Sakarya MEM LGS Deneme Sınavı (Ocak)

Sakarya İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı
814 Adım Adım Liderliğe
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
825 İstiklal Yolculuğu
831 Doğu ve Güney Cepheleri
823 İşgal Yıllarında Anadolu
825 İstiklal Yolculuğu
823 İşgal Yıllarında Anadolu
823 İşgal Yıllarında Anadolu
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
/10
2 oylar, 5 ortalama
115
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sakarya MEM LGS Deneme Sınavı (Ocak)

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Tanzimat Fermanı (1839)

Bu ferman ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu; can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale getirildi.

Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar, farklı düşünce akımları ortaya çıkarmışlardır. Bu fikir akımları sebebiyle yukarıda özellikleri verilen Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.

Tanzimat Fermanı aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin etkisi doğrultusunda ilan edilmiştir?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Görselde  Anıtkabir’de bulunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde sergilenen “Tekâlif-i Millîye” adlı tabloyu görüyorsunuz.

Görsele göre;

I. Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiği,
II. Orduya teçhizat desteği sağlandığı,
III. Topyekûn bir mücadele verildiği,
IV. Sadece erkeklerin savaşa destek verdiği

yorumlarından hangileri çıkarılabilir?

Question Image

3 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre;

I. Donanma, İtilaf Devletleri’nin göstereceği limanlarda gözaltında tutulacak,
II. Boğazlar açık olacak ve bu yerlerdeki istihkâmlar İtilaf Devletleri’nce işgal edilecek,
III. İtilaf Devletleri’nin esirleri derhâl serbest bırakılacak, Osmanlı Devleti’nin esirleri ise serbest bırakılmayacak,
IV. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı ele geçirme hakkına sahip olacak

maddelerinden hangisi İtilaf Devletleri’ne Anadolu’yu işgal etmek için hukuki bir dayanak sağlamıştır?

4 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanan Türk ordusu; Yunanlara hemen saldırmamış, yaklaşık bir yıl kadar bekledikten sonra taarruza geçmişti. Saldırı için bir yıl bekleyen Başkomutan M. Kemal’in amacı, ………………………………………………………..

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilen yerleri gösteren haritaya göre,
I.
İşgal edilen ilk yer Musul olmuştur.
II. Antep’i ilk İngilizler işgal etmiştir.
III. İngilizler Anadolu'da farklı yerleri işgal etmiştir.
IV. İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiştir.
yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?

Question Image

6 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

M. Kemal, Şam’dan Selanik’e geldiğinde dönemin etkili grubu olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuştu. Bu cemiyete üye olmasının temel sebebi İttihat ve Terakkicilerin Meşrutiyet yönetimini istemesiydi. Ancak M. Kemal zamanla İttihat ve Terakkicilerle fikir ayrılığına düştü. Cemiyet, 22 Eylül 1909 tarihinde Selanik'te bir gizli kongre düzenledi. Mustafa Kemal, kongreye Trablus delegesi olarak katıldı. Kongrede yaptığı konuşmasında cemiyeti eleştirdi. Cemiyet içinde zabitlerin (subayların) bulunmaması gerektiğini, siyasetle uğraşanların ise askerlik görevini bırakması gerektiğini söyledi. Aksi halde askerî emir-komuta zincirinin, cemiyetin hiyerarşisi ile karışacağını ve askerî disiplinin zarar göreceğini öne sürdü. Ona göre cemiyet, gizli örgüt kimliğinden çıkmalı ve partileşmeliydi. Birçok parti yöneticisi Mustafa Kemal'in görüşlerine katılmadı. Sadece daha önceki kongrede aynı fikri savunmuş olan Kâzım Karabekir, M. Kemal’i destekledi. Bu tarihten sonra Mustafa Kemal; siyaseti 1919 yılına kadar bırakmış, sadece askerlikle ilgilenmeye başlamıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

7 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

19 Mayıs 1919’da Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak resmî görevle gelen M. Kemal Paşa, buradaki görevini tamamlayıp önce Havza’ya ardından da Amasya’ya geçti. Amasya’da Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey gibi isimlerle bir araya geldi. Daha önceden hazırlamış olduğu bir genelgeyi onların da görüşüne sundu ve onaylarını aldı. Erzurum’daki Kâzım Karabekir Paşa’nın da onayını aldıktan sonra bir ihtilal bildirgesini andıran Amasya Genelgesi’ni, müfettişlik yetkilerini kullanarak sivil ve askerî görevlilere gönderdi.
Amasya Genelgesi’nin bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta, millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere, bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir.

