6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
3 oylar, 5 ortalama
512

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2021

Bursa ve çevresinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi gelişmiştir?

2 / 25

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden biridir?

3 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Orta Asya’da Türkler, yazın su ve otlak alanların bol olduğu yaylaklarda, kışın ise hayvanları için daha elverişli olan kışlaklarda yaşarlardı.

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir?

4 / 25

Kategori: 615 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

DPY 2021

Vatandaşlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Bu hak aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Ankara’da yaşayan Veysel, yaz tatilinde Rize’de çay tarımı ile uğraşan amcasının yanına gitmiştir. Burada bol yağışın olduğunu, ormanların geniş yer tuttuğunu, yaylacılık faaliyetlerinin ve büyükbaş hayvancılığın yapıldığını gözlemlemiştir.

Buna göre Veysel’in gittiği Rize ve çevresinde hangi iklim tipi görülmektedir?

6 / 25

Kategori: 644 Emek Bir Hazinedir

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgili yanlış bir bilgidir?

7 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2021

Göreceli konum; bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, yer şekillerine, yeraltı kaynaklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre belirlenen konumudur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumu ile ilgilidir?

8 / 25

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

9 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

DPY 2021

 Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde darüşşifa veya şifahane adı verilen yapıların inşa edilmesi aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir?

10 / 25

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından biri değildir?

11 / 25

Kategori: 644 Emek Bir Hazinedir

DPY 2021

Genel ağdan film, müzik gibi içerikleri yasa dışı biçimde indiren ve paylaşan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini ihlal etmiştir?

12 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Orta Asya’da yaşayan Türkler, ekip biçme zamanını ve göç tarihlerini belirlemek için gök ile ilgili olaylara bakarak “On İki Hayvanlı Türk Takvimi”ni oluşturmuşlardır. Bu sayede zamanı sistemli hâlde kullanmaya başlamışlardır.

Buna göre Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

13 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi tekstil sanayisinde ham madde olarak kullanılmaktadır?

14 / 25

Kategori: 611 Değişen Rollerim

DPY 2021

Altıncı sınıf öğrencisi Tuğçe, yaşadığı çevreyi temiz tutmaya özen göstermekte ve okulda kurulan çevre kulübü faaliyetlerindeki görevlerini zamanında yapmaktadır. 

Buna göre Tuğçe’nin davranışları aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

15 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
Yağışlar daha çok kış mevsiminde görülür.
Kar yağışı nadiren görülür.
Bitki örtüsü makidir.
Güneşli gün sayısı fazla olduğu için deniz turizmi gelişmiştir.

Verilen özellikler ülkemizin hangi coğrafi bölgesine aittir?

16 / 25

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

DPY 2021

Devlet ve toplum kuralları, din kurallarına göre belirlenir.
Yöneticiler din adamlarıdır.
Yöneticiler yalnızca tanrıya karşı sorumludur.

Verilen bilgiler hangi yönetim biçimi ile ilgilidir?

17 / 25

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

DPY 2021

Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen olumlu veya olumsuz değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnektir?

18 / 25

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

DPY 2021

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Bedir Savaşı’nı, Müslümanlar kazandı. Savaş sırasında ele geçirilen esirlere, Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri şart koşuldu. Müslümanlara okuma yazma öğreten esirler serbest bırakıldı.

Bu durum İslamiyet’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

19 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için dağların kuzey yamaçları soğuk, güney yamaçları ise sıcak olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebebidir?

20 / 25

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

DPY 2021

Spora karşı ilgi ve yeneteğim var.
Düzenli fiziksel etkinlikler yapıyorum.
Sportif organizasyonlara katılıyorum.
İletişim gücü yüksek, sosyal bir insanım.
Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmayı severim.

Ali’nin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini seçmesi beklenir?

21 / 25

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

DPY 2021

Bilimsel bir araştırmada aşağıdakilerden hangisinin en son gerçekleştirilmesi beklenir?

22 / 25

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

DPY 2021

İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 25

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

DPY 2021

Aşağıdaki ifadelerle Türk kültürünü oluşturan ögelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

24 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Hun hükümdarı Mete Han’ın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Hun ekonomisini güçlendirmeye yöneliktir?

