Afyon MEM LGS Denemesi 5 (Nisan)

Afyon MEM tarafından hazırlanan deneme sınavlarının 5. si olan deneme sınavının online halidir.

Soruların ilgili olduğu kazanımlar
822 Osmanlı Devleti’nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı
823 İşgal Yıllarında Anadolu
841 Atatürk İlkeleri
843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler
813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur
849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları
834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye
845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler
832 Batı Cephesi
851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

 

/10
0 oylar, 0 ort
0
Tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

8. Sınıf Deneme Sınavı

Afyonkarahisar MEM Denemesi 5

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 845 Toplumsal Alandaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde soyadının kullanılmaması tüm resmi işlerde karışıklığa neden oluyordu. Bu karışıklığı önlemek için Soyadı Kanunu çıkarıldı. Her aile reisi kurduğu aile birliğini belirtmek üzere ortak bir soyadı taşıyacaktı. Türkçe olmayan kavramlar, yabancı ırklara ait kavramlar, rütbe ve makam içeren kavramlar soyadı olarak kullanılmayacaktı.

Buna göre Soyadı Kanunu ile;

I. Milli kimlik kazandırmak
II. Toplumsal eşitliği sağlamak
III. İstenilen soyadını alabilmek
IV. Resmi işlemlerdeki karışıklıklara son vermek

hedeflerinden hangileri amaçlanmıştır?

2 / 10

Kategori: 834 Milli Mücadele, Milli Seferberlik: Tekalif-i Milliye

Milli Mücadele Döneminde cephede savaşan askerlerimiz kadar cephe gerisindeki halkımızın mücadelesinin de bilinmesi gerekir. Bunlardan biri de Kılavuz Hatice’dir. Adana yöresindeki bu kahraman, Fransız taburuna Toroslarda yanlış yol göstererek Fransız askerlerinin Karboğazı’nda Türk askerlerine esir olmalarını sağlamıştır. Fransızlar, Gülekli Kılavuz Hatice’nin bu milletin askeri olduğunu anlayamamıştır. Türk Milleti, Mete Han döneminde de  öyledir, Alparslan döneminde de böyle, Mustafa Kemal döneminde de böyle. Bu milletin devleti ile bir savaş yapılıyorsa, bu savaş sadece orduların değil, aynı zamanda ordusu, kendisi olan bir milletin savaşına dönüşür.

Kurtuluş Savaşı döneminde yaşanan olayı konu alan bu metinde Türk Milletinin hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır? 

3 / 10

Kategori: 843 Hukuk Alanındaki Gelişmeler

Osmanlı Devleti’nde hukuk sistemi; Şer’i Hukuk ve Örfi Hukuk denilen iki temele dayanıyordu. Şer’i Hukukun kaynağı Kur’an ayetleri ve hadislerdi. Örfi Hukuk ise gelenek, görenek ve törelere göre belirleniyordu. Bunun dışında cemaat mahkemeleri ve yabancıların yargılanması için de kapitülasyon mahkemeleri vardı.

Buna göre Osmanlı Hukuk Sistemi ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

4 / 10

Kategori: 823 İşgal Yıllarında Anadolu

Mustafa Kemal, Mondros Ateşkes Antlaşması hakkında Ali Fuat Paşa’ya “Artık milletin bundan sonra haklarını kendisinin araması ve müdafaa etmesi, bizlerin de mümkün olduğu kadar bu yolu göstermemiz ve bütün bir ordu ile  yardım etmemiz lazımdır.” demiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliğine ulaşabiliriz? 

5 / 10

Kategori: 851 Demokratikleşme Yolunda Adımlar

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası parti programında egemenliğin millete ait olduğu, cumhuriyet yönetimini yaşatmanın ve geliştirmenin esas amaçları olduğu belirtilmiştir. Ekonomik alanda devletçilik yerine liberalizmin (serbest piyasa ekonomisi) esas alınacağı ve yabancı sermayenin destekleneceği yer almaktadır. Eğitimde millî esasların kabul edilmesi, din ve devlet işlerinin ayrı olacağı ve dini değerlere saygı gösterileceği de vurgulanmaktadır.

Verilen bilgilere göre Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

6 / 10

Kategori: 832 Batı Cephesi

‘Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun makus (kötü) talihini de yendiniz. Düşman çizmesi altındaki kara yazılı topraklarımızla birlikte bütün yurt bugün, en kıyıda köşede kalmış yerlerine dek zaferinizi kutluyor. Düşmanın  yurdumuzda yayılma tutkusu, azim ve yurtseverliğinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu.’ 

