Eşleştirme Oyunu – Ülkemizde Nüfus

Kazanım: SB.7.3.2. Türkiye’de nüfusun dağılışını etkileyen faktörlerden hareketle Türkiye’nin demografik özelliklerini yorumlar.

Ülkemizde nüfus ile ilgili verilen bilginin hangisine ait olduğunu bularak işaretleyiniz.