Sakarya MEM LGS Deneme Sınavı (Ocak)

Sakarya İl MEM tarafından hazırlanan deneme sınavıdır.

 

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı
814 Adım Adım Liderliğe
835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a
825 İstiklal Yolculuğu
831 Doğu ve Güney Cepheleri
823 İşgal Yıllarında Anadolu
825 İstiklal Yolculuğu
823 İşgal Yıllarında Anadolu
823 İşgal Yıllarında Anadolu
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
/10
2 oylar, 5 ortalama
8
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Sakarya MEM LGS Deneme Sınavı (Ocak)

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 814 Adım Adım Liderliğe

M. Kemal, Şam’dan Selanik’e geldiğinde dönemin etkili grubu olan İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne üye olmuştu. Bu cemiyete üye olmasının temel sebebi İttihat ve Terakkicilerin Meşrutiyet yönetimini istemesiydi. Ancak M. Kemal zamanla İttihat ve Terakkicilerle fikir ayrılığına düştü. Cemiyet, 22 Eylül 1909 tarihinde Selanik'te bir gizli kongre düzenledi. Mustafa Kemal, kongreye Trablus delegesi olarak katıldı. Kongrede yaptığı konuşmasında cemiyeti eleştirdi. Cemiyet içinde zabitlerin (subayların) bulunmaması gerektiğini, siyasetle uğraşanların ise askerlik görevini bırakması gerektiğini söyledi. Aksi halde askerî emir-komuta zincirinin, cemiyetin hiyerarşisi ile karışacağını ve askerî disiplinin zarar göreceğini öne sürdü. Ona göre cemiyet, gizli örgüt kimliğinden çıkmalı ve partileşmeliydi. Birçok parti yöneticisi Mustafa Kemal'in görüşlerine katılmadı. Sadece daha önceki kongrede aynı fikri savunmuş olan Kâzım Karabekir, M. Kemal’i destekledi. Bu tarihten sonra Mustafa Kemal; siyaseti 1919 yılına kadar bırakmış, sadece askerlikle ilgilenmeye başlamıştır.

Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

2 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

19 Mayıs 1919’da Samsun’a 9. Ordu Müfettişi olarak resmî görevle gelen M. Kemal Paşa, buradaki görevini tamamlayıp önce Havza’ya ardından da Amasya’ya geçti. Amasya’da Ali Fuat Paşa, Rauf Bey ve Refet Bey gibi isimlerle bir araya geldi. Daha önceden hazırlamış olduğu bir genelgeyi onların da görüşüne sundu ve onaylarını aldı. Erzurum’daki Kâzım Karabekir Paşa’nın da onayını aldıktan sonra bir ihtilal bildirgesini andıran Amasya Genelgesi’ni, müfettişlik yetkilerini kullanarak sivil ve askerî görevlilere gönderdi.
Amasya Genelgesi’nin bazı maddeleri aşağıda verilmiştir:
Vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikededir.
Osmanlı Hükûmeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu durum milletimizi yok olmuş gibi göstermektedir.
Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Anadolu’nun her bakımdan en güvenli yeri olan Sivas’ta, millî bir kongre toplanacaktır. Kongreye katılmak üzere, bütün sancaklardan halkın güvenini kazanmış üç temsilci belirlenerek en kısa zamanda Sivas’a gelmelidir.

Verilenlerden hareketle Amasya Genelgesi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?

3 / 10

Kategori: 811 Uyanan Avrupa Tükenen Osmanlı

Tanzimat Fermanı (1839)

Bu ferman ile din, dil, ırk farkı gözetmeksizin bütün Osmanlı vatandaşlarının kanunlar önünde eşit olduğu; can ve mal güvenliği ile namus dokunulmazlığının devlet güvencesinde olduğu vurgulandı. Mahkeme kararı olmadan kimsenin cezalandırılmayacağı belirtilirken askerlik erkekler için zorunlu hale getirildi.

Osmanlı Devleti’ni içinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak isteyen bazı devlet adamları ve aydınlar, farklı düşünce akımları ortaya çıkarmışlardır. Bu fikir akımları sebebiyle yukarıda özellikleri verilen Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir.

Tanzimat Fermanı aşağıdaki fikir akımlarından hangisinin etkisi doğrultusunda ilan edilmiştir?

4 / 10

Kategori: 825 İstiklal Yolculuğu

Amasya Genelgesi: Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
Erzurum Kongresi: Kuvayımilliye’yi etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
Sivas Kongresi: İstanbul Hükümeti’nin millî iradeye bağlı olması zaruridir.
Amasya Görüşmesi: Mebuslar Meclisi’nin açılması için serbest seçimler yapılacaktır.
Yukarıda Millî Mücadele için yapılan hazırlık çalışmalarından ve bu çalışmalarda alınan bazı kararlardan bahsedilmiştir. 

