6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
3 oylar, 5 ortalama
528

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

DPY 2021

Aşağıdaki ifadelerle Türk kültürünü oluşturan ögelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

2 / 25

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

DPY 2021

İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 25

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

DPY 2021

Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen olumlu veya olumsuz değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnektir?

4 / 25

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

5 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Ankara’da yaşayan Veysel, yaz tatilinde Rize’de çay tarımı ile uğraşan amcasının yanına gitmiştir. Burada bol yağışın olduğunu, ormanların geniş yer tuttuğunu, yaylacılık faaliyetlerinin ve büyükbaş hayvancılığın yapıldığını gözlemlemiştir.

Buna göre Veysel’in gittiği Rize ve çevresinde hangi iklim tipi görülmektedir?

6 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

DPY 2021

 Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde darüşşifa veya şifahane adı verilen yapıların inşa edilmesi aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir?

7 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Hun hükümdarı Mete Han’ın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Hun ekonomisini güçlendirmeye yöneliktir?

8 / 25

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından biri değildir?

9 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Orta Asya’da Türkler, yazın su ve otlak alanların bol olduğu yaylaklarda, kışın ise hayvanları için daha elverişli olan kışlaklarda yaşarlardı.

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir?

10 / 25

Kategori: 611 Değişen Rollerim

DPY 2021

Altıncı sınıf öğrencisi Tuğçe, yaşadığı çevreyi temiz tutmaya özen göstermekte ve okulda kurulan çevre kulübü faaliyetlerindeki görevlerini zamanında yapmaktadır. 

Buna göre Tuğçe’nin davranışları aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

11 / 25

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

DPY 2021

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Bedir Savaşı’nı, Müslümanlar kazandı. Savaş sırasında ele geçirilen esirlere, Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri şart koşuldu. Müslümanlara okuma yazma öğreten esirler serbest bırakıldı.

Bu durum İslamiyet’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

12 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
Yağışlar daha çok kış mevsiminde görülür.
Kar yağışı nadiren görülür.
Bitki örtüsü makidir.
Güneşli gün sayısı fazla olduğu için deniz turizmi gelişmiştir.

Verilen özellikler ülkemizin hangi coğrafi bölgesine aittir?

13 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2021

Göreceli konum; bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, yer şekillerine, yeraltı kaynaklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre belirlenen konumudur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumu ile ilgilidir?

14 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi tekstil sanayisinde ham madde olarak kullanılmaktadır?

15 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

DPY 2021

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya giren Türkler, fethettikleri yerlerde kervansaray, medrese, cami, han, külliye gibi yapılar inşa ederek kalıcı eserler bıraktılar. Anadolu’da ticaret yapan tüccarların konaklayabileceği kervansaraylar sayesinde yolların güvenliğini sağladılar. Medreselerde bilim ve sanata önem vererek Caca Bey, El Cezeri gibi bilim insanları ve Ahi Evran, Mevlana gibi düşünürlerin yetişmesini sağladılar.

Buna göre Anadolu’yu yurt edinen Türkler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

16 / 25

Kategori: 644 Emek Bir Hazinedir

DPY 2021

Genel ağdan film, müzik gibi içerikleri yasa dışı biçimde indiren ve paylaşan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini ihlal etmiştir?

17 / 25

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden biridir?

18 / 25

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

DPY 2021

Bilimsel bir araştırmada aşağıdakilerden hangisinin en son gerçekleştirilmesi beklenir?

19 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2021

Bursa ve çevresinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi gelişmiştir?

20 / 25

Kategori: 644 Emek Bir Hazinedir

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgili yanlış bir bilgidir?

21 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Orta Asya’da yaşayan Türkler, ekip biçme zamanını ve göç tarihlerini belirlemek için gök ile ilgili olaylara bakarak “On İki Hayvanlı Türk Takvimi”ni oluşturmuşlardır. Bu sayede zamanı sistemli hâlde kullanmaya başlamışlardır.

Buna göre Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

22 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için dağların kuzey yamaçları soğuk, güney yamaçları ise sıcak olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebebidir?

