Mansur Baba Türbesi – Elazığ

Harput’ta bulunan eski adıyla Cami-i Kebir Mahallesi’ndeki bu zaviye, bugün halk arasında “Mansur Baba Türbesi” olarak bilinir. 16’ncı yüzyıla ait bir vakfiyesi mevcut olup bu tarihlerde yıllık geliri 8980 akçedir. Rivayete göre Şahende isimli bir kadının gördüğü rüya üzerine Harput’un manevi büyüklerinden Beyzade efendinin huzurunda yapılan kazıda büyük bir lahit meydana çıkmış ve içinde bir erkek, bir kadın ve iki de çocuk mezarının bulunduğu görülmüştür.” Erkeğin mezarı açıldığında çürümemiş bir cesetle karşılaşılmış ve durum telgrafla Meşihat’a (Şeyhülislamlık) bildirilmiş ve gelen cevap üzerine bir türbe yaptırılmış ve “mezar taşına atfen” türbeye Mansur Baba adı verilmiştir. Kimi kaynaklara göre türbedeki mezarların Artuklu Hanedanı’na ait olabileceği ifade edilmektedir. Yeniden onarılan ve ziyarete açılan Mansur Baba türbesi sekizgen planlı olup iç kısmı orijinal şeklini muhafaza etmektedir. Üst örtü sistemi sonradan yapılmıştır. İki katlı anıtsal bir yapıdır.

Kaynak: Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Elazığ Gezilecek Yerler

 Türbe
 İnanç-Kültür Turizmi
 Harput Mahallesi
 Harput Mahallesi Elâzığ Merkez/Elazığ