25 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

DPY 2021

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya giren Türkler, fethettikleri yerlerde kervansaray, medrese, cami, han, külliye gibi yapılar inşa ederek kalıcı eserler bıraktılar. Anadolu’da ticaret yapan tüccarların konaklayabileceği kervansaraylar sayesinde yolların güvenliğini sağladılar. Medreselerde bilim ve sanata önem vererek Caca Bey, El Cezeri gibi bilim insanları ve Ahi Evran, Mevlana gibi düşünürlerin yetişmesini sağladılar.

Buna göre Anadolu’yu yurt edinen Türkler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

Ortalama skor 68%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1YUSUF_PASHA100 %25
2Nedret Ay 6b100 %25
3Ahmet klkn100 %25
4Melisa 6/ A100 %25
5Muharrem Eren AY100 %25
6Süleyman Karaca100 %25
7Melek100 %25
8DUDU NUR100 %25
9Furkan 6/B100 %25
10Şeyma keklik100 %25
11ed100 %25
12zey100 %25
136/B ibrahim ege100 %25
14songül100 %25
15Hasan pöge 100 %25
16Nursima100 %25
17Mert154895100 %25
18EBRAR100 %25
19Arda 100 %25
20Azra100 %25
21Muhammed 100 %25
22Mert100 %25
23jkhjkn100 %25
24ravza100 %25
25SAMİ 100 %25
26E.NEVA SOYLAR100 %25
27FATMA100 %25
28poem100 %25
29İlhan biber100 %25
30yağmur 6/B100 %25
31melek100 %25
326c100 %25
33Defne Ela Kapucu100 %25
346a100 %25
35Sena100 %25
36Refia100 %25
37melih kerem100 %25
38Resat100 %25
39[email protected]100 %25
40💗🏆Zeyneb🏆💗100 %25
41Ata100 %25
42Tosba100 %25
43yuyuyu100 %25
44Tosba100 %25
456c100 %25
46ada100 %25
47Ralphy100 %25
48Yvz100 %25
49seyma100 %25
50Dddd100 %25
51şaıam100 %25
526lar100 %25
53hira100 %25
54e100 %25
55ummugulsum100 %25
56Tuana trn98 %24.5
576/B sınıfı98 %24.5
58Ecrin Berre96 %24
59Yasemin Koçyiğit96 %24
60EYLÜL CEREN ÇELEBİOĞLU 6C96 %24
61Doğa96 %24
62wddwdwdw96 %24
63HAVVANUR96 %24
64D96 %24
65Emine96 %24
66İLKNUR BEYZA96 %24
67ecrinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn96 %24
68Prenses96 %24
69Yigit96 %24
70t96 %24
71Hilal96 %24
72Talha96 %24
73Bilge96 %24
74A.96 %24
75rümeysa yalçın96 %24
76Mel96 %24
77Beyza96 %24
78Aysu Arslan96 %24
79İrem Sarıkaya96 %24
80Arda Uras ARSLAN96 %24
81Akın Alper YAŞAR96 %24
82Gülcan 6/A96 %24
83Haktan Vural96 %24
84a96 %24
85Zeynep96 %24
86Şevval mülayim96 %24
87YAĞMUR96 %24
88Mehmet96 %24
89neva gülümser96 %24
90a96 %24
91Tosba96 %24
92hakan96 %24
93d96 %24
94arda96 %24
95göçeri6A96 %24
96can96 %24
97dfggfhgjj96 %24
98dfghjkl96 %24
99nisa96 %24
100hakan96 %24
101EKİN94 %23.5
102Cemre94 %23.5
103İnci94 %23.5
104ayşenur92 %23
105Simay elif92 %23
106Ayşenur92 %23
107ake92 %23
108yiğit92 %23
109Derya92 %23
110DURU92 %23
111Doruk özü92 %23
112melih92 %23
113Türkay92 %23
114Burcu92 %23
115Ela 6.C92 %23
116İlknur AKTANBAŞ92 %23
