Eşleştirme Oyunu – İşgal Yıllarında Anadolu Olaylar ve Kişiler

Mondros Ateşkes Anlaşması ve sonrasındaki işgal döneminde olaylar ve kişiler eşleştirmesidir.