23 / 25

Kategori: 615 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

DPY 2021

Vatandaşlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Bu hak aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

DPY 2021

Spora karşı ilgi ve yeneteğim var.
Düzenli fiziksel etkinlikler yapıyorum.
Sportif organizasyonlara katılıyorum.
İletişim gücü yüksek, sosyal bir insanım.
Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmayı severim.

Ali’nin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini seçmesi beklenir?

25 / 25

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

DPY 2021

Devlet ve toplum kuralları, din kurallarına göre belirlenir.
Yöneticiler din adamlarıdır.
Yöneticiler yalnızca tanrıya karşı sorumludur.

Verilen bilgiler hangi yönetim biçimi ile ilgilidir?

Ortalama skor 67%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1YUSUF_PASHA100 %25
2Nedret Ay 6b100 %25
3Ahmet klkn100 %25
4Melisa 6/ A100 %25
5Muharrem Eren AY100 %25
6Süleyman Karaca100 %25
7Melek100 %25
8DUDU NUR100 %25
9Furkan 6/B100 %25
10Şeyma keklik100 %25
11ed100 %25
12zey100 %25
136/B ibrahim ege100 %25
14songül100 %25
15Hasan pöge 100 %25
16Nursima100 %25
17Mert154895100 %25
18Yusuf kaan bezirgan100 %25
19EBRAR100 %25
20Arda 100 %25
21Azra100 %25
22Muhammed 100 %25
23Mert100 %25
24jkhjkn100 %25
25ravza100 %25
26SAMİ 100 %25
27E.NEVA SOYLAR100 %25
28FATMA100 %25
29poem100 %25
30İlhan biber100 %25
31yağmur 6/B100 %25
32melek100 %25
336c100 %25
34Defne Ela Kapucu100 %25
356a100 %25
36Sena100 %25
37Refia100 %25
38melih kerem100 %25
39Resat100 %25
40[email protected]100 %25
41💗🏆Zeyneb🏆💗100 %25
42Ata100 %25
43Tosba100 %25
44yuyuyu100 %25
45Tosba100 %25
466c100 %25
47ada100 %25
48Ralphy100 %25
49Yvz100 %25
50seyma100 %25
51Dddd100 %25
52şaıam100 %25
536lar100 %25
54hira100 %25
55e100 %25
56ummugulsum100 %25
57Tuana trn98 %24.5
586/B sınıfı98 %24.5
59Ecrin Berre96 %24
60Yasemin Koçyiğit96 %24
61EYLÜL CEREN ÇELEBİOĞLU 6C96 %24
62Doğa96 %24
63wddwdwdw96 %24
64HAVVANUR96 %24
65n96 %24
66D96 %24
67Emine96 %24
68İLKNUR BEYZA96 %24
69ecrinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn96 %24
70Prenses96 %24
71Yigit96 %24
72t96 %24
73Hilal96 %24
74Talha96 %24
75Bilge96 %24
76A.96 %24
77rümeysa yalçın96 %24
78Mel96 %24
79Beyza96 %24
80Aysu Arslan96 %24
81İrem Sarıkaya96 %24
82Arda Uras ARSLAN96 %24
83Akın Alper YAŞAR96 %24
84Gülcan 6/A96 %24
85Haktan Vural96 %24
86a96 %24
87Zeynep96 %24
88Şevval mülayim96 %24
89YAĞMUR96 %24
90Mehmet96 %24
91neva gülümser96 %24
92a96 %24
93Tosba96 %24
94hakan96 %24
95d96 %24
96arda96 %24
97göçeri6A96 %24
98can96 %24
99dfggfhgjj96 %24
100dfghjkl96 %24
