Eşleştirme Oyunu – Orta Asya Türklerinde Yaşam

Kazanım: SB.6.2.1. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletlerinin coğrafi, siyasal, ekonomik ve kültürel özelliklerine ilişkin çıkarımlarda bulunur.
Destan, yazıt ve diğer kaynaklardan yararlanılır.

Orta Asya Türklerinde yaşam ile ilgili eşleştirmeyi sağlamaya yönelik oyundur.