Verilenlerden hareketle Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

8 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana, Mersin, Tarsus, İslâhiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında Kuvayımilliye birlikleri kurulmuştur. Kuvayımilliye birlikleri, Fransızları kuşatarak onları geri çekilmeye mecbur etti. Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da önemli savaşlar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan da çekilmeye mecbur kaldı.

Verilenlerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

9 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi: Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Erzurum Kongresi: Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
Sivas Kongresi: İstanbul Hükümeti’nin millî iradeye bağlı olması zaruridir.
Amasya Görüşmesi: Mebuslar Meclisi’nin açılması için serbest seçimler yapılacaktır.
Yukarıda Millî Mücadele için yapılan hazırlık çalışmalarından ve bu çalışmalarda alınan bazı kararlardan bahsedilmiştir. 

Alınan kararların tümünde vurgulanmak istenen ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

İtilaf Devletleri, Wilson İlkeleri’ne rağmen Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra aralarındaki sorunları gidermek ve paylaşım tasarılarını tekrar gözden geçirmek istedi. Bu amaçla İtilaf Devletleri’nce Paris’te bir barış konferansı düzenlendi. Konferansa Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni, Rum ve Araplar da çağrıldı. Konferansa katılan Yunanistan, gerçek dışı belgelerle Batı Anadolu’da hak iddia etti. İtalya’nın tepkisine rağmen İngiltere ve Fransa’nın desteklemesi sonucunda İzmir, Yunanistan tarafından işgal edildi. Yunanların İzmir’deki bu haksız işgallerine ve azınlıkların taşkınlıklarına dayanamayan gazeteci Hasan Tahsin, millî duygularla hareket ederek Yunanlara karşı ilk kurşunu sıktı.

Metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

Ortalama skor 61%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sakarya-mem-lgs-deneme-sinavi.69951/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1RESUL BELENKAYA100 %10
2Hasan100 %10
3Nurul Nisa Örs100 %10
4Ece100 %10
5Azra Zeynep Yıldızhan100 %10
6Hamdi ERKOL100 %10
7Fatih100 %10
8Yunus Emre Tayaz100 %10
9Yaren100 %10
10Sadık100 %10
11Ayşe Rukiye ALTINSOY100 %10
12arda100 %10
13Sıla TOKDEMİR100 %10
14rr100 %10
15eski mini mini 5ler100 %10
16SEZEN ÇİÇEK100 %10
17Dd100 %10
18Elif sarenur95 %9.5
19Hatice90 %9
20xcb90 %9
21Tunahan Hurşit ÜNLÜ90 %9
22Beray Gündoğdu90 %9
23jokkkş90 %9
24Sarya bozkusxo90 %9
25Lena Belenke90 %9
26Kadir Suvay 8/E90 %9
27A90 %9
28Emriye90 %9
29SAMİ85 %8.5
30Semanur Duran85 %8.5
31Aysima83.33 %8.33
32Hatice aksoy80 %8
33Kenan Sonkaya80 %8
34Enes80 %8
35Zikzaklı yollar80 %8
36Ayşe Rumeysa TAYMAN80 %8
37Eymen80 %8
38yaren kişi80 %8
39Doğan Mert GÜDE80 %8
40Hatice Gönülseven80 %8
41Df hm kç80 %8
42mevlana80 %8
43sltn75 %7.5
44A70 %7
45Kuti70 %7
46kerem70 %7
47Fatıma Zehra70 %7
48Ravzanur kaan70 %7
49Umut Celal Sifir70 %7
50halil70 %7
51e70 %7
52Meryem60 %6
53Fatma60 %6
54ali arda uyumaz60 %6
55şşğooopp60 %6
56İkranur korkmaz60 %6
57Emre50 %5
58Meryem ayse50 %5
59sude50 %5
60Hayrunisa Çetkin50 %5
61deneme50 %5
62Belinay .50 %5
63a50 %5
64Eren50 %5
65Elif50 %5
66sssss50 %5
67Sefa Veysel42.5 %4.25
68Mdmfmfmmf40 %4
69Kadim efe40 %4
70Burak40 %4
71Nisa🖤🤍40 %4
72Tuana40 %4
73Zeynep40 %4
74Naz40 %4
75MELİH GELERİ35 %3.5
76Gnfyhrxyhxfhsry30 %3
77Nezaket30 %3
78Nisanur30 %3
79Fry30 %3
80Azra Barulay20 %2
81Maymun20 %2
82NİSA20 %2
83ALİ AHMET20 %2
84[email protected]20 %2
85aslantaş20 %2
86Yağmur uylaş 8/B20 %2
87Barış20 %2
88Burak Akın Topal10 %1
89Gülnisa10 %1
90Lütfi10 %1
91Veled10 %1
92e10 %1
93[email protected]0 %0
94Hd0 %0
95gg0 %0
96Yılmaz0 %0
97Çlbswalbçlujçlgsaerx0 %0
98sd0 %0
99E0 %0
100aaaaa0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7309
2SAMİ 2573
3arzu1402
4z1229
5cglr1091
6eyup1067
7İlayda1061
8H1033
9ENSAR1008
10asd888
11e870
12Slm869
13G854
14Efe847
15d826
16H808
17A807
18Uğur 772
19eeeee738
20Eylül sarıkabk719
21elif639
22v622
23Nisa Nur Kulaç579
24Se sdd564
25ahmet 561
26Furkan Yürük548
27t525
28serseri522
29Reyyan513
30C510
31Q510
32Gümüş485
33bbbbbbb484
34ali473
35deniz469
36Kayra Karakartal467
37Nisa Duru Bingül465
38Ecrin Bayrak460
39Hatice Nur Yurt455
40Ömer Enes ÇAKAL454
41j449
42Ares444
43Melek çakır443
44Melih Hasan441
45Y439
46Emine435
47Zafer Ege Küçük 435
48cesur434
49hhhhhh432
50d432
51bilinmeyen430
52Beren423
53Buğra efe420
54Mert 7F413
55t413
56Reyyan SEÇGİN 407
57Furkan Alper 407
58sevinç405
59Arda398
60DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
61Yunus Emre Göktaş395
62UEVDJANA395
63ylllp388
64Mirac Muhammet Topçu386
65Medine385
66ali382
67Mirzat379
68gürkan375
69naz375
70yağmurrr374
71hale ceylan 371
72Aslıhan369
73Alper369
74A369
75seda366
76blablabla365
77Ramazan ışık364
78asd364
79Deniz Güren362
80m362
81Hanibe 357
82Enes354
83sevim353
84YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
85Mina351
86Kuzey349
