Abdurrahman Baba Kümbeti – Van

Caminin kuzeybatı köşesindeki kümbetin XIX. yüzyılın ilk yarısında yapıldığı tahmin edilmektedir. Tek katlı, sekizgen gövdeli piramidal külahlıdır. Düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiş yapı, son yıllarda cami ile birlikte yenilenmiştir. Manevi şahsına hürmeten Van’ın önemli ziyaret yerlerinden birini teşkil etmektedir.

 Kümbet
 Kültür Turizmi
 Van Kalesi’nin kuzeydoğusunda, Analı Kız açık hava tapınağının altında yer almaktadır.
 Van Kalesi’nin kuzeydoğusunda, Analı Kız açık hava tapınağının altında yer almaktadır.