Damat İbrahim Paşa Camii – Nevşehir

Lale Devri’nin ünlü sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından 18’inci yüzyılın ilk yarısında (1726-1727) inşa ettirilen Külliye; camii, medrese, kervansaray, sıbyan mektebi, imaret, hamam ve iki çeşmeden oluşmaktadır.

Külliye programı açısından klasik Osmanlı külliye programının son uygulamalarından biridir. Eğimli bir araziye konumlandırılan külliyede camii, medrese sıbyan mektebi ve imaret istinat duvarı ile sınırlandırılmış bir platform üzerinde inşa edilmiştir. Ortasından Camii Cedid Caddesi geçen bu platformun doğusunda camii, batısında sıbyan mektebi, medrese ve imaret ile biri camii avlusunun güney duvarının dışında, diğeri sıbyan mektebi avlusu köşesindeki istinat duvarı üzerinde olmak üzere iki çeşme bulunur. Hamam bu platformun kuzeyinde, eğimli arazi üzerindedir.

İbrahim Paşa Camii kare planlı harimi ve mihrap önü birimi dikdörtgen şeklinde güney duvardan çıkıntı yapan bir plan şemasına sahiptir. Büyük boyutlu kubbe ile örtülü yapıda kubbeye geçiş tromplarla sağlanmıştır. Harimden çıkıntı yapan mihrap önü mekanının örtüsü ise yarım aynalı tonozdur. Şehir merkezinde bulunmakta ve yürüyüş mesafesindedir.

Nevşehir Gezilecek Yerler

 Cami
 İnanç-Kültür Turizmi
 Şehir merkezinden yaya olarak türbe ve külliyeye gidilebilir. Damat İbrahim Paşa Bulvarı (Camiyolu Sk.) Emek Mh. 50000 Nevşehir/Türkiye
 Nevşehir