Labirent Kovalamaca – Mustafa Kemal’in Askerlik Hayatı ve Kişilik Özellikleri

Kazanım: İTA.8.1.4. Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili olayları ve olguları onun kişilik özellikleri ile ilişkilendirir.
a) Mustafa Kemal’in Birinci Dünya Savaşı öncesinde yaptığı görev ve hizmetler üzerinde durulur.
b) 31 Mart Olayı, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları’na kısaca değinilir.

Mustafa Kemal’in askerlik hayatı ile ilgili verilen cümlenin onun hangi kişilik özelliği ile ilgili olduğunu bularak hedefe ulaşmaya çalışınız.