Labirent Kovalamaca – İletişim Hak ve Özgürlükleri

Kazanım: SB.7.1.4. İletişim araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine getirir.
Özel hayatın gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle iletişim özgürlüğü arasındaki ilişki ele alınır.

İletişim özgürlüğü ile ilgili verilen cümlelerin hangi hak ve özgürlüğümüz ile ilgili olduğunu bularak hedefe ulaşmaya çalışınız.