu kararlara göre yapılan yorumlardan hangisinin doğru olduğu söylenemez?

9 / 10

Kategori: 827 BMM’ye Karşı Çıkarılan Ayaklanmalar

BMM’nin açılmasından sonra yurdun birçok yerinde meclise karşı ayaklanmalar çıkmıştır. BMM, çıkan ayaklanmaları bastırmak için çeşitli önlemler almıştır.

I. Hıyanet-i Vataniye Kanunu (Vatana İhanet Kanunu) çıkarıldı.
II. Hıyanet-i Vataniye Kanunu’na uymayanları cezalandırmak için İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
III. İtilaf Devletleri’nin ve İstanbul Hükümeti'nin halkı yanlış yönlendirmemesi için Anadolu Ajansı kuruldu.
IV. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi’den karşı fetva alındı.

Ayaklanmalara karşı BMM’nin aldığı önlemlere bakılarak;

I. BMM, yargı yetkisini kullanmıştır.
II. BMM, halkı doğru bilgilendirmek istemiştir.
III. Tüm din adamları Millî Mücadele’ye destek vermiştir.

yorumlardan hangilerinin doğru olduğu söylenebilir?

10 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

Bulgaristan’ın bağımsız olması, Bosna Hersek’in Avusturya tarafından işgal edilmesi ve Girit’in Yunanistan’a katılmasıyla beraber yaşanan olumsuzluklar iç politikadaki huzursuzluğu daha da artırdı. Meşrutiyet yönetimine karşı olanlar 31 Mart Ayaklanması’nı çıkardı. Ayaklanma, komutanlığını Mahmut Şevket Paşa, kurmay başkanlığını da Mustafa Kemal’in yaptığı Selanik’ten gelen Hareket Ordusu tarafından bastırıldı. Bu olaydan sonra II. Abdülhamit tahttan indirildi ve yerine Mehmet Reşat tahta çıkarıldı.