Alınan kararların tümünde vurgulanmak istenen ortak düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra işgal edilen yerleri gösteren haritaya göre,
I.
İşgal edilen ilk yer Musul olmuştur.
II. Antep’i ilk İngilizler işgal etmiştir.
III. İngilizler Anadolu'da farklı yerleri işgal etmiştir.
IV. İzmir Yunanlar tarafından işgal edilmiştir.
yorumlarından hangilerine ulaşılamaz?

Question Image

6 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Görselde  Anıtkabir’de bulunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde sergilenen “Tekâlif-i Millîye” adlı tabloyu görüyorsunuz.

Görsele göre;

I. Kurtuluş Savaşı’nın sona erdiği,
II. Orduya teçhizat desteği sağlandığı,
III. Topyekûn bir mücadele verildiği,
IV. Sadece erkeklerin savaşa destek verdiği

yorumlarından hangileri çıkarılabilir?

Question Image

7 / 10

Kategori: 831 Doğu ve Güney Cepheleri

Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana, Mersin, Tarsus, İslâhiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında Kuvayımilliye birlikleri kurulmuştur. Kuvayımilliye birlikleri, Fransızları kuşatarak onları geri çekilmeye mecbur etti. Maraş’ta, Antep’te, Urfa’da önemli savaşlar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan da çekilmeye mecbur kaldı.

Verilenlerden hareketle aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

8 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mondros Ateşkes Antlaşması’na göre;

I. Donanma, İtilaf Devletleri’nin göstereceği limanlarda gözaltında tutulacak,
II. Boğazlar açık olacak ve bu yerlerdeki istihkâmlar İtilaf Devletleri’nce işgal edilecek,
III. İtilaf Devletleri’nin esirleri derhâl serbest bırakılacak, Osmanlı Devleti’nin esirleri ise serbest bırakılmayacak,
IV. İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durum ortaya çıkarsa herhangi bir stratejik noktayı ele geçirme hakkına sahip olacak

maddelerinden hangisi İtilaf Devletleri’ne Anadolu’yu işgal etmek için hukuki bir dayanak sağlamıştır?

9 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

İtilaf Devletleri, Wilson İlkeleri’ne rağmen Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanmasından sonra aralarındaki sorunları gidermek ve paylaşım tasarılarını tekrar gözden geçirmek istedi. Bu amaçla İtilaf Devletleri’nce Paris’te bir barış konferansı düzenlendi. Konferansa Osmanlı topraklarında yaşayan Ermeni, Rum ve Araplar da çağrıldı. Konferansa katılan Yunanistan, gerçek dışı belgelerle Batı Anadolu’da hak iddia etti. İtalya’nın tepkisine rağmen İngiltere ve Fransa’nın desteklemesi sonucunda İzmir, Yunanistan tarafından işgal edildi. Yunanların İzmir’deki bu haksız işgallerine ve azınlıkların taşkınlıklarına dayanamayan gazeteci Hasan Tahsin, millî duygularla hareket ederek Yunanlara karşı ilk kurşunu sıktı.

Metne göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

10 / 10

Kategori: 835 Sakarya’dan Büyük Taarruz’a

Sakarya Meydan Muharebesi’ni kazanan Türk ordusu; Yunanlara hemen saldırmamış, yaklaşık bir yıl kadar bekledikten sonra taarruza geçmişti. Saldırı için bir yıl bekleyen Başkomutan M. Kemal’in amacı, ………………………………………………………..

Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygun olmaz?

Ortalama skor 74%

0%

Bu sınavın pdf halini  https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/sakarya-mem-lgs-deneme-sinavi.69951/  adresinden indirebilirsiniz.

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Hatice Nur Yurt100 %10
2Beyzanur100 %10
3Yusuf90 %9
4rrrr90 %9
5Kübra80 %8
6Berat60 %6
7jasgkawd50 %5
8Usame20 %2

