7. Sınıf Kültür ve Miras Ünitesi Kazanım Değerlendirme Sınavı – Cevap Anahtarlı

7. Sınıflar için Kültür ve Miras ünitesi ile ilgili ünite değerlendirmesi olarak kazanım sorularından oluşan bir sınavdır.
Cevap anahtarı içinde bulunmaktadır.
Sorular Bakanlığın ve il ÖDM’lerin yayınladığı sorulardan oluşturulmuştur.
17 sorudan oluşmaktadır.

7. Sınıf 2. Ünite Değerlendirme Testi