7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı MEB 2. Senaryo Konu Dağılımı

  1. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 2
Öğrenme
Alanı
Kazanımlar Sayısı Soru
ÜRETİM, DAĞITIM
VE TÜKETİM
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1
SB.7.5.3. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine örnekler verir. 1
SB.7.5.4. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. 1
SB.7.5.6. Dijital teknolojilerin üretim, dağıtım ve tüketim ağında meydana getirdiği değişimleri analiz eder. 1
ETKİN
VATANDAŞLIK
SB.7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar. 1
SB.7.6.3. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini toplumsal hayattaki uygulamalarla
ilişkilendirir.
1
KÜRESEL
BAĞLANTILAR
SB.7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1