Eylül Seminer Konuları

Öğretmenlerin (4-8 Eylül 2023) mesleki çalışma programı yayınlandı.

EYLÜL ÖĞRETMEN SEMİNERİ MESLEKİ ALIŞMA RESMİ YAZISI ŞÖYLE:

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
Sayı : E-43501582-774.01.03-82153666- 25.08.2023

Konu : 04-08 Eylül 2023
Mesleki Çalışma Dönemi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 21/08/2023 tarihli ve E-43501582-774.01.01-81827486 sayılı Makam Onayı.

Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim kuramlarında görev yapan öğretmenlerin mesleki çalışmalarını 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında yapmaları İlgi Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Bu kapsamda öğretmenler;
1- İlk defa atanıp 1 Eylül 2023 tarihinde göreve başlayacak olanlar hariç olmak üzere 1 Eylül 2023 tarihinde izinli sayılacaklardır.
2- Mesleki çalışmalarını ise 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında görev yaptıkları okul/kurumda ekteki program doğrultusunda yapacaklardır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Kemal ŞAMLIOĞLU
Bakan a. Bakan Yardımcısı

Ek : Mesleki Çalışma Programı (6 sayfa)

ÖĞRETMENLERİN 2023 YILI EYLÜL DÖNEMİ MESLEKİ ÇALIŞMALARI

 

 

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL VE

KURUMLAR

04-08 Eylül 2023
Tarih Çalışma Zamanı Katılımcılar Eğitim Görevlileri/ Sorumlular Dersler/Yapılacak Faaliyetler
04.09.2023

Pazartesi

09.00-13.00 Tüm

Öğretmenler

Okul Müdürleri, Müdür Yardımcıları 2023-2024 eğitim-öğretim yılı ders başı kurul ve komisyon çalışmalarının ilgili mevzuatına göre gerçekleştirilmesi.
05.09.2023

Salı

09.00-13.00 Tüm

 

 

Öğretmenler

Okul

Müdürleri, Müdür Yardımcıları, İlgili Zümre Başkanları

1. Yeni eğitim-öğretim yılında Okul Temelli Mesleki Gelişim kapsamında eğitim kuramlarında düzenlenmesinde fayda görülen seminer/kurs faaliyetlerinin gerekçeleriyle birlikte oluşturulması ve il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine sunulması.

2. Yeni eğitim-öğretim yılına hazırlık olacak şekilde öğretim programları, ders kitapları, yardımcı ve kılavuz kitaplar ile dijital (EBA, ÖBA, OGM Materyal, DOGM Materyal vb.) platformların incelenmesi ve eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanımına ilişkin değerlendirilmesi.

06.09.2023

Çarşamba

09.00-13.00 Tüm

Öğretmenler

Okul Rehber

 

 

Öğretmenleri

1. Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunda okul müdüründen sınıf rehber öğretmelerine kadar ilgililerin görev, yetki ve sorumluluklarının ele alınması; değerlendirilmesi ve bu konuda bir anlayış birliği oluşturulması.

2. “Eğitim Ortamlarında Dijitalleşmenin Sosyal ve Psikolojik Etkileri” konusunda okul rehberlik servisince tüm öğretmenlere bilgi verilmesi ve bilgilendirme sonrası okul/kurum düzeyinde yapılması gereken çalışmaların ve alınabilecek önlemlerin tartışılması.

07.09.2023

Perşembe

09.00-13.00 Tüm

Öğretmenler

Rehber öğretmen/ Psikolojik Danışmanlar

Özel Eğitim

Öğretmenleri

1. Zorlu yaşam olaylarında meslektaş dayanışmasının öneminin vurgulanması ve yakın zamanda yaşanan zorlu yaşam olaylarına ilişkin vakaların paylaşılması sağlanarak uygun müdahale yöntemlerinin tartışılması.

2. Bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması. Destek eğitim odası hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

08.09.2023

Cuma

09.00-13.00 Tüm

Öğretmenler

Rehber

Öğretmenler/ Psikolojik Danışmanlar

Özel Eğitim Öğretmenleri

1. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Başı Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı.

2. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin sunumunda diğer kurum ve kuruluşlarla (RAM, BİLSEM, halk eğitimi merkezi, aile ve sosyal hizmetler il/ilçe müdürlükleri, üniversiteler vb.) iş birliğinin önemi vurgulanması. Çalışma bölgesinde bulunan iş birliği yapılacak kurumlar konusunda bilgi sahibi olunmasının sağlanması.

3. Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları hakkında bilgi sahibi olunmasının sağlanması.