117Burak TOKMAK92 %23
118Elif 6/G92 %23
119Sude Melek Aksu92 %23
120Hatice Beyza Dasdelen92 %23
121ENİS ÇİÇEK 6/C92 %23
122Merkezo92 %23
123Ceylin92 %23
124Eray92 %23
125Başak92 %23
126Muhammed Enes Kocaağa92 %23
127Yüsra d92 %23
128Yusuf92 %23
129Armir92 %23
130selma92 %23
131[email protected]92 %23
132TANRININ KIRBACI92 %23
1336/A92 %23
134bf92 %23
1356B92 %23
136egege zageg92 %23
137Duru90 %22.5
138Filiz90 %22.5
139Emirhan88 %22
140Eren88 %22
141Umut PADİR88 %22
142Gizem88 %22
143Yusuf eren bati88 %22
144süleyman88 %22
145F88 %22
146Batın88 %22
147Elif Aslan88 %22
148Ahmet88 %22
149TWT88 %22
150Ali ates88 %22
151Nisanur88 %22
152Ela88 %22
153hhhhh88 %22
154Şeref88 %22
155Abuziddin88 %22
156EYLÜL ÇELEBİOĞLU88 %22
157gggg88 %22
158Hilal88 %22
1596b88 %22
160W88 %22
161Diyar Koç88 %22
162gh88 %22
163ebru88 %22
164u88 %22
165elanaz88 %22
166samed86 %21.5
167ahmet85.33 %21.33
168deneme84 %21
169Nedret Ay 6b84 %21
170Şaban84 %21
171hgkjhyor84 %21
172Melis 84 %21
173hakkı84 %21
174Hdg84 %21
175Berra84 %21
176Yusuf Kerem Yıldırım84 %21
177ebru84 %21
178Fındık84 %21
179İrem yıldız84 %21
180dırırırr84 %21
181Kuzey Candeğer84 %21
182Sueda84 %21
183tuana tuğba84 %21
184Edanaz ateş84 %21
185ayday84 %21
186Ege Ekici84 %21
1876b84 %21
188Beyza84 %21
189SİMAY84 %21
1906ab84 %21
191dghh84 %21
192s84 %21
193bvc83 %20.75
194Yiğit Erdoğan82 %20.5
195Müberra ileri82 %20.5
196Yiğit82 %20.5
197Hayrünnisa80 %20
198Ebubekir Genç80 %20
199Kralice80 %20
200A80 %20
201sfa80 %20
202Osman80 %20
203rrrr80 %20
204İdil80 %20
205Hakan80 %20
206Deniz80 %20
207Melike AK80 %20
208Barbaros Hayrettin Paşa 6\B80 %20
209Mert80 %20
210Sevim NAZLIVATAN 80 %20
211melike80 %20
212Efe80 %20
213C.K.L.AL. MUSTAFA80 %20
214Yusuf80 %20
215Gfgjhjum80 %20
216Ömer80 %20
217Bbbbx78 %19.5
218e78 %19.5
219Yağmur 6/A 77.33 %19.33
220Ruken 76.57 %19.14
221Nedret Ay 6b76 %19
222Naz yrt76 %19
223kumsalŞah Bayar76 %19
224neslihan76 %19
225EGE76 %19
226Yüsra76 %19
227Işıl Nida Buyrukçu 76 %19
228Zeynep 76 %19
229İbrahim76 %19
230AlperenAy76 %19
231Eray Söğüt76 %19
232Emirhan76 %19
233zeynep76 %19
234Aysenur76 %19
235Ezgisu76 %19
236Almina Su76 %19
237evin76 %19
238Semanur yümlü76 %19
239E76 %19
240Simay76 %19
241Elif75 %18.75
242kemal72 %18
243BErşl72 %18
244Yusuf 72 %18
245Ahmet eser72 %18
246Abdullah72 %18
247Furkan Alper72 %18
248rain72 %18
249ALİ72 %18
250Sinem gümüş72 %18
251672 %18
2526\\C72 %18
253Ece72 %18
254Ecrin soydan72 %18
255Emir Ege72 %18
256pazar 6 A72 %18
257Rafet Efe Karpuz 72 %18
258İsmail Bahriye Batu72 %18
259elq0l70 %17.5
260Ahmet69 %17.25
261Beyza68 %17
262Beyza68 %17
263Zehra68 %17
264Süleyman Alper okuyan68 %17
265Serdar68 %17
266Kübra68 %17
267Melisa ÇEÇEN 6/C68 %17
