Hangisi Doğru – Malazgirt Meydan Muharebesi

Kazanım: SB.6.2.4. Türklerin Anadolu’yu yurt edinme sürecini XI ve XIII. yüzyıllar kapsamında analiz eder.

Verilen cümlenin Malazgirt meydan muharebesi ile ilgili olup olmadığını değerlendiriniz.