Verilen bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Ortalama skor 48%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Anıl90 %9
2Alperen90 %9
3Edanur silopi80 %8
4Lara80 %8
5ersan80 %8
6irem80 %8
7a80 %8
8Ayşenur MUTLU70 %7
9🍩70 %7
10Beyza70 %7
11ayfer70 %7
12keltoş70 %7
138a70 %7
14Dilber70 %7
15Fatma Çaylak70 %7
16Nisa60 %6
17mesude60 %6
18gg50 %5
19Selma43.33 %4.33
20Ali40 %4
21enes40 %4
22Melek40 %4
23fdgf30 %3
24İbrahim16.67 %1.67
25Musa10 %1
26Nisanur balta10 %1
27WQFCWDSDAWE10 %1
28q5 %0.5
29GGG0 %0
30[email protected]0 %0
31tee0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11234
2SAMİ 2573
3arzu2312
4ALİ2110
5z1736
6H1638
7eeeee1609
8ENSAR1510
9d1413
10İlayda1409
11asd1373
12eyup1325
13e1320
14G1237
15Slm1156
16A1100
17cglr1091
18Hatice Nur Yurt1058
19Efe1055
20H993
21ahmet 844
22Se sdd834
23Eylül sarıkabk832
24Arda Yılmaz788
25Melek çakır787
26v781
27Uğur 772
28efe733
29elif702
30Nisa Duru Bingül696
31ali685
32ylllp675
33Furkan Yürük667
34bbbbbbb664
35Belinay663
36t662
37oykuıpıl660
38hjk657
39Elif645
40Kayra Karakartal637
41m603
42hhhhhh599
43Y597
44A597
45T596
46j592
47Nisa Nur Kulaç589
48d588
49aleyna583
50Ömer Enes ÇAKAL575
51Ali575
52Emine574
53Beren573
54serseri571
55Deniz566
56C563
57Aslıhan554
58Q545
59Yunus Emre Göktaş542
60Mirac Muhammet Topçu534
61Furkan Alper 529
62Mert 7F520
63Hazal517
64Reyyan513
65Ledeyna Güner513
66Enes508
67Ecrin Bayrak501
68deniz500
69Burak491
70Gümüş485
71ali485
72Kuzey484
73naz480
74Buğra efe471
75Ü470
76koraydulger459
77Arda451
78cesur449
79esra449
80k446
81Nazlı445
82Zafer Ege Küçük 444
83Ares444
84M.yiğit443
85Melih Hasan441
86Özge 440
87YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
88Sabire437
89DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
90bilinmeyen430
91imagine losing427
92Neslihan Gül425
93İbrahim425
94Zeynep DEDE424
95asd422
96Ali Batın TAN421
97ihsan mahir davuş420
98t419
99Reyyan SEÇGİN 412
100Mirzat409
101Defne408
102yigit406
103Elif405
104sevinç405
105Zehra Reyyan Yanmaz405
106yağmurrr402
1076a399
108Arda398
109Emine kayrak398
110Alper397
111UEVDJANA395
112yylyş394
1136f391
114A391
115Medine385
116Ayşe381
117Hiranur kendir380
118Elif Şenol380
1198a380
120Cemre378
121İlayda376
122gürkan375
123Esma374
124Arda Arabaci373
125Ali Efe İnceoğlu373
126Elif373
127hale ceylan 371
128cüneyt371
129blablabla369
130A369
131Baki368
132Sümeyye368
133f368
134*367
135Ecrin 367
136Deniz Güren367
137seda366
138Hanibe 366
139Kardelen365
140Melek Vardar365
141Ramazan ışık364
142Nikolay363
143fvodk363
144Melek Büşra Cebeci361
145asa361
146Gülce Erkeç360
147Aysun356
148Sümeyye354
149ahmet353
150a353
151sevim353
152tuncay352
153Mina351
154Ege349
155Fenerli Çiftçi348
156cu347
157yusuf pro @345
158Oh uyuj jjhoj344
159mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
160MİNA SU CAV342
161f340
162Hayrunisa Altay339
163alara339
164yağmur yılmaz336
1656\\a334
166Yusuf İslam konuk332
167rüzgar ünal329
168Medine Sıla Kayacan329
169Eylül328
170Hasan327
171nehir326
172Asdf326
173mehmet326
174Ali nazim324
175Damla323
176Abdurrahman323
177Kd323
178Kuzey Günsy321
179Ecrin320
180aaa320
1815a320
182a318
183Ömür317
184Hikmet316
185Ahmet KORKMAZ315
186lòn315
187cansu314
188Gökay313
189Benkim1232313
190Zeynep koç312
191Fehime özdemir312
192Kerri309
193Dilek 309
194Tahir307
195macide307
196serra306
197a306
198Esma Enrar304
199YİĞİT UZUNOĞLU304
200Azizcan aydoğan303
201Elif Hoda301
202R. Aytuğ Cıvak301
203Bilal300
204Fatma Nur299
205ebrar299
206İslam Can299
207Çınar299
208Nilda Ece Yılmaz298
209n298
210MERVE297
211kaan297
212dws297
213cihab296
214koray295
215Sare295
216Büşra294
217Umut can294
218Yiğit ali Akkuş292
219Şeyma Nur Akkaya292
220Fatma292
221beren su oturak291
222Ahmet291
223Selin290
224İkra Nur Demir289
225beloo288
226oğuzhan288
227Burcu287
228Gülistan Nursu Ertürk287
229Zeynep Çelebi287
230123287
231Se287
232Ecrin285
233Musa bulduk285
234Ə285
235H284
236DORUK ALİ TANDOĞAN282
237a282
238ada güler281
239Nisa çelikoğlu281
240emine280
241osman yüce279
242x279
243Hedibe Taş278
2442277
245Zeren ERTUĞRUL276
246Ramazan Sevindir276