268Emre68 %17
269Buğra68 %17
270küaoorg68 %17
271bekir68 %17
2721broken_paw66.4 %16.6
273Yusuf yavuz64 %16
274Haktan Mert - Mevlana I.H.O Muş / 6/E64 %16
275Zehra Şahin ❤️64 %16
276fhhgg64 %16
277Muhammet 64 %16
278Beytullah kurnaz64 %16
279Medine64 %16
280Nehir64 %16
281.64 %16
282aaa64 %16
283Zeynep64 %16
284Esra62 %15.5
285osman60 %15
286Nedret Ay 6b60 %15
287ömer mert arslan60 %15
288nisanur60 %15
289[email protected]60 %15
290talha60 %15
291360 %15
292Baran Tanlak60 %15
2936660 %15
294Muhammed57.6 %14.4
295Nisa Kumsal Çona56 %14
296Ufuk Konuk56 %14
297Zeynep56 %14
298Münevver sude çelik56 %14
299ali56 %14
300Melisa56 %14
301Ahmet56 %14
302Umut56 %14
303Esila56 %14
304Gökçe54 %13.5
3056/A52 %13
306Eylül52 %13
307Rana52 %13
308Hasan52 %13
309HAKAN MUZ52 %13
310fgg52 %13
311Kerim Tezcan48 %12
312HAZAL48 %12
313hasan öksen48 %12
314islamdağ48 %12
315Ecringül48 %12
316Mahmud48 %12
3176b48 %12
318Efkan46 %11.5
319ellek46 %11.5
320Nedret Ay 6b e44 %11
321Feyziberataksu6c44 %11
322ARDA44 %11
323Suna44 %11
324R44 %11
325uygh44 %11
326Emine44 %11
327Sena44 %11
328ertuğrul42 %10.5
329Nedret Ay40 %10
330Vghb40 %10
331mehmet40 %10
332iho islamdağ40 %10
333Azra40 %10
334m36 %9
335Serra36 %9
3366/d36 %9
337Kadir okcu36 %9
338Hh36 %9
339İbrahim36 %9
340Ahmet kalkan35.2 %8.8
341Bertu32 %8
3426a32 %8
343AYŞENAZ32 %8
344Eren32 %8
345Rümeysa32 %8
346Always_Blackpink32 %8
347Eeffg32 %8
3486e32 %8
349Ahmed32 %8
350Mm32 %8
351Yusuf Bro32 %8
352Ensar Muhammed Pekdemir32 %8
353Zeynep nur30.67 %7.67
354Nedret Ay 6b28 %7
355Aysun28 %7
356Ebrar28 %7
357Aras28 %7
358Hatice Gül deniz28 %7
359Kirazz28 %7
3606 \\E Kurs28 %7
361Yusuf Tahir 6/c 28 %7
362tuğçe28 %7
363Nedret Ay 6b24 %6
364Nedret Ay24 %6
365agah yiğit24 %6
366Berra24 %6
367.E24 %6
368Selim Anıl Arıkoğlu24 %6
369Elif24 %6
370Esma24 %6
371Melike çakır24 %6
372murat ilker deniz AYGAZ22 %5.5
373murat ilker deniz aygaz20 %5
374Yusuf yavuz20 %5
375cetin20 %5
376S20 %5
377Eren20 %5
378Fatma18 %4.5
379METEHAN17.33 %4.33
380Nehir16 %4
3811broken_paw16 %4
382Hayeunnisa16 %4
383Zutdig12 %3
384napım12 %3
385tuana nhp12 %3
386Hasan Erkam12 %3
387gggbb12 %3
388Nedret Ay 6b8 %2
389ecrin8 %2
390Yusuf Eren Demir8 %2
391Nurettin4 %1
392Kevser4 %1
393zeynep4 %1
3946/A4 %1
39564 %1
396Sjsj0 %0
397dd0 %0
398Ecrin0 %0
399Sedat0 %0
400lina0 %0
401Nergiz0 %0
4026/M0 %0
403mm0 %0
404İrem biltekin 6b0 %0
405Yusuf0 %0
406Yağmur 0 %0
407Yfffu0 %0
408Salih Eraslan0 %0
409elif0 %0
410eerr0 %0
411Fatma 0 %0
412A0 %0
413A0 %0
4146/D0 %0
415Çeçen0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H7465
2SAMİ 2573
3arzu1478
4z1229
5cglr1091
6H1087
7eyup1072
8İlayda1061
9ENSAR1020
10asd900
11Slm892
12e877
13G874
14Efe855
15d845
16H835
