Burgaç Hatun (Bibi Hatun) Türbesi – Tokat

Ali Paşa Cami avlusu güneydoğu köşesinde yer alan türbe, Bulgaç Hatun ya da Burgaç Hatun isimleri yanında Bibi Hatun, Dudu Hatun gibi isimlerle de bilinmektedir. Kitabesi olmayan yapı, bazı araştırmacılarca mimari ve süsleme özelliklerine göre 13’üncü yüzyıla, kimi araştırmacılarca da taş-tuğla almaşık inşa tekniğiyle 14’üncü yüzyıla tarihlenmektedir.

Altıgen gövdeli türbe, pandantif geçişli kubbeyle örtülmüştür. Türbenin kuzeyde bir kapısı yer almaktadır. Ancak, yapı bugün toprak seviyesi altında kaldığından, içeriye kuzey cephedeki pencereden girilebilmektedir. Üçgen alınlıklı yüzeyleriyle kademeli bir cephe düzenlemesi gösteren yapının her cephesinde sağır kemerler içerisinde pencere yer almaktadır. Yapı, üçgen alınlıklı düzenlemesiyle Anadolu’da tek örnek kabul edilmektedir.

Türbenin tamamı kaba yonu taş ve tuğla kullanılarak almaşık teknikte inşa edilmiştir. Pandantifler, kemerler ve üçgen alınlıklarda tuğla malzeme kullanılmıştır. Cephelerde kemerlerin alt ve üst bölümlerinde bezeme öğesi olarak süs çömlekleri yer almaktadır.

Kaynak: Tokat Merkez ve İlçeleri Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları 2010

Tokat Gezilecek Yerler

 Türbe
 İnanç Turizmi
 Tokat şehir merkezinde bulunan Tokat Valiliği’ne yakın mesafededir. Valiliği takip eden GOP Bulvarından yukarıya doğru gidildiğinde Türbeye ulaşılacaktır. Şehir içi çarşı otobüsleri kullanılarak ulaşım sağlanmaktadır.
 Alipaşa Mahallesi TOKAT/MERKEZ
 0 (356) 214 82 52