Eşleştirme – Hızlı İletişim Güçlü Toplum

Kazanım: SB.7.1.3. Medyanın sosyal değişim ve etkileşimdeki rolünü tartışır.
Seçilen bir iletişim kanalının (TV, İnternet, akıllı telefonlar vb.) bireyler arasındaki iletişimi ve toplumsal olarak da kültürü nasıl değiştirdiği ele alınır.

Kitle iletişimi ile ilgili verilen kavram ve cümleleri eşleştiriniz.