17A807
18Uğur 772
19eeeee754
20Eylül sarıkabk719
21Furkan Yürük667
22elif639
23v628
24Nisa Nur Kulaç579
25Se sdd579
26Beren573
27ahmet 571
28t544
29Yunus Emre Göktaş542
30serseri522
31Reyyan513
32C510
33Q510
34Ömer Enes ÇAKAL504
35ali491
36Gümüş485
37deniz485
38bbbbbbb484
39hhhhhh476
40Kayra Karakartal467
41Nisa Duru Bingül465
42Ecrin Bayrak460
43Hatice Nur Yurt455
44cesur449
45j449
46Ares444
47Melek çakır443
48Melih Hasan441
49Y439
50Emine435
51Zafer Ege Küçük 435
52Mert 7F434
53d433
54bilinmeyen430
55Buğra efe420
56t413
57Deniz412
58Reyyan SEÇGİN 407
59Furkan Alper 407
60sevinç405
61ylllp403
62Mirac Muhammet Topçu402
63ali400
64Arda398
65DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM396
66UEVDJANA395
67Medine385
68Mirzat379
69gürkan375
70naz375
71yağmurrr374
72hale ceylan 371
73Aslıhan369
74Alper369
75A369
76seda366
77blablabla365
78Ramazan ışık364
79asd364
80Deniz Güren362
81m362
82Hanibe 357
83Enes354
84ahmet353
85sevim353
86YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK352
87esra352
88Mina351
89Kuzey349
90Ege349
91Ecrin 348
92Fenerli Çiftçi348
93Melek Büşra Cebeci347
94cu347
95yusuf pro @345
96Elif345
97Oh uyuj jjhoj344
98Hayrunisa Altay339
99mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm339
100koraydulger338
1018a337
1026\\a334
103yağmur yılmaz333
104Hazal331
1056a328
106A325
107Damla323
108Kuzey Günsy321
109Ömür317
110Nazlı315
111Asdf315
112cansu314
113Benkim1232313
114M.yiğit313
115Sabire312
116İbrahim309
117Özge 308
118Ali308
119k308
120Arda306
121Hasan305
122Arda Arabaci304
123mehmet304
124nehir303
125Ü303
126asa302
127Fatma Nur299
128MERVE297
129kaan297
1306f296
131Dilek 296
132Arda Yılmaz296
133Elif292
134beren su oturak291
135Eylül291
136Zehra Reyyan Yanmaz291
137Ahmet291
138Elif Şenol290
139MİNA SU CAV290
140yigit289
141a289
142Gökay288
143beloo288
144Zeynep DEDE288
145f284
146T284
147Bilal283
148yylyş283
149Nikolay282
150a282
151Gülistan Nursu Ertürk281
152Hikmet281
153Abdurrahman280
154emine280
155Ayşe277
156Zeren ERTUĞRUL276
157Neslihan Gül276
158F275
1591275
160Ekin272
161Ramazan Sevindir271
162canan kara270
163Tuba 269
164Tahir268
165efe doruk268
166Ahmet Burak267
167ege hayal267
168Ecrin Karabacak 6-F266
169Ali Batın TAN265
170Nilda Ece Yılmaz265
171cüneyt265
172Zehra Belinay Develi264
1732264
174Görkem263
175sılanur262
176fvodk262
177Sayed osman261
178Mürşit Parlakgün261
179Hedibe Taş260
180cihab260
181Belinay259
182ilkan keneç258
183Yiğit ali Akkuş258
184eylül sude258
185Deniz Kılıç 257
186Elif Tuana Kafşakoğlu256
187A256
188Guııoı256
189Abdulgani kit255
190hjk254
191Defne254
192duru253
193Fatma253
194İbrahim253
195Emine kayrak252
196deneme252
197B252
198m252
199Meryemnur 251
2006/A251
201Muhