Köstebek Vurmaca – Zararlı Cemiyetler

Kazanım: İTA.8.2.4. Kuvâ-yı Millîye’nin oluşum sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar.
Millî cemiyetler ve millî varlığa düşman cemiyetlerin başlıca özelliklerine değinilir.

Milli mücadele döneminde faaliyet gösteren zararlı cemiyetleri vurmaya çalışınız.