7. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

7. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
3 oylar, 5 ort
95

7. Sınıf Deneme Sınavı

7. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

DPY 2021

Selçuklulardaki ikta sistemi, Osmanlı Devleti’nde hangi isim altında devam etmiştir?

2 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2021

Nüfus piramitlerine bakılarak nüfusun hangi özelliği hakkında bilgi sahibi olunamaz?

3 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2021

Mühendis olan Çağlar, bilgisayar alanında araştırmalar yapmak amacıyla ailesiyle beraber İstanbul’a yerleşmiştir.

Verilen örnekte Çağlar’ın İstanbul’a göç etme sebebi aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

4 / 25

Kategori: 711 İnsandan İnsana Giden Yol

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim türüne örnek gösterilebilir?

5 / 25

Kategori: 752 Üretim Teknolojisi Hayatımızı Etkiliyor

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın ekonomik alandaki sonuçlarındandır?

6 / 25

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

DPY 2021

Aşağıdaki bilimsel gelişmelerden hangisi sanayinin gelişmesinin temeli olarak kabul edilir?

7 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

DPY 2021

Her konuda akla öncelik tanıyan düşünce sisteminin etkisiyle XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Avrupa’da bilim, sanat, felsefe ve siyaset alanlarında gelişmelerin yaşandığı döneme “Aydınlanma Çağı” denir. Bu dönemde bilimsel araştırmalara önem verilmiştir. 

Bu bilgilere göre Aydınlanma Çağı’nda yaşanan gelişmelerin aşağıdakilerden hangisinin temelini oluşturduğu söylenebilir?

8 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2021

Eskişehir’de kurulan bir pazarda bir Türk’ün Bizanslı tüccardan aldığı bardağın parasını ödememesi üzerine Osman Bey o kişiyi cezalandırarak Bizanslı tüccarın mağduriyetini gidermiştir.

Bu olay Osman Bey’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

9 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde matbaanın kurulmasıyla birlikte ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

10 / 25

Kategori: 743 Her Yenilik Geleceğimize Bir Katkıdır

DPY 2021

İtalyan gök bilimci Galileo, teleskopu kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiştir. İncelemeleri sonucunda gezegenlerin Güneş çevresinde hareket ettiğini ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu belirtmiştir. 

Bu durum Galileo’nun hangi bilimle uğraştığını gösterir?

11 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

DPY 2021

Tıp, felsefe, matematik, astronomi, kimya gibi farklı bilim dallarında iki yüzden fazla eser verdi.
Avrupa’da “Avicenna” adıyla tanındı ve “ElKanun fi’t-Tıb” (Tıbbın Kanunu) isimli eseri 17. yüzyıla kadar tıp eğitiminde kullanıldı.
Mikroskop keşfedilmeden önce mikropların hastalıklara neden olduğunu buldu.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya kullanımının artmasıyla ortaya çıkan sorunlardan değildir?

13 / 25

Kategori: 721 Beylikten Cihan Devletine

DPY 2021

 Osmanlı Devleti’nde yönetici ve askerî sınıf dışında kalan kesime “reaya” denilirdi.

Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi reaya sınıfında yer almaz?

14 / 25

Kategori: 732 Tablo ve Grafiklerle Ülkemiz

DPY 2021

Türkiye nüfusunun her yıl artması aşağıdakilerden hangisini doğrudan etkiler?

15 / 25

Kategori: 762 Atatürk'ten Milletimize Armağan

DPY 2021

Erzurum Kongresi’nde “Millî kuvvetleri etkin, millî iradeyi hâkim kılmak esastır.” kararının alınması
23 Nisan 1920’de Ankara’da Büyük Millet Meclisinin açılması
29 Ekim 1923’te cumhuriyetin ilan edilmesi

Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir?

16 / 25

Kategori: 741 Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi ilk çağlardan  itibaren bilgiyi kaydetmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kullanılan araçlardan biri olmamıştır?

17 / 25

Kategori: 712 İletişimin Gücü

DPY 2021

Etkili iletişimi olumsuz etkileyen aşağıdaki sorunlardan hangisinin konuşmacıdan kaynaklandığı söylenebilir?

18 / 25

Kategori: 731 Nereye Yerleşelim?

DPY 2021

Yolların kavşak noktalarında bulunan yerlerin yerleşim için tercih edilmesinde etkili olan beşeri faktör aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 25

Kategori: 734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğümüz Var

DPY 2021

Polislerin hâkim kararı olmadan bir evde arama yapmamaları aşağıdakilerden hangisine saygı duyulduğunu gösterir?

20 / 25

Kategori: 733 Doğduğun Yer mi? Doyduğun Yer mi?

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi göçün ekonomiye bağlı sebeplerinden biridir?

21 / 25

Kategori: 742 Bilimin Öncüleri

DPY 2021

İbn-i Haldûn, yaşadığı yerlerdeki toplumların geleneklerini ve yaşam biçimlerini incelemiştir.

Bu durum İbn-i Haldûn’un hangi bilim dalıyla uğraştığını gösterir?

22 / 25

Kategori: 713 Hızlı İletişim Güçlü Toplum

DPY 2021

Ayşe: “Genel Ağ yoluyla hazırladığım ödevi arkadaşlarım çok beğendi.”

Buna göre Ayşe, genel ağı aşağıdaki amaçlardan hangisi için kullanmıştır?

23 / 25

Kategori: 751 Topraktan Üretir, Toprağı Yönetirim

DPY 2021

Osmanlı Devleti’nde tımar sistemi ile toprağın kullanımı halka, denetimi ise tımarlı sipahilere verilmiştir. Bu sistemde üretimde devamlılık sağlanmıştır. Halk, ürettiği ürünün vergisini tımarlı sipahiye vermiştir. Sipahiler ise çiftçilerin ve tımarların asayişinden sorumlu tutulmuştur.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin faydalarından biri değildir?

24 / 25

Kategori: 724 Değişen Dünya Değişen Osmanlı

DPY 2021

I. Takvim- i Vekây-i gazetesinin çıkarılması
II. Osmanlı Bankasının kurulması
III. Viyana, Paris, Varşova, Moskova gibi Avrupa başkentlerinde geçici elçiliklerin açılması

Osmanlı Devleti’ndeki bu gelişmeler ile ilgili olduğu alanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

25 / 25

Kategori: 723 Avrupa'da Uyanış

DPY 2021

Fransız İhtilali’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisi dünya siyasi haritasının değişmesinde etkisi olmuştur?

Ortalama puan şöyledir 69%

0%

Bu Testteki Sıralama

Sıra.İsimPuanPuanlar
1Serhat100 %25
2Ahmet100 %25
3mesut yıldız100 %25
4p96 %24
5barış96 %24
6Hürünaz96 %24
7şlpğp96 %24
8m96 %24
9p96 %24
10sami96 %24
11Kamiller96 %24
12ebrar94 %23.5
13ZEKi92 %23
14Menese Koçhan92 %23
15ff92 %23
16NAHE92 %23
17Şeref Arda92 %23
18sara92 %23
19elif sıla92 %23
20F92 %23
21HER ZAMAN 1. OLAN ŞAYSİYETO92 %23
22senay92 %23
23fdm92 %23
24fsdsf92 %23
25Mbappe92 %23
26sami92 %23
27aklsel88 %22
28a88 %22
29Ne bakiyon gullummmm 🌹🌹🌹🌹88 %22
30a88 %22
31Wwzxxxx88 %22
32ecrin88 %22
33A88 %22
34zeyneppp84 %21
35alperen84 %21
36felix84 %21
37x84 %21
38emen84 %21
39Zelal84 %21
40Talha84 %21
417 mavi84 %21
42r84 %21
43Nazz84 %21
44[email protected]82 %20.5
45Zeynep Afra80 %20
46a80 %20
47Elanaz80 %20
48AHMET80 %20
49nggggh80 %20
50Fzdzd80 %20
51f80 %20
52İnci76 %19
537\Bden biri76 %19
54esra72 %18
55Hayrunnisa72 %18
56meltem72 %18
57Evin72 %18
58Tolga72 %18
59A68 %17
60ireem68 %17
61MUHAMMET GUZELDAL64 %16
62Aysima Nisa Çelik62 %15.5
63nedim60 %15
643eee56 %14
65a52 %13
66Yunus48 %12
67Mert48 %12
68GADDAR KERİM44 %11
69Aslı40 %10
70furkan kayabaşı40 %10
71alilihnojıııııııııj32 %8
72Nisanın Sınavıııııııııııı32 %8
73arda30 %7.5
74Büşra ☺️☺️28 %7
75Umut fehmi korkmaz28 %7
76bokluelif1150120 %5
77arda16 %4
78ulaç12 %3
79Sait4 %1
80muhammet4 %1
81A0 %0
825f0 %0
83Ensar0 %0

Genel Sıralama
Sıra.İsimPuanlar
1a6517
2Ahmet1771
3.1580
4Asd1364
5ALİ1349
6s1151
75e1115
8yağmur ml1093
9Der1059
10Çağla1019
11Ali1000
12K986
13deniz913
14g898
15Ege Gören877
16rana849
17efwfwe843
18.786
19Aa762
20Aa741
21Şervan tursun732
22[email protected]710
23a699
24İlayda697
25e.ç695
26A687
27Aysu681
28osman670
29jhvhfjıdjfdjfjdlşsfkwoejfrowjfc651
30a651
31D647
32Yusuf İslam Konuk641
33ahmet baki623
34Elif Hoda605
35T601
36yıldız574
37H567
38ilayda559
39rrrr556
40Berk551
41Kağan Çakar 🙂551
42uuuuu550
43Hürünaz544
44Nehir522
45Çağrı511
46Hh500
47emria483
48Ceylin akardere482
49K482
50a476
51Mert473
52İrmak471
53Yiğit467
54HUZEYFE463
55Çağrı463
56Nalan459
57a449
58ilknur444
59abuzer438
60Egemen426
61Kayra421
62eryn419
63G418
64Abc403
65Ert403
66Zeynep399
67hammod383
68ada374
69nazz362
70d361
71y359
72Tmkkj352
73Saflar kulübü349
74Nimet333
75K333
76M333
77kedy330
78[email protected]329
79Sudem328
80damlanur325
81Sdf324
82e322
83Mahmut317
847314
85Uceduniecd310
86elf305
87öykü304
88Hena303
89lkkkk300
90Emine299
91Cemile299
92yuı298
93Esra297
94gdvg295
95Davuthan Halıcı293
96Uahwj292
97burak290
98NİL290
99Melek289
100ötp288