Hangisi Doğru – Bilimsel Gelişmelerin Sonuçları

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin sonuçlarını olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirerek işaretleyiniz.