Labirent Kovalamaca – Milli Mücadele Döneminde Cemiyetler

Kazanım: İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Millî cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetlerin başlıca özelliklerine değinilir.

Milli Mücadele Dönemi’nde kurulan cemiyetler ile ilgili özelliklere bakarak hangi cemiyet olduğunu bulunuz. Cemiyetin olduğu bölüme gitmeye çalışınız.