101nisa96 %24
102hakan96 %24
103EKİN94 %23.5
104Cemre94 %23.5
105İnci94 %23.5
106ayşenur92 %23
107Simay elif92 %23
108Ayşenur92 %23
109ake92 %23
110yiğit92 %23
111Derya92 %23
112DURU92 %23
113Doruk özü92 %23
114melih92 %23
115Türkay92 %23
116Burcu92 %23
117Gnil92 %23
118Ela 6.C92 %23
119İlknur AKTANBAŞ92 %23
120Burak TOKMAK92 %23
121Elif 6/G92 %23
122Sude Melek Aksu92 %23
123Hatice Beyza Dasdelen92 %23
124ENİS ÇİÇEK 6/C92 %23
125Merkezo92 %23
126Ceylin92 %23
127Eray92 %23
128Başak92 %23
129Muhammed Enes Kocaağa92 %23
130Yüsra d92 %23
131Yusuf92 %23
132Armir92 %23
133selma92 %23
134[email protected]92 %23
135TANRININ KIRBACI92 %23
1366/A92 %23
137bf92 %23
1386B92 %23
139egege zageg92 %23
140Duru90 %22.5
141Filiz90 %22.5
142Emirhan88 %22
143burak88 %22
144Eren88 %22
145Umut PADİR88 %22
146Gizem88 %22
147Yusuf eren bati88 %22
148süleyman88 %22
149F88 %22
150Batın88 %22
151Elif Aslan88 %22
152Ahmet88 %22
153TWT88 %22
154Ali ates88 %22
155Nisanur88 %22
156Ela88 %22
157hhhhh88 %22
158Şeref88 %22
159Abuziddin88 %22
160EYLÜL ÇELEBİOĞLU88 %22
161gggg88 %22
162Hilal88 %22
1636b88 %22
164W88 %22
165Diyar Koç88 %22
166gh88 %22
167ebru88 %22
168u88 %22
169elanaz88 %22
170samed86 %21.5
171ahmet85.33 %21.33
172deneme84 %21
173Nedret Ay 6b84 %21
174Şaban84 %21
175hgkjhyor84 %21
176Melis 84 %21
177hakkı84 %21
178Hdg84 %21
179Berra84 %21
180Yusuf Kerem Yıldırım84 %21
181ebru84 %21
182Fındık84 %21
183İrem yıldız84 %21
184dırırırr84 %21
185Kuzey Candeğer84 %21
186Sueda84 %21
187tuana tuğba84 %21
188fatma ecrin kenet84 %21
189Edanaz ateş84 %21
190ayday84 %21
191Ege Ekici84 %21
1926b84 %21
193Beyza84 %21
194SİMAY84 %21
1956ab84 %21
196dghh84 %21
197s84 %21
198bvc83 %20.75
199Yiğit Erdoğan82 %20.5
200Müberra ileri82 %20.5
201Yiğit82 %20.5
202Hayrünnisa80 %20
203Ebubekir Genç80 %20
204Kralice80 %20
205A80 %20
206sfa80 %20
207Osman80 %20
208rrrr80 %20
209İdil80 %20
210Hakan80 %20
211Deniz80 %20
212Melike AK80 %20
213Barbaros Hayrettin Paşa 6\B80 %20
214Mert80 %20
215Sevim NAZLIVATAN 80 %20
216melike80 %20
217Efe80 %20
218C.K.L.AL. MUSTAFA80 %20
219Yusuf80 %20
220Gfgjhjum80 %20
221Ömer80 %20
222Bbbbx78 %19.5
223e78 %19.5
224Yağmur 6/A 77.33 %19.33
225Ruken 76.57 %19.14
226Nedret Ay 6b76 %19
227Naz yrt76 %19
228kumsalŞah Bayar76 %19
229neslihan76 %19
230EGE76 %19
231Yüsra76 %19
232Işıl Nida Buyrukçu 76 %19
233Zeynep 76 %19
234İbrahim76 %19
235AlperenAy76 %19
236Eray Söğüt76 %19
237Emirhan76 %19
238zeynep76 %19
239Aysenur76 %19
240Ezgisu76 %19
241Almina Su76 %19
242evin76 %19
243keloğlan76 %19
244Semanur yümlü76 %19
245E76 %19
246Simay76 %19
247Elif75 %18.75
248kemal72 %18
249BErşl72 %18
250Yusuf 72 %18
