İletişim Engelleri ve Çatışmaları İle İlgili Kavramlar

İletişim engelleri ve çatışmaları ile ilgili kavramlar, iletişim sürecinde karşılaşılan zorlukları ve bunların çözüm yollarını ifade eder. İletişim engelleri, iletişimin etkili bir şekilde gerçekleşmesini engelleyen faktörlerdir. İletişim çatışmaları ise, iletişim sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlık, uyuşmazlık veya çekişme durumlarıdır. İletişim engelleri ve çatışmaları, hem kişisel hem de kurumsal ilişkilerde sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bu engel ve çatışmaları tanımak, önlemek ve çözmek için gerekli becerileri geliştirmek önemlidir.

İletişim engelleri ve çatışmaları ile ilgili kavramlar şunlardır:

 • İletişim Engelleri: İletişim engelleri, iletişim sürecinde yer alan gönderici, alıcı, mesaj, kanal, geri bildirim ve bağlam gibi unsurlar arasında ortaya çıkan engellerdir. İletişim engelleri, iletişimin kalitesini, etkinliğini ve verimliliğini düşürür. İletişim engelleri, farklı türlerde olabilir. Örneğin, fiziksel engeller, iletişim ortamının fiziksel koşullarından kaynaklanan engellerdir. Psikolojik engeller, iletişim sürecinde yer alan kişilerin duygu, düşünce, tutum, inanç, değer, önyargı, algı, motivasyon gibi psikolojik faktörlerinden kaynaklanan engellerdir. Sosyo-kültürel engeller, iletişim sürecinde yer alan kişilerin sosyal ve kültürel farklılıklarından kaynaklanan engellerdir. Dil ve anlamsal engeller, iletişim sürecinde kullanılan dilin, sembol ve işaretlerin, anlam ve yorumların farklılıklarından kaynaklanan engellerdir. Teknolojik engeller, iletişim sürecinde kullanılan teknolojik araç ve yöntemlerin yetersizliği, arızalanması, uyumsuzluğu veya kötüye kullanılmasından kaynaklanan engellerdir.
 • İletişim Çatışmaları: İletişim çatışmaları, iletişim sürecinde ortaya çıkan anlaşmazlık, uyuşmazlık veya çekişme durumlarıdır. İletişim çatışmaları, hem bireyler arasında hem de gruplar arasında olabilir. İletişim çatışmaları, iletişimin hedeflerine ulaşmasını engeller, ilişkileri bozar, stres ve gerginlik yaratır. İletişim çatışmaları, farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin, iletişim becerilerinin yetersizliği, iletişim engellerinin varlığı, iletişim sürecindeki rol ve sorumlulukların belirsizliği, iletişim sürecindeki beklenti ve ihtiyaçların farklılığı, iletişim sürecindeki çıkar ve değerlerin çatışması, iletişim sürecindeki güç ve otorite dengesizliği, iletişim sürecindeki bilgi ve kaynak eksikliği veya fazlalığı gibi nedenler iletişim çatışmalarına yol açabilir.
 • İletişim engelleri ve çatışmaları ile ilgili kavramlar aşağıdaki gibidir:
  1. Kanal engelleri: İletişimin kanallarının “mesajı alıcıya iletmek için kullanılan araçlar”.
  2. İçsel iletişim: Kişinin kendi kendisiyle kurduğu iletişim.
  3. Kişiler arası iletişim: Farklı kişiler arasındaki iletişim.
  4. Grup iletişimi: Bir grup içindeki kişiler arasındaki iletişim.
  5. Örgütsel iletişim: Kuruluşlar, kurumlar ve organizasyonlar içindeki iletişim.
  6. Toplumsal/kitle iletişimi: Toplumun genelinde gerçekleşen iletişim.
  7. Dinleme: İletişimin en önemli unsurlarındandır.
  8. Planlı ve ön hazırlıksız iletişim: İletişim planı ve ön hazırlık yapmadan gerçekleşen iletişim.
  9. Sinir sisteminizi hazırlamak için zaman ayırın: Sinir sisteminizi sakinleştirecek egzersizler.
  10. Çatışmalar: Farklı bakış açıları, değer yargıları ve yetiştiriliş tarzları nedeniyle iletişim sorunlarına yol açan davranışlar