Hangisi Oyunu – Osmanlının Kısa Sürede Büyüme Sebepleri ve Alanlar

Kazanım: SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir.

Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme sebepler ile ilgili verilen cümlenin hangi alanla ilişkili olduğunu sürükleyip bırakarak bulmaya çalışınız.