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1a8613
2ALİ2110
3a1783
4aa1574
5D1455
6Gdhzhbds1431
7Asd1239
8Deniz1229
9111227
10G1182
11G1116
12İlayda1099
13Er1067
14rana1016
15ali990
16Ilgın KARAKARTAL901
17ARzu854
18hatice nur yurt850
19kg836
20Arda Yılmaz788
21aleyna780
22Belinay771
23t768
24oykuıpıl710
25Elif666
26Adam_Ucuyo665
27eyup653
28z628
29Nisa Duru Bingül623
30E617
31Ghg fa611
32Melek Vardar 6/B607
33Enes Solmaz599
34ayşen erva592
35byz584
36Beren573
37asads561
38sss551
39Selin548
40Çağla543
41Alische538
42Sema523
43Ömer Enes ÇAKAL517
44Hürünaz511
45Nazlı Akgül509
46Zeynep Çelebi509
471508
48Sare505
49h502
50İrem500
51gg496
52Defne Turna492
53Burak491
54emira489
55KEREM KARATAŞ483
56dd483
57t481
58Özge478
59Yunus Emre Göktaş476
60ada474
61Alara Cengiz472
62Zeyne DEDE470
63a468
64R.Aytuğ Cıvak466
65arda can464
66Azizcan457
67Sümeyye451
68sekizler450
69Yiğitali Akkuş444
70w443
71Ledeyna Güner437
72Jjjjjjjkl429
73Melek428
74Nisa Çelik428
75imagine losing427
76Gülce Erkeç423
77Nfuws422
78Elif Hoda416
79Esma414
80Liya412
81Ceylin akardere409
82İrmak406
83Elif Öykü405
84Elif405
85SENA404
86erkan403
877/A402
88ahmet398
89Barış Arın Yavuzcan394
90msu391
91Baki390
92Cemre390
93s389
94Emine384
95Aysu383
96Secil bilgin382
97Kuzey381
98cahoo378
99tuncay377
100C377
101Ali Batın TAN374
102Medine373
103İkranur373
104K372
105Irmak özer371
106Berk370
107*367
108Mısra Direk366
109zozo365
110Levent364
111Nikolay363
112Yusuf İslam konuk362
113Sevde362
114bekir362
115naz362
116Zeynep Beyza359
117we358
118Doruk Celal Darçin356
119Esra356
120ihsan mahir davuş354
121Hiranur354
122a353
123Furkan Alper353
124Elif351
125hasan350
126Esra pehlevan349
127oğuz347
128Nehir344
129Çınar Temurtaş344
130İlayda341
131M.yiğit aslan340
132uuu340
133Nil Soğancılar339
134Serra Nur336
135Eymencan336
136yağmur335
137Elif Çakır334
138ı334
139Dyrr7ti330
140Elif330
141rüzgar ünal329
142Ögenci329
143İsim329
144Kardelen karataş318
145Mizgin317
146sudem316
147Ahmet KORKMAZ315
148Sıdıka SARIBIYIK314
149Aslıhan313
150Zeynep koç312
151Fehime özdemir312
152Kerri309
153C309
154Ezgi Su308
155Merve Tınmaz 5-C307
156esila307
157Kayla Naz Akdeniz306
158Zeynep Ceyda Koca306
159Eylül305
160Çağrı302
161.300
162Ebrar299
163İslam Can299
164Zeynep Buğlem ANDAÇ298
165Bnb296
166koray295
167Eymen294
168hira294
169burak294
170Büşra294
171bero294
172ğ290
1738b289
174Şervan tursun289
175ALI KUTAY288
176ArdaB.288
177Burcu287
178Efe Uygar286
179Ecrin285
180macide282
181Emre280
182Sare278
183Dilara Köroğlu277
184Awdd277
185Hayice276
186YİĞİT274
187Bilge Kağan ELMAS274
188a274
189tdtgt272
190Bahtiyar271
191Medine Sıla Kayacan271
192y268
193CEMRE268
194bbshen267
195Yiğit Manazoğlu267
196sena267
197Efe Bozkurt266
198Hazal266
199ecrin266
200Neden266
201Mehmet Akif Ersoy265
202fsm265
203C261
204Şevval su259
205osman259
206Rüzgar Berat259
207Belinay258
208Yiğit258
209Arda258
210Menna258
211öykü257
212Aa257
213çınar kankaya256
214ghggtyhtt255
215Ecrin KARAARSLAN254
216Esma Ebrar254
217tr253
218Mete252
219Abdülhamit252
220a252
221W252
222aeâtçaaet251
223klşh251
224Minel Tuana Köseoğlu249
225Kağan248
226savas247
227fafğpafo0pağkfla245
228Melih DUMAN245
2297B245
230Ömer244
231merve244
232YİĞİT UZUNOĞLU243
233Gülşah242
234Azra242
235Asd242
236SÜMEYRA EKERİM242
237Adlem Gökçe Yaman241
238Sümeyye Cankılıç241
239Mete241
240zeynep sahra240
241Elif239
242Zerenkalpben238
243xzftfew1ttt238
244Semra238
245Hilal237
246-236
247.235
248Gufiroe234
249Elif bakar234
250senem234
251Kemal efe Çetin233
