Eksik Sözcük – Yönetim Şekilleri

Verilen cümleyi eksik sözcük ile tamamlayınız.