5. Sınıf 3. Ünite Çıkmış Sorular Testi

5. Sınıf 3. Ünite Çıkmış Sorular Testi

 
/10
16 oylar, 4.3 ortalama
1
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

5. Sınıf 3. Ünite Testi

5. Sınıf 3. Ünite Çıkmış Sorular Testi

1 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

DPY 2020

Aşağıda bazı yeryüzü şekillerinin tanımları yapılmıştır.
I.  Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklerdir.
II. Üç tarafı sularla çevrili, bir tarafı karayla bağlantılı yeryüzü şeklidir.

Buna göre I ve II olarak numaralanmış tanımlar aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangilerine aittir?

2 / 10

Kategori: 531 Haritayı Tanıyorum

DPY 2017

Türkiye kabartma haritasını inceleyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini gözlemleyemez?

3 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2020

Küresel ısınmanın etkisiyle Dünya’nın ortalama sıcaklığındaki artış aşağıdakilerden hangisine sebep olmaktadır?

4 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2020

Ormanların gür olduğu yerlerde yerleşme az görülür. Örneğin, Karadeniz Bölgesi’nin bazı kesimlerinde nüfusun seyrek olmasında etkili olan faktörlerden biri ormanların fazlalığıdır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal özelliklerden hangisi vurgulanmıştır?

5 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2020

İklim insan faaliyetleri üzerinde etkilidir.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiye uygun bir örnek değildir?

6 / 10

Kategori: 535 Afetlerin İnsan Yaşamına Etkisi

DPY 2006

Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye’de can ve mal kaybına daha çok sebep olur?

7 / 10

Kategori: 535 Afetlerin İnsan Yaşamına Etkisi

DPY 2015

Çarşamba’yı sel aldı.

  Bir yâr sevdim el aldı.

  Keşke sevmez olaydım.

  Elim koynumda kaldı.

Bu türküye konu olan doğal afetin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Kategori: 534 Afetler ve Çevre Sorunları

DPY 2020

Karların erimesi ve yağmurun fazla yağması sonucunda su kaynaklarının seviyesi yükselir. Bu suların geçtiği yerlere zarar vermesiyle – – – – meydana gelir. Bu afet sonucunda akarsular ve barajlar taşabilir.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

9 / 10

Kategori: 532 İklim ve Yaşamım

DPY 2019

Aşağıdakilerden hangisi iklimin konut tipine etkisine örnek olarak gösterilebilir?

10 / 10

Kategori: 533 Nerede Yaşanır

DPY 2019

Ova ve plato gibi düz alanlar tarım, sanayi ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri yapmak için daha uygundur. Engebeli ve dağlık alanlar ise insanların ekonomik faaliyet yapmasını zorlaştırır. Bu nedenle ova ve platoların bulunduğu yerlerin nüfusu dağlık ve engebeli alanlardan fazladır.

Bu bilgide nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?

0%