7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 2. Yazılı MEB 1. Senaryo Konu Dağılımı

  1. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ 2. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI KONU SORU DAĞILIM TABLOSU SENARYO 1
Öğrenme
Alanı
Kazanımlar Sayısı Soru
ÜRETİM,
DAĞITIM VE
TÜKETİM
SB.7.5.2. Üretim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata etkilerini değerlendirir. 1
SB.7.5.3. Kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına ve sosyal yaşamdaki rollerine
örnekler verir.
1
ETKİN
VATANDAŞLIK
SB.7.6.1. Demokrasinin ortaya çıkışını, gelişim evrelerini ve günümüzde ifade ettiği anlamları
açıklar.
1
SB.7.6.2. Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarını açıklar. 1
KÜRESEL
BAĞLANTILAR
SB.7.7.1. Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlara örnekler verir. 1