Hangisi Doğru – Hammadde ve İşlenmiş Madde

Verilen ürünün hammadde veya işlenmiş madde olduğunu değerlendirerek işaretleyiniz.