Eşleştirme Oyunu – İşgal Yıllarında Anadolu Olaylar ve Kişiler

Kazanım: İTA.8.2.3. Mondros Ateşkes Antlaşması’nın imzalanması ve uygulanması karşısında Osmanlı yönetiminin, Mustafa Kemal’in ve halkın tutumunu analiz eder.
Mustafa Kemal’in ve halkın tepkisi millî birlik ve beraberlik ile vatanseverlik açısından ele alınır.

Mondros Ateşkes Anlaşması ve sonrasındaki işgal döneminde olaylar ve kişiler eşleştirmesidir.