Masalların Yapı Unsurları Nelerdir?

Masalın yapı unsurları, masalın nasıl oluştuğunu, hangi öğelerden yararlandığını ve hangi kurallara uyduğunu gösteren unsurlardır. Masalın yapı unsurları şunlardır:

 • Olay: Masalın konusunu oluşturan, kahramanların başından geçen maceralardır. Masallarda olaylar genellikle olağanüstü, fantastik ve gerçeklikten uzaktır. Masalların olay örgüsü basit ve kısadır. Masalların çoğu mutlu sonla biter.
 • Karakterler: Masalın kahramanları, yardımcı karakterler ve karşıt karakterlerdir. Masallarda karakterler genellikle tiptir, yani belirli bir özelliği veya davranışı temsil ederler. Masallarda insanlar, hayvanlar, cinler, periler, devler, büyücüler gibi çeşitli varlıklar rol alabilir. Masallarda karakterlerin isimleri, kişilikleri, sosyal durumları ve kimlikleri belirsizdir.
 • Zaman: Masalın geçtiği zaman dilimidir. Masallarda zaman kavramı belirsizdir, yani masalın ne zaman ve ne kadar sürede geçtiği belli değildir. Masallar genellikle “bir varmış bir yokmuş” ya da “evvel zaman içinde” gibi ifadelerle başlar. Masallar zamansızdır, yani her döneme ve her kültüre uyum sağlayabilirler.
 • Mekan: Masalın geçtiği yer veya ortamdır. Masallarda mekan kavramı da belirsizdir, yani masalın nerede geçtiği belli değildir. Masallarda mekan adı olarak genellikle “Hint, Yemen, Kaf Dağı, Çin, Maçin” gibi hayali veya uzak diyarlar kullanılır. Masallarda mekan değişimi sıkça olur, kahramanlar bir yerden bir yere giderler.
 • Tema: Masalın ana fikri veya vermek istediği mesajdır. Masallar evrensel konuları işler, milli ve dini motiflere yer vermez. Masallar eğitici bir amaca sahiptir, çocuklara ve yetişkinlere ahlaki değerler, iyilik, adalet, cesaret gibi kavramlar öğretir.

 

Masalların yapı unsurları, genellikle klasik bir hikaye yapısını takip eder. İşte masalların temel yapı unsurları:

 1. Giriş (Başlangıç):
  • Masallar genellikle “Bir zamanlar çok uzaklarda” gibi klasik bir girişle başlar. Bu giriş, masalın gerçeküstü veya hayali bir dünyada geçtiğini ve zamanın veya mekânın belirsiz olduğunu vurgular.
 2. Ana Karakter ve Durumun Tanıtımı:
  • Masalın ana karakteri ve genellikle onunla ilgili bir durum veya sorun tanıtılır. Bu durum, masalın ilerleyen kısımlarında çözülmek üzere temel bir unsur olacaktır.
 3. Mücadele ve Zorluklar:
  • Ana karakter, masal boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşır. Bu zorluklar, kötü karakterler, engeller veya testler olabilir. Ana karakterin mücadele ettiği bu zorluklar, hikayenin gelişimini ve ilerleyişini sağlar.
 4. Yükselen Eylem (Zirve Noktası):
  • Masalın zirve noktası, ana karakterin en büyük zorluğu aşmaya veya bir dönüm noktasına ulaşmaya çalıştığı yerdir. Bu noktada, hikayenin doruk noktası ve genellikle en büyük mücadele yaşanır.
 5. Çözüm ve Sonuç:
  • Ana karakter, zorlukları aşmayı başarır ve masalın ana sorunu çözülür. Bu, genellikle iyilik ve kötülük arasındaki mücadelenin sona erdiği veya ana karakterin hedefine ulaştığı yerdir.
 6. Sonuç ve Öğüt:
  • Masalın sonunda genellikle bir öğüt veya ders verilir. Bu, dinleyicilere veya okuyuculara hikayeden çıkarılabilecek bir değer veya bilgelik sunar. Bu öğüt, masalın ana temasına veya karakterlerin deneyimlerine dayanabilir.

Masalların yapısı, bu temel unsurların bir kombinasyonunu veya farklı sıralamalarını içerebilir, ancak genellikle temel bir hikaye ilerleyişi takip eder.