Eşleştirme Oyunu – Göçler ve Göç Sebepleri

Kazanım: SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Verilen göçün hangisi ile ilgili olduğunu işaretleyiniz.