Hangisi Doğru – Hak ve Ödevlerimiz

Verilen hak ve ödevin hangisine ait olduğunu işaretleyiniz.