Eksik Sözcük – Osmanlı Kuruluş Dönemi

Kazanım: SB.7.2.1. Osmanlı Devleti’nin siyasi güç olarak ortaya çıkış sürecini ve bu süreci etkileyen faktörleri açıklar.
Kuruluştan İstanbul’un fethine kadar olan dönemde devletin hüküm sürdüğü yerler ile iskân politikası, askerî, ekonomik ve toplumsal yapı detaya girilmeden ele alınır.
Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili farklı tarihsel yorumlara değinilir.

Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi ile ilgili verilen cümlenin bütünlüğünü sağlamak için verilen kelimelerden uygun olanları işaretleyiniz.