Köstebek Vurmaca – Uygurların Özellikleri

Kazanım: SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanılır.

Verilen cümlelerden Uygurlara ait olanları vurmaya çalışınız.