251Ahmet eser72 %18
252Abdullah72 %18
253Furkan Alper72 %18
254rain72 %18
255ALİ72 %18
256Sinem gümüş72 %18
257672 %18
2586\\C72 %18
259Ece72 %18
260Ecrin soydan72 %18
261Emir Ege72 %18
262pazar 6 A72 %18
263Rafet Efe Karpuz 72 %18
264İsmail Bahriye Batu72 %18
265elq0l70 %17.5
266Ahmet69 %17.25
267Beyza68 %17
268Beyza68 %17
269Zehra68 %17
270Süleyman Alper okuyan68 %17
271Serdar68 %17
272Kübra68 %17
273Melisa ÇEÇEN 6/C68 %17
274Emre68 %17
275Buğra68 %17
276küaoorg68 %17
277bekir68 %17
2781broken_paw66.4 %16.6
279Yusuf yavuz64 %16
280Haktan Mert - Mevlana I.H.O Muş / 6/E64 %16
281Zehra Şahin ❤️64 %16
282fhhgg64 %16
283Muhammet 64 %16
284Beytullah kurnaz64 %16
285Medine64 %16
286Nehir64 %16
287.64 %16
288aaa64 %16
289Zeynep64 %16
290Esra62 %15.5
291osman60 %15
292Nedret Ay 6b60 %15
293ömer mert arslan60 %15
294nisanur60 %15
295[email protected]60 %15
296talha60 %15
297360 %15
298Baran Tanlak60 %15
2996660 %15
300Muhammed57.6 %14.4
301Nisa Kumsal Çona56 %14
302Ufuk Konuk56 %14
303Zeynep56 %14
304Münevver sude çelik56 %14
305ali56 %14
306Melisa56 %14
307Ahmet56 %14
308Umut56 %14
309Esila56 %14
310Gökçe54 %13.5
3116/A52 %13
312Eylül52 %13
313Rana52 %13
314Hasan52 %13
315HAKAN MUZ52 %13
316fgg52 %13
317Kerim Tezcan48 %12
318HAZAL48 %12
319hasan öksen48 %12
320islamdağ48 %12
321Ecringül48 %12
322Mahmud48 %12
3236b48 %12
324Efkan46 %11.5
325ellek46 %11.5
326Nedret Ay 6b e44 %11
327Feyziberataksu6c44 %11
328ARDA44 %11
329Suna44 %11
330R44 %11
331uygh44 %11
332Emine44 %11
333Sena44 %11
334ertuğrul42 %10.5
335Nedret Ay40 %10
336Vghb40 %10
337mehmet40 %10
338Zeyno40 %10
339iho islamdağ40 %10
340Azra40 %10
341m36 %9
342Serra36 %9
3436/d36 %9
344Kadir okcu36 %9
345Hh36 %9
346İbrahim36 %9
347Ahmet kalkan35.2 %8.8
348Bertu32 %8
3496a32 %8
350AYŞENAZ32 %8
351Eren32 %8
352Rümeysa32 %8
353Always_Blackpink32 %8
354Eeffg32 %8
3556e32 %8
356Ahmed32 %8
357Mm32 %8
358Yusuf Bro32 %8
359Ensar Muhammed Pekdemir32 %8
360Zeynep nur30.67 %7.67
361Nedret Ay 6b28 %7
362Aysun28 %7
363Ebrar28 %7
364Aras28 %7
365Hatice Gül deniz28 %7
366Kirazz28 %7
3676 \\E Kurs28 %7
368Yusuf Tahir 6/c 28 %7
369tuğçe28 %7
370Nedret Ay 6b24 %6
371Nedret Ay24 %6
372agah yiğit24 %6
373Berra24 %6
374.E24 %6
375Selim Anıl Arıkoğlu24 %6
376Elif24 %6
377Esma24 %6
378Melike çakır24 %6
379murat ilker deniz AYGAZ22 %5.5
380murat ilker deniz aygaz20 %5
381Yusuf yavuz20 %5
382cetin20 %5
383Hihihi20 %5
384S20 %5
385Eren20 %5
386Fatma18 %4.5
387METEHAN17.33 %4.33
388hasan16 %4
389Nehir16 %4
3901broken_paw16 %4
391Hayeunnisa16 %4
392Zutdig12 %3
393napım12 %3
394tuana nhp12 %3
395Hasan Erkam12 %3
396gggbb12 %3
397Nedret Ay 6b8 %2
398ecrin8 %2