252Eftelya233
253seyit233
254Umut kamil232
255ayşe232
256Musa232
257Ecrin naz ataş231
258Azra231
259Hazal230
260Abdullah230
261Tuğberk karabudan230
262sss230
263Ali230
264Z.seray229
265T229
266Yağmur228
267EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
268Arda227
269Belkıssu227
270Yiğit226
271BATIN BERK YORULMAZ226
272Esma Hıra226
273ilayda225
2748225
275Asel225
276@224
277Cfcvcfd224
278Ahmet SAĞNAK223
279coco cola223
280Yiğit Ali ÖZTÜRK222
281serra222
282efe222
283ada!☆221
284alihan221
285Ayşegül YELOĞLU220
286doğan220
287FURKAN220
288elf220
289Zeynep beyza219
290Gy219
291makbule yeşillik219
292Yiğit218
293Mert Ali Yıldırım218
294ilkan218
295Elif Uysal218
296Zeynep Oyman218
2978a-b218
298c217
299ddddd217
300Yusuf İslam Konuk216
301kerem216
302Omar216
303Ayris Mina minez215
304ecrin ayaz215
305aa215
306nevin214
3075a214
308Alperendogankya213
309Ekin213
310Eylül mina212
311emira212
312Çağatay212
313ada212
314Esen210
315Yiğit209
316Mahmut efe209
317İbrahim haktan209
318Yağzel Baykal209
319Kumsal ela209
320www208
321Kaan208
322elvin gezgin207
323nazlı207
324Ali berke şahin206
325nasuh can206
326ada güler206
327yeşim206
328nazmi mete206
329A206
330kennnturan206
3317a206
332efe205
333Enes Yiğit BAYKAL205
334Efsanur205
335S205
336Hanife204
337Sümeyye204
3381204
339Eylul203
340Yiğit201
341Semra201
342Esma201
343ali201
344aaaa201
345Asya200
346ERDEM200
3476200
3487a200
349ahmet baki199
350ZEYNEP BEYZA199
3518B199
352ss199
353Ebrar198
354Umut198
355Ela Kayıhan197
356LŞLLŞLŞL197
357ötp197
358s197
359murat197
360burak196
361Efgtyu196
3627-D harun emir özdemir195
363Esra Aksoy195
364Asel195
365F195
366aleyna194
367Zeynep194
368Asya194
369aa194
370jk194
371Asya10193
372PINAR193
373YUSUF193
374nur193
375Mete192
376Selin192
377sssss192
378SADİ UTKU ALBAYRAK191
379ASLI191
3807c191
381hazal189
382GHostkiller139999189
383erdal20189
384Defne yolcu188
385Eylül187
386Esma187
387kemal değirmenci187
388Deniz187
389naime yontem186
390Fatma baş186
391Ömeroviç186
392kayra186
393er186
394Aslı185
395Sefa Talha binici185
396Özlem185
397Sabire184
398NİSA NUR184
399Devran Ufuk184
400eren184
401ismail184
402Bartu Efe183
403s183
404Miray182
405naz182
406Esma182
407faatma182
408WETG4QA181
409Sadullah181
410shinunoga e wa180
411q180
412doruk179
413Derin178
414ilayda177
415Rüzgar177
416s177
417rr177
418Hmz176
419Gökçe176
420okan176
421Asaaaaaaaaa176
422İp lı176
423ayşe176
424Yusuf Eymen Bilgir175
425Merve175
426Berk Ali175
427Misafir175
428osman7676175
429Aybars Akçay174
430Gamze ÖZKICIR173
431Kerem Aktaş173
432Merve172
433Sarıca172
434Ece su172
435Oyku172
436Anıl172
437Ece171
438Eylül Çelik171
439cemre171
440Berko171
441Suheda171
442Gürkan170
443Serhat170
444yusufi169
445Mina169
446poyraz169
447Mustafa Çınar ozkan169
448Eymen169
449Eso168
450a168
451kerem167
452Roseanne Park167
453İlkan167
454löomm167
455Egemen SARAÇOĞLU166
456Kazım d166
457Buket166
458Cemre165
459sarp165
460Ertuğ165
461rüzgar165
462Serap Demir165
463metehan164
464Hvhvhv164
465Ee164
466fatış164
467Görkem Kurt163
468lıkjlhujy163
469y163
470Eylül Karakır163
471Yalçın162
472Masal162
473Dgfg162
474e162
475HÜSAMEDDİN 5/G161
476Zehra161
477j161
478Ranim160
479Bahadır160
480Eymen Işık Adar160
481Kuttik160
482Beray159
483rana159
484Merve Nur159
485Cengizhan159
486yunus159
487SİMAY USLU159
488Zeyneb USTAALİOĞLU159
489aynur159
490Ece159
491Mustafa Enes158
492E158
493Tuba158
494ayşe<3158
495Yağzel158
496Ali Efe İnceoğlu158
497zenia158
498Firdevs Sena157
499Defne157
500Mt157

Verified by MonsterInsights