Eşleştirme Oyunu – İletişim Araçları

Kazanım: SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Seçilen bir iletişim kanalının (TV, İnternet, akıllı telefonlar vb.) bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal olarak da kültürü nasıl değiştirdiği ele alınır.

İletişim araçları ile ilgili verilen bilmece ile ilgili görseli eşleştiriniz.