Hydisos – Muğla

Şehrin baş tanrısı Zeus Areios bir savaş tanrısı olup, sikkeler üzerinde ya sakallı ve miğferli bir büst olarak veya bütün silahlarını kuşanmış halde ayakta tasvir edilmiştir. Bugün birçoğu sık çam ağaçları içinde kalan kalıntılar arasında Helenistik Döneme tarihlenen şehir surları, agora, bouleuterion, kilise ve daha çok surların dışında kalan ve tipolojik bir zenginliğe sahip nekropolle beraber tanımlanamayan birçok yapı yer almaktadır.

 Antik Kent
 Kültür Turizmi
 Milas’ın 29 km. güneyinde Karacahisar Köyü’nün doğusundaki çift zirveli çamlı bir tepe üzerinde yer almaktadır.
 Milas’ın 29 km. güneyinde Karacahisar Köyü’nün doğusundaki çift zirveli çamlı bir tepe üzerinde yer almaktadır.