Hangisi Doğru – Sanayi İnkılabı Öncesi ve Sonrası

Kazanım: SB.7.2.3. Avrupa’daki gelişmelerle bağlantılı olarak Osmanlı Devleti’ni değişime zorlayan süreçleri kavrar.

Verilen cümlenin sanayi inkılabı öncesinde mi yoksa sonrasında mı olduğunu işaretleyiniz.