87Ege349
88Ecrin 348
89Fenerli Çiftçi348
90Melek Büşra Cebeci347
91cu347
92yusuf pro @345
93Elif345
94Oh uyuj jjhoj344
95esra343
96Hayrunisa Altay339
97mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
98koraydulger338
998a337
1006\\a334
101yağmur yılmaz333
102Hazal331
103Deniz330
104Damla323
105Kuzey Günsy321
1066a319
107Ömür317
108Nazlı315
109cansu314
110Benkim1232313
111M.yiğit313
112Sabire312
113İbrahim309
114Özge 308
115Asdf308
116Arda306
117Hasan305
118k305
119Arda Arabaci304
120mehmet304
121nehir303
122Ü303
123A300
124Fatma Nur299
125MERVE297
126kaan297
1276f296
128Dilek 296
129Arda Yılmaz296
130Elif292
131beren su oturak291
132Eylül291
133Zehra Reyyan Yanmaz291
134Ahmet291
135MİNA SU CAV290
136yigit289
137a289
138Gökay288
139beloo288
140Zeynep DEDE288
141Ali288
142Bilal283
143yylyş283
144Nikolay282
145a282
146T282
147Elif Şenol280
148emine280
149Gülistan Nursu Ertürk279
150Ayşe277
151Zeren ERTUĞRUL276
152F275
1531275
154f274
155asa274
156Abdurrahman273
157Neslihan Gül273
158Ekin272
159Ramazan Sevindir271
160canan kara270
161Tuba 269
162Tahir268
163efe doruk268
164Ahmet Burak267
165ege hayal267
166Ecrin Karabacak 6-F266
167Ali Batın TAN265
168Nilda Ece Yılmaz265
169Hikmet265
170cüneyt265
171Zehra Belinay Develi264
1722264
173Görkem263
174sılanur262
175fvodk262
176Sayed osman261
177Mürşit Parlakgün261
178Hedibe Taş260
179cihab260
180ilkan keneç258
181Yiğit ali Akkuş258
182eylül sude258
183Deniz Kılıç 257
184Elif Tuana Kafşakoğlu256
185A256
186Guııoı256
187Abdulgani kit255
188hjk254
189Defne254
190duru253
191Fatma253
192İbrahim253
193Emine kayrak252
194deneme252
195B252
196m252
197Meryemnur 251
1986/A251
199Muhammed başçi 250
200çiğdem250
201Ecrin249
202Yağmur Ceylan249
203DORUK ALİ TANDOĞAN248
204Nisa çelikoğlu248
205Çınar247
206Zübeyir Esad Seçkin247
207mnş245
208Ahmet Sağnak244
209Sümeyye241
210Normal_bir_insan241
211ali241
212Ali Efe İnceoğlu241
213Beren KOÇ240
214Sümeyye239
215Burcu239
216Ceylin238
217H238
218Betül ŞEKERCİ237
219Elif237
220Kardelen236
221Buseyne hasnavi236
222furkan234
223IntelligenceBox234
224serra234
225Yunus Emre Göktaş233
226Eren ÖZ 6/F233
227Aslı Beyza Güneş232
228Erdem yücel232
229Öykü232
230Rüzgar230
231Samet229
232Fdjfyyt229
233Akay Yalçın229
234Çağan229
235Şeyma Nur Akkaya229
236tarık topçu227
237Yiğit Alperen Kırpık227
238Emine naz 225
239Rabia225
240Aliberke Şahin225
241Cihan Arda Demirel225
242Hshs225
243n225
244Mustafa Osanmaz224
245kjk224
246Şura Baynal224
247aa223
248Afra Fatıma Oflaz 222
249T222
250G221
251Kd221
252gggg221
253Batuhan 220
254Azad220
255efe220
256Se220
257Mesude220
258alara219
259Mihrap Karaman218
260Ezda218
261Nil Er218
262aaa218
263Sultan Ekin217
264azra217
265Doğa ÇAM217
266Yusuf216
267Asya216
268A216
269Elif Başaran 216
270lara215
271Azra bolat215
272haççik215
273Efecan214
274Yağmursu214
275ilayda214
276sümeyye214
277Yağız Yusuf Büyükdoğan214
278Makbule213
279zeynep sahra213
280Rumeysa Akgün213
281ada güler213
282123213
283KEREM KARATAŞ213
284Mete Büyükkasim 213
285Gülce Erkeç212
286g212
287Dhkş212
288yusuf211
289Esma Enrar211
290Eren Müjdeci 210
291İrem209
292Elifnur kara209
293cemada209
