İletişim Engellerinin ve Çatışmalarının İletişim Üzerindeki Etkisi

İletişim engelleri ve çatışmaları, iletişim sürecinin etkinliğini, verimliliğini ve kalitesini olumsuz yönde etkiler. İletişim engelleri ve çatışmaları, iletişimde ortaya çıkan şu sonuçlara yol açabilir:

  • Yanlış anlamalar ve bilgi kaybı: İletişim engelleri ve çatışmaları, mesajın doğru ve eksiksiz bir şekilde iletilmesini ve alınmasını engeller. Bu da, iletişimde yanlış anlamalara, bilgi kaybına, hatalı yorumlamalara ve yanıltıcı ifadelere neden olur.
  • İlişkilerin bozulması ve güvenin azalması: İletişim engelleri ve çatışmaları, iletişimde yer alan kişiler arasında duygusal bağın zayıflamasına, ilişkilerin bozulmasına, güvenin azalmasına ve uzaklaşmaya sebep olur.
  • Stres ve gerginlik: İletişim engelleri ve çatışmaları, iletişimde yer alan kişilerde stres, gerginlik, kızgınlık, hayal kırıklığı, endişe, korku gibi olumsuz duygular yaratır. Bu duygular, iletişimin etkinliğini daha da düşürür ve sağlığı olumsuz etkiler.
  • Çatışmaların artması ve işbirliğinin azalması: İletişim engelleri ve çatışmaları, iletişimde yer alan kişiler arasında anlaşmazlık, uyuşmazlık, çekişme, rekabet, çıkar çatışması gibi durumları artırır. Bu durumlar, işbirliği, uyum, ortaklık, dayanışma gibi değerleri azaltır ve iş performansını düşürür.

İletişim engelleri ve çatışmaları, iletişimin hedeflerine ulaşmasını engeller ve iletişimin kalitesini düşürür. Bu nedenle, iletişim engelleri ve çatışmalarını önlemek ve çözmek için gerekli becerileri geliştirmek önemlidir.

İletişim engelleri ve çatışmaların iletişim üzerindeki etkisi aşağıdaki gibidir:

  1. Bozucu engeller: İletişimin etkinliğini engelleyen faktörler, örneğin, etkin iletişim yöntemlerini bilmediği, güven eksikliği ve anlaşılmazlığa neden olan ifade güçlükleri.
  2. Yapay engeller: Fiziksel mesafeler, yetiştiriliş tarzları, değer yargıları, tecrübeler ve bakış açısı.
  3. Çatışmalar: Anlaşmazlıklar, zıtlaşmalar ve aşırı uyumcularlık.

İletişim engelleri ve çatışmaların etkisi, etkin iletişimin kurulmasını engellemeye ve iletişimin etkili olmayan yapayları ürettirmeye neden olur. Konuşmacılık, dinleme ve etkin iletişim yöntemlerini öğrenerek bu engelleri azaltmak mümkündür