Katip Yusuf Evi – Şırnak

Taşınmaz günümüzde kullanılmaktadır. Taşınmaz genel olarak dikdörtgen bir palan arz etmektedi. Düzgün kesilmiş bazalt taştan inşa edilmiş olan taşınmaz doğu yönde sokağa açılan kapıdan girilmektedir. Dikdörtgen silmeli bir çerçeve içerisine alınan giriş kapısı yuvarlak kemerlidir. Giriş kapısından sonra bir aralık vasıtasıyla avluya geçilmektedir. Taşınmaz genel olarak ortada geniş olup üç kanatlı bir plan arz etmektedir. Tandır ve kuyunun bulunduğu avlu zemini özgün taş kaplamalıdır. Tek katlı olan taşınmazda dam ahşap kirişlemeli olup toprak damla örtülüdür.
Avlu çevresindeki odalar dikdörtgen planlı olup avlu boyunca uzanmaktadırlar. Özellikle güney yönde avluya açılan bölüm diğer cephelere göre daha hareketlidir. Bu dönemde cephe ortasında avluya açılan giriş kapısı, kenarları korniş motifli bir kuşak süslenmiş kaş kemerli bir niş içerisine alınmıştır. Odalardan avluya açılan pencere açıklıkları genel olarak büyük tutulmuş ve yuvarlak kemerli nişler içerisine alınmıştır.
 Han
 Kültür Turizmi
 Şehir içi ulaşım araçları ile ulaşım sağlanabilmektedir.Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesinde bulunmaktadır.
 Cizre ilçesi Dağkapı Mahallesi