Bursluluk Sınavında Öğrenciler Yanında Ne Götürmeli?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı

 •  Eylül 2023 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da sınav merkezlerinde tek oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
 • 2023 yılı İOKBS’de tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacaktır.
 • İOKBS sınav giriş yeri ve belgesi ne zaman yayımlanacaktır?
  Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 (yedi) gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
 • -Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
 • İOKBS sınav giriş yeri değişebilir mi?
  Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

 

 • Adaylar sınava gelirken yanlarında ne getirmelidirler?
  Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.

   

Verified by MonsterInsights