294Ahmet Yusuf208
295a208
296Kaan görkem BARIŞ207
297Aslı207
298Deniz Ayabaktı 207
299Burak 206
300Defne Su Güzel206
301Bekirhan206
302dws205
303Arda205
304aynur205
305Yaren Yener204
306Ömer Enes ÇAKAL204
307macide204
308MHD HANI HALIMEH203
309Gamze203
310cengiz203
311ggg203
312mmmlll203
313zeliha kaya203
314Merve Tınmaz202
315Asya Yolcu202
316Kaan Yılmaz202
317CEMRE 201
318Nida201
319Yağmur Alkaşı 201
320Nazmi Mete 201
321Hüseyin emre bulgurcu 200
322azad200
323Ezgi su200
324Melek Vardar200
325Yağmur200
326ferhat200
327ş200
328Uras hıdır199
329Mustafa Enes Kocadağ 6D199
330.199
331Dosyal199
332Firdevs öz198
333Elif KERKÜT198
334Sare198
335A198
336Ahmet SERİN 197
337Ahmet KORKMAZ197
338Süleyman196
339ebrar196
340a196
341Esra Aksoy195
3428d195
343mehmet fatih195
344Vedat194
345Ceyda Ercin194
346KAYRA194
347Hira Nur Avcı 194
348FEHİME194
349Meryem ulaş193
350KEREM BJK193
351Enes193
352poyraz193
353q193
354ela193
355aaa193
356Hiranur Kendir192
357hakan192
358ahmet191
359Enise Semra Gurlaş191
360Döne Ada191
361Deniz191
362R. Aytuğ Cıvak191
363aaaaaa191
364Eliz190
365Kardelen190
366Elif190
367TuanaTuna 190
368ilhan190
369ihsan mahir davuş189
370lòn189
371Oğuzhan yüksel188
372Ahmet188
373Damla188
374Zeynep Çelebi188
375AZRA188
376Hanife186
377Çağın Akgül186
378Erdem 186
379Hasan185
380sevde185
381e185
382Mete184
383Ayberk184
384halit183
385Ahmet Kadir Yabaş183
386ecem183
387hıdır yalçın183
388MİNA SU CAV183
389q183
390kennnturan183
391Sezgin181
392Selin181
393Erd181
394YILDIZ8I180
395Mert ali180
396Ecrin üst180
397şevval180
398*179
399Mücteba Tabak 179
400Nil soğancılar179
401Gj uyu179
402cibril179
403gulcebi179
404Hatice azra çiçek 178
405Hazal178
406Nilay178
407ecrin ayaz178
408E178
409KOLAYDI178
4106/d178
411Okyanus177
412salih177
413Yiğit ÖZER177
414Batuhan çalımlı177
415Utku177
416Yunus177
417a177
418arda177
419Ilım Beyza Dikye176
420Melisa 176
421Turkay176
422Enes Yiğit BAYKAL176
423rumeysa176
424Yağzel176
425a176
4267A176
427Ömer Mert Arslan175
428Arda175
429Hayrunnisa175
430Mert175
4315175
432ARDA175
433Eclil174
434BUSE 174
435Miraç Tuğra Aydın174
436mehmet174
437Elif AZRA174
4388 b174
439ökkkjjjj174
440Ecrin Vahide AVAROĞLU174
441Zehra173
442Aysel Karasu173
443Ece Duru Gürpüzer173
444İkra Nur Demir173
445oğuzhan173
446Elif172
447Merve172
448Kemal efe Cetin172
449sude172
450Belinay172
451Elif bakar172
452Ece 172
453Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
454Mahsun 171
455Ceylin171
456macide171
457İrfan171
458sibel171
459dilber171
460fatma171
461Yaren170
462Ahmet Orkun170
463İrem170
464Umut can170
465Bahar 169
466Elif169
467Aslı Buğlem Akdeniz169
468Ə169
469Egehan elmas 169
470d169
471ertuğrul169
472Recep Emre168
473Azizcan aydoğan168
474Büşra168
475ta168
4766A168
477Yakup168
478kutay168
479lgs168
480Barış Bolut167
481Hasan tuna Gövenç 167
482Sebahat167
483u167
484Dfdömffl167
485lwooe166
486Kerem166
487Kaan Düztaş166
488imran ceylin sarı166
489Eylül Görpeler 166
490Emre ÇOBANOĞLU166
491Hasan 166
492ercument166
493Nurgül166
494Eymencan166
495Süleyman Arif ARARAT165
496EMİR GÖSTERİCİ165
497Dilay165
498Ömer Bayburt165
499Ecrin Naz165
500yağmur165