Kronolojik Sıralama- İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı

İslamiyet’in doğuşu ve yayılışı ile ilgili verilen oalyların kronolojik olarak sıralamasını yapınız.