Eşleştirme – Mustafa Kemal’in Askeri Görevleri

Kazanım: İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
a) Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı görev ve hizmetler üzerinde durulur.
b) 31 Mart Olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları’na kısaca değinilir.

Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı öncesi askeri görevleri ile ilgili eşleştirme oyunudur.