Emir Bayındır Camii Ve Kümbeti / Ahlat – Bitlis

Bayındır kümbetinin kuzeyinde bulunan camii, kitabesine göre, H.882 (M. 1477)tarihinde Bayındır İbni Rüstem tarafından yapılmıştır.
Camiin yan duvarında beyaz bir taş üzerinde “Amel Baba Can” ismi okunur, ki bu ismin camiyi yapan ustaya ait olduğu anlaşılmaktadır. Sade bir mimariye sahip caminin, Vakıflar Genel Müdürlüğünce onarımı yapılmış ve faaliyete girmiştir.
 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Bitlis İli, Ahlat İlçesinde bulunmaktadır.İl merkezinden araçlarla gidilebilir.
 Bitlis İli, Ahlat İlçesi