247Nil soğancılar276
248ege hayal276
249F275
250ilkan keneç275
2511275
252Aliberke Şahin274
253deneme274
254sekizler274
255aa274
256q273
257FEHİME272
258Ekin272
259KOLAYDI272
260Bahtiyar271
261g271
262Deniz Kılıç 270
263canan kara270
264a270
265gggg270
266aaa270
267Tuba 269
268Zehra Belinay Develi269
269efe269
270aaaaaa269
271efe doruk268
272Ahmet Burak267
273ecrin ayaz267
274Efe Bozkurt266
275Ecrin Karabacak 6-F266
276Neden266
277k266
278abcdef266
279Mehmet Akif Ersoy265
280Ahmet Sağnak265
281T265
282furkan264
283Yağzel264
284Görkem263
285asya263
286ta262
287sılanur262
288Sayed osman261
289Mürşit Parlakgün261
290Beren KOÇ260
291Emre258
292eylül sude258
293yağmur257
294Elif Tuana Kafşakoğlu256
295Guııoı256
296Aslı Beyza Güneş255
297Abdulgani kit255
298Alperen Doğankaya255
299ali255
300duru253
301İbrahim253
302zeliha kaya253
303Abdülhamit252
304B252
305Çağan252
306a252
307m252
308Meryemnur 251
309BenEuyfDeğilim251
3106/A251
311MİNA SU CAV251
312Muhammed başçi 250
313Yiğit250
314Hshs250
315çiğdem250
316Yağmur Ceylan249
317Ayberk249
318Esra pehlevan249
319gulcebi249
320Kağan248
321Azra cankilic248
322merve dağdelen248
323Zübeyir Esad Seçkin247
324Akay Yalçın246
325Nil Er246
326Müjgan Minez246
327KEREM KARATAŞ246
328Mesude246
329mnş245
330Rabia244
331Doruk243
332A243
333Döne Ada242
334Adlem Gökçe Yaman241
335Normal_bir_insan241
336zeynep sahra240
337Elif239
338Şevval su yeniceli239
339aynur239
340Ceylin238
341Abdullah238
342Aysu238
343Betül ŞEKERCİ237
344Elif237
345Buseyne hasnavi236
346ertuğrul236
347.235
348Dhkş235
349IntelligenceBox234
350Aslı234
351Otsıtaur234
352e234
353Mert Ali YILDIRIM233
354Yunus Emre Göktaş233
355Fftgtgtgy233
356Tuğberk karabudan233
357Eren ÖZ 6/F233
358a233
359Umut kamil232
360Erdem yücel232
361ada232
362Ibrahim232
363Öykü232
3646-A232
365Kemal efe Cetin231
366Ecrin naz ataş231
367jjjjj231
368ggg231
369hıdır yalçın231
370Mete230
371Rüzgar230
372Azra bolat230
3735/E230
374Eymencan230
375Samet229
376Fdjfyyt229
377Z.seray229
378Dfg229
379EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
380Muhammed Emin228
381Dosyal228
382mmmlll228
383Arda227
384tarık topçu227
385Yiğit Alperen Kırpık227
386Sema227
387BATIN BERK YORULMAZ226
388Çağın Akgül226
389Esma Hıra226
390Aybars226
391Emine naz 225
392Cihan Arda Demirel225
393Enes Yiğit BAYKAL225
394Zeynep buğlem ANDAÇ225
395Mustafa Osanmaz224
396azra224
397kjk224
398Yağız Yusuf Büyükdoğan224
399Şura Baynal224
400G224
401Hayrunnisa223
402Bekirhan223
403H223
404wsd223
405Afra Fatıma Oflaz 222
406Yiğit Ali ÖZTÜRK222
407Elif Başaran 222
408Sıdıka SARIBIYIK221
409G221
410Nehir220
411MHD HANI HALIMEH220
412Batuhan 220
413Kaan görkem BARIŞ220
414Ayşegül YELOĞLU220
415Azad220
416Ebrar219
417Nisa Çelik219
418ökkkjjjj219
4195/A Aslı kaya218
420Mihrap Karaman218
421Ezda218
422Elif Uysal218
423Zeynep Oyman218
424Ceylin akardere217
425Sultan Ekin217
426Doğa ÇAM217
427Yusuf216
428Masal216
429Aa216
430Asya216
431Belinay215
432lara215
433jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
434sena215
435g215
436Şüheda215
4377hg215
438haççik215
439Anıl Şenol215
440İrem214
441Efecan214
442Yağmursu214
443ilayda214
444sümeyye214
4458d214
446fatma214
4477b214
448Makbule213
449Alperendogankya213
450Rumeysa Akgün213
451hilal213
4525213
453ayşe213
454Mete Büyükkasim 213
455Eylül mina212
456Ahmet SERİN 212
457Utku212
458Uras hıdır212
459Görkem212
460Melih212
461Dfdömffl212
462W212
463ada!☆211
464yusuf211
465a211
466dilber211
467Gamze210
468Esen210
469Eren Müjdeci 210
470poyraz210
471Mahmut efe209
472Elifnur kara209
473cemada209
474ferhat209
475Ahmet Yusuf208
476KAYRA207
477Deniz Ayabaktı 207
478Hazal207
479ilhan207
480Burak 206
481Defne Su Güzel206
482ARDA206
483Arda205
484a205
4857/C Yılmaztürk204
486Yaren Yener204
487Ömer Enes ÇAKAL204
488Alin asya204
489macide204
490cengiz203
491SENA203
492mehmet fatih203
493kennnturan203
494Merve Tınmaz202
495Asya Yolcu202
496EYMEN BAYRAM202
497Kaan Yılmaz202
498Çağrı202
499hakan202
5008a-b202

Sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sivas-koeprue-projesi-3-izleme-sinavi.70075/ adresinden indirebilrsiniz.