Masalların Özellikleri Nelerdir?

Masal türünün özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Masallar hayal gücü ürünüdür, gerçeklikten uzak, olağanüstü olaylar ve kişiler içerir.
 • Masallar yer ve zaman kavramlarını belirsiz bırakır, genellikle “evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” gibi tekerlemelerle başlar ve biter.
 • Masallar mensur bir yapıya sahiptir, ancak nazım-nesir karışık olan masal örnekleri de vardır.
 • Masallar anonim bir türdür, halk tarafından yaratılıp sözlü olarak yayılır.
 • Masallar evrensel konuları işler, milli ve dini motiflere yer vermez.
 • Masallar eğitici bir amaca sahiptir, çocuklara ve yetişkinlere ahlaki değerler, iyilik, adalet, cesaret gibi kavramlar öğretir.
 • Masalların kahramanları arasında insanlar, hayvanlar, cinler, periler, devler, büyücüler gibi çeşitli varlıklar bulunur.
 • Masallar genellikle mutlu sonla biter, iyiler her zaman kazanır.

Masalların genel olarak paylaştığı bazı özellikler şunlardır:

 1. Hayali Unsurlar: Masallar, gerçeküstü veya hayali unsurları içerir. Bu unsurlar genellikle fantastik yaratıklar, büyülü nesneler veya olağanüstü olaylar şeklinde olabilir.
 2. Karakterler: Masallar genellikle belirgin karakterlerle doludur. Bu karakterler genellikle iyi veya kötü arasında belirgin bir ayrım sergiler. Kahramanlar, prensesler, ejderhalar, cadılar gibi karakterler sıkça görülür.
 3. Mücadele ve Çözüm: Masallar, bir tür mücadele veya zorlukla başlar ve genellikle bir çözümle sonuçlanır. Bu mücadele genellikle kahramanın veya kahramanların, kötülüğü yenmek veya hedeflerine ulaşmak için bir dizi engelle karşılaşmasını içerir.
 4. Öğretici Unsurlar: Masallar, genellikle bir ders veya değer öğretme amacı taşır. Bu değerler genellikle iyi niyet, cesaret, sadakat gibi erdemler olabilir. Masallar genellikle bu değerleri vurgulamak için hikayenin sonunda bir öğreti sunar.
 5. Kültürel Yansımalar: Masallar, genellikle belirli bir kültürün değerlerini, inançlarını ve normlarını yansıtır. Bu, farklı kültürlerdeki masalların benzer temalara sahip olabileceği, ancak farklı karakterler ve olaylarla anlatılabileceği anlamına gelir.
 6. Sembolizm ve Metafor: Masallar sıkça sembolizm ve metafor kullanır. Bu, hikayenin altında derin anlamlar veya yaşamın daha geniş dersleri olabileceği anlamına gelir. Bu dersler sıklıkla çocuklara hayat hakkında bilgelik sunar.
 7. Zaman ve Mekân: Masallar genellikle “Bir zamanlar çok uzaklarda” gibi klasik bir girişle tanımlanan belirsiz bir zaman ve mekânda geçer. Bu, hikayenin evrensel bir nitelik taşımasına ve farklı zamanlarda ve kültürlerde anlatılabilmesine olanak tanır.

Bu özellikler, masalları tanımlayan yaygın özelliklerdir, ancak her masal farklılık gösterebilir ve özellikle kültüre ve zamana bağlı olarak değişiklik gösterebilir.