Ciha Kalesi – Artvin

Arhavi ilçesinin zirvesinde kayalara oturtulmuş bu kalenin Cenevizliler döneminden kaldığı söylenmektedir.Etrafındaki ağaçlar o kadar sıktır ki kaleye geçilebilmesine izin vermemektedir.
Yapıldığı tarih kesinleştirilememiştir ve günümüze kadar ancak sur kalıntıları ulaşabilmiştir. Kale hem sahil tarafına hem de iç kesimlere hakim bir konumdadır ve stratejik bir öneme sahiptir.
 Kale
 Doğa-Kültür Turizmi
 ARHAVİ, CİHA TEPESİ
 Arhavi / Artvin