Buna göre,

I. TBMM’ye ve düzenli orduya güven artmıştır.
II. TBMM’nin otoritesi artmıştır.
III. Fransa işgal ettiği yerlerden çekilme düşüncesine girmiştir.
IV. Meclisi Kayseri’ye taşıma fikri ortaya atılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

7 / 10

Kategori: 822 Osmanlı Devleti'nin Son Savaşı: I. Dünya Savaşı

1789 Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımı I. Dünya Savaşı’nın en önemli nedenlerinden biridir. Savaş sırasında da İtilaf Devletleri tarafından Osmanlı Devleti’ne karşı kullanılan silahlardan biri olmuştur. Milliyetçilik fikri ile kışkırtılan Osmanlı Ermenileri ve Arap aşiretleri bazı cephelerde İtilaf Devletleri ile iş birliği yaparak Osmanlı Devleti'ne karşı birlikte hareket etmişlerdir.

Aşağıdaki cephelerden hangisinde verilen açıklamaları destekleyen nitelikte bir örnek yer almaz? 

8 / 10

Kategori: 813 Buhranlar Büyük Kahraman Doğurur

Mustafa Kemal’in Manastır Askeri İdadisi’ndeki eğitiminde onu fikri yönden etkileyen olaylar ve kişiler olmuştur. Bu kişilerin başında ona edebiyat ve şiir sevgisini aşılayan Ömer Naci gelmektedir. Ömer Naci sayesinde Harp  Akademisi yıllarında etrafına topladığı arkadaşlarını güzel konuşmasıyla kısa zamanda tesiri altına alırdı.

Buna göre Ömer Naci’nin Mustafa Kemal’in hangi kişisel özelliğinin gelişmesine katkı sağladığı söylenebilir?

9 / 10

Kategori: 841 Atatürk İlkeleri

İnkılapçılık: İnsanlardaki milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek.
Milliyetçilik: Çağın gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına göre sürekli yenilenmek.
Halkçılık: Toplumun her kesiminden insanların kanunlar önünde eşitliğini sağlamak.
Cumhuriyetçilik: Milli iradenin devlet yönetimine hâkim olmasını sağlamak.

Yukarıda amaçları ile birlikte verilen ilkelerden hangileri yer değiştirirse bilgiler tamamen doğru olur?

10 / 10

Kategori: 849 Atatürk İlke ve İnkılaplarının Esasları

“Türkiye’nin bugünkü mücadelesi sadece kendisi için olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük bir gayret sarf ediyor. Çünkü müdafaa ettiği, bütün mazlum milletlerin, bütün Şark’ın  davasıdır. Ezilen, sömürülen, mazlum milletler, Türk inkılabını örnek almıştır.”

(Atatürk)

Mustafa Kemal yukarıdaki sözüyle Türk Kurtuluş Savaşı ve inkılaplarının hangi özelliğine değinmiştir?

Ortalama puan şöyledir 0%

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
There is no data yet

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6726
2Ahmet1881
3.1582
4Asd1364
5ALİ1349
6s1216
7yağmur ml1170
85e1115
9Der1059
10Ali1023
11Çağla1019
12K995
13deniz949
14g905
15Ege Gören877
16efwfwe870
17rana849
18.818
19Aa762
20Aa758
21e.ç735
22Şervan tursun732
23[email protected]710
24a706
25İlayda697
26A696
27Aysu681
28osman670
29D653
30jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
31a651
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız577
37H567
38ilayda559
39uuuuu557
40rrrr556
41Berk551
42Kağan Çakar 🙂551
43Hürünaz544
44Nehir522
45K520
46Çağrı511
47Hh500
48Mert487
49emria483
50Ceylin akardere482
51a476
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a458
58abuzer446
59ilknur444
60Egemen426
61G423
62Kayra421
63eryn419
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod392
68K389
69damlanur382
70ada374
71nazz370
72d361
73y359
74Tmkkj352
75Saflar kulübü349
76efe337
77Nimet333
78M333
79Savas332
80kedy330
81[email protected]329
82Sudem328
83Sdf324
84e322
857319
86Mahmut317
87Cemile314
88irem311
89Uceduniecd310
90elf305
91öykü304
921304
93Hena303
94lkkkk300
95Emine299
96yuı298
97Esra297
98bekir295
99gdvg295
100Davuthan Halıcı293

 

Bu sınavın pdf halini https://sosyalbilgiler.biz/forum/konu/afyon-mem-lgs-deneme-sinavi-23mart.70048/ adresinden indirebilirsiniz.