Grup Sıralama – Göçler ve Alanlar

Kazanım: SB.7.3.3. Örnek incelemeler yoluyla göçün neden ve sonuçlarını tartışır.

Verilen göç sebebinin hangi alan ile ilgili olduğunu eşleştiriniz.