399Miraç8 %2
400Yusuf Eren Demir8 %2
401Nurettin4 %1
402Kevser4 %1
403zeynep4 %1
4046/A4 %1
40564 %1
406Turkan2 %0.5
407Sjsj0 %0
408dd0 %0
409süleyman0 %0
410Ecrin0 %0
411Sedat0 %0
412Feyza0 %0
413lina0 %0
414yusuf0 %0
415Nergiz0 %0
4166/M0 %0
417mm0 %0
418İrem biltekin 6b0 %0
419Yusuf0 %0
420Yağmur 0 %0
421Yfffu0 %0
422Salih Eraslan0 %0
423elif0 %0
424eerr0 %0
425Fatma 0 %0
426A0 %0
427A0 %0
4286/D0 %0
429Çeçen0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H11627
2SAMİ 2573
3arzu2344
4ALİ2110
5z1863
6ENSAR1729
7eeeee1679
8H1665
9İlayda1525
10d1448
11asd1435
12e1408
13eyup1325
14G1260
15A1165
16Slm1156
17Efe1128
18cglr1091
19Hatice Nur Yurt1058
20H997
21ahmet 872
22Se sdd846
23Eylül sarıkabk832
24Kayra Karakartal818
25v799
26Melek çakır797
27Arda Yılmaz788
28Uğur 772
29efe748
30Elif732
31ali707
32elif702
33Nisa Duru Bingül696
34ylllp690
35bbbbbbb675
36t668
37Furkan Yürük667
38Belinay663
39oykuıpıl660
40hjk657
41j628
42A625
43d620
44Y618
45Nisa Nur Kulaç604
46T604
47m603
48hhhhhh599
49Mirac Muhammet Topçu591
50aleyna583
51Ali579
52Ömer Enes ÇAKAL575
53Emine574
54Beren573
55Enes573
56serseri571
57Deniz566
58C563
59Aslıhan554
60Furkan Alper 545
61Mert 7F545
62Q545
63Yunus Emre Göktaş542
64Neslihan Gül521
65Ares518
66Hazal517
67Reyyan513
68Ledeyna Güner513
69Ecrin Bayrak511
70deniz504
71Nazlı501
72Burak491
73Zeynep DEDE487
74Gümüş485
75ali485
76Kuzey484
77koraydulger483
78M.yiğit482
79naz480
80Buğra efe479
81esra477
82Ü470
83Emine kayrak467
84Defne460
85Arda451
86k451
87yylyş451
88cesur449
89Zafer Ege Küçük 444
90Melih Hasan441
91Özge 440
92YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK438
93Sabire437
94DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM436
95alara436
96asd436
97Sümeyye432
98bilinmeyen430
99imagine losing427
100Melek Vardar426
101İbrahim425
102R. Aytuğ Cıvak422
103Ali Batın TAN421
104ihsan mahir davuş420
105t419
106Azizcan aydoğan417
107Gülce Erkeç415
108Reyyan SEÇGİN 412
109A412
110Sare411
111Mirzat409
112yigit406
1136a406
114Elif405
115sevinç405
116Zehra Reyyan Yanmaz405
117Arda Arabaci405
118Zeynep Çelebi403
119yağmurrr402
120Eylül402
121Selin401
122Arda398
123Elif398
124Alper397
125UEVDJANA395
1266f391
127Aysun391
128Elif Şenol387
129Medine385
130f385
131Ayşe381
132Hiranur kendir380
1338a380
134Cemre378
135İlayda376
136gürkan375
137Esma374
138Ali Efe İnceoğlu373
139hale ceylan 371
140cüneyt371
141İkra Nur Demir370
142Mina369
143blablabla369
144A369
145Baki368
146*367
147Ecrin 367
148Deniz Güren367
149seda366
150Hanibe 366
151Kardelen365
152Ramazan ışık364
153MİNA SU CAV364
154Nikolay363
155fvodk363
156Melek Büşra Cebeci361
157asa361
158Sümeyye354
159ahmet353
160nehir353
161a353
162sevim353
163tuncay352
164yağmur351
165aaa351
166Alin asya349
167Eymencan349
168Ege349
169Fenerli Çiftçi348
170cu347
171Nil soğancılar347
172yusuf pro @345
173Oh uyuj jjhoj344
174oğuzhan343
175mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm343
176f340
177Hayrunisa Altay339
178yağmur yılmaz336
179KEREM KARATAŞ336
180Asdf335
1816\\a334
182lòn334
183Yusuf İslam konuk332
184Yiğit ali Akkuş332
185Kd332
186Abdurrahman330
187rüzgar ünal329
188Medine Sıla Kayacan329
189Nisa Çelik328
190Hasan327
191a327
192mehmet326
193Ali nazim324
194Damla323
195Kuzey Günsy321
196Ecrin320
197Çınar320
1985a320
199Ömür317
200Hikmet316
201Ahmet KORKMAZ315
202cansu314
203Ahmet Sağnak314
204Gökay313
205Benkim1232313
206Zeynep koç312
207Fehime özdemir312
208abcdef312
209KOLAYDI312
210cihab311
211Sema311
212n310
213Kerri309
214Dilek 309
215a308
216Tahir307
217macide307
218serra306
219a306
220Musa bulduk305
221Esma Enrar304
222YİĞİT UZUNOĞLU304
223dws302
224Elif Hoda301
225Bilal300
226q300
227Fatma Nur299
228ebrar299
229fgtytah299
230İslam Can299
231Nilda Ece Yılmaz298
232MERVE297
233kaan297
234Se297
235Kemal efe Cetin296
236efe296
237koray295
238Sıdıka SARIBIYIK295
239Zeynep buğlem ANDAÇ294
240Büşra294
241y294
242Umut can294
243Nisa çelikoğlu292
244Şeyma Nur Akkaya292
245Ə292
246Fatma292
247beren su oturak291
248asya291
249Ahmet291
250Sümeyra Ekerim291
251KAYLA NAZ290
252ada290
253x290
254a289
255aaaaaa289
256beloo288
257Burcu287
258Gülistan Nursu Ertürk287
259123287
260Ecrin285
261H284
262MİNA SU CAV284
263Doruk283
264sekizler283
265aa283
266DORUK ALİ TANDOĞAN282
267a282
268ada güler281
269a280
270emine280
271osman yüce279
272Hedibe Taş278
273g277
274gggg277
2752277
276Zeren ERTUĞRUL276
277Ramazan Sevindir276
278ege hayal276
279F275
280ilkan keneç275
281Mete275
2821275
283Aliberke Şahin274
284deneme274
285Zeynep Ceyda Koca273
286T272
287FEHİME272
288Ekin272
289Bahtiyar271
290Deniz Kılıç 270
291canan kara270
292k270
293aaa270
294Tuba 269
295Zehra Belinay Develi269
296efe doruk268
297Ahmet Burak267
298ecrin ayaz267
299Efe Bozkurt266
300Ecrin Karabacak 6-F266
301Neden266
302merve dağdelen266
303Mehmet Akif Ersoy265
304furkan264
305Midgin264
306Yağzel264
307Azra cankilic264
308Görkem263
309ta262
310sılanur262
311Sayed osman261
312Mürşit Parlakgün261
313Beren KOÇ260
314ökkkjjjj260
315Emre258
316eylül sude258
317Elif Tuana Kafşakoğlu256
318Guııoı256
319Aslı Beyza Güneş255
320Abdulgani kit255
321Alperen Doğankaya255
322Nil Er255
323ali255
324aynur254
325duru253
326İbrahim253
327zeliha kaya253
328Zeynep Beyza252
329Abdülhamit252
330B252
331Çağan252
332a252
333m252
334Meryemnur 251
335BenEuyfDeğilim251
3366/A251
337Muhammed başçi 250
338Yiğit250
339Hshs250
340çiğdem250
341bekir250
342Yağmur Ceylan249
343Ayberk249
344Esra pehlevan249
345Şervan tursun249
346gulcebi249
347Kağan248
348Ezgi su247
349Zübeyir Esad Seçkin247
350Tuğberk karabudan246
351Akay Yalçın246
352Müjgan Minez246
353Mesude246
354Belinay245
355mnş245
356Zeynep244
357Rabia244
358A243
359ayşe243
360Döne Ada242
361Ibrahim242
362Yiğit Başarı241
363Adlem Gökçe Yaman241
364Irmak özer241
365Normal_bir_insan241
366hıdır yalçın241
367ertuğrul241
368zeynep sahra240
369Eren Müjdeci 240
3706-A240
371Elif239
372Şevval su yeniceli239
373Ceylin238
374Abdullah238
375Aysu238
376jjjjj238
377g238
378Betül ŞEKERCİ237
379Elif237
380wsd237
381Buseyne hasnavi236
382ggg236
383.235
384hilal235
385Dhkş235
386Gufiroe234
387IntelligenceBox234
388Aslı234
389Otsıtaur234
390e234
391Mert Ali YILDIRIM233
392Yunus Emre Göktaş233
393Fftgtgtgy233
394Enes Yiğit BAYKAL233
395Hayrunnisa233
396a233
397Eren ÖZ 6/F233
398Umut kamil232
399Erdem yücel232
400Öykü232
401Ecrin naz ataş231
402Rüzgar230
403Azra bolat230
4045/E230
405Samet229
406Fdjfyyt229
407Z.seray229
408Dfg229
409EMİRHAN KAYMAZ 7/A 200228
410Muhammed Emin228
411Dosyal228
412sfgh228
413mmmlll228
414Arda227
415tarık topçu227
416Yiğit Alperen Kırpık227
417BATIN BERK YORULMAZ226
418Çağın Akgül226
419Melih226
420Defne yolcu 226
421Esma Hıra226
422Aybars226
423Ömer Akdemir226
424yaso226
425Emine naz 225
426Cihan Arda Demirel225
427Dfdömffl225
428Mustafa Osanmaz224
429azra224
430kjk224
431Nehir224
432Yağız Yusuf Büyükdoğan224
433Şura Baynal224
434H224
435G224
436Bekirhan223
4377b223
438Afra Fatıma Oflaz 222
439Yiğit Ali ÖZTÜRK222
440Eylül Görpeler 222
441Elif Başaran 222
442Hazal221
443G221
444W221
445Nehir220
446MHD HANI HALIMEH220
447Batuhan 220
448Kaan görkem BARIŞ220
449Ayşegül YELOĞLU220
450nevın220
451Azad220
452Ebrar219
4535/A Aslı kaya218
454Mihrap Karaman218
455Ezda218
456Elif Uysal218
457Zeynep Oyman218
458Ceylin akardere217
459Uğur Baykal217
460Sultan Ekin217
461Doğa ÇAM217
462Yusuf216
463Masal216
464Aa216
465çınar kankaya216
466Asya216
467Omar216
468lara215
469jqkjlwqowıqwdvhıqwdgbdwjkqwbdkljqwdbQWDBHJHDBDBQW QWDĞİJQWBD215
470sena215
471Şüheda215
472Bnb215
4737hg215
474haççik215
475Anıl Şenol215
476İrem214
477Efecan214
478Yağmursu214
479ilayda214
480Barış Arın Yavuzcan214
481sümeyye214
4828d214
483fatma214
484Makbule213
485Alperendogankya213
486Rumeysa Akgün213
4875213
488Mete Büyükkasim 213
489Eylül mina212
490Ahmet SERİN 212
491Utku212
492Uras hıdır212
493Görkem212
494ada!☆211
495yusuf211
496ismail211
497dilber211
498Gamze210
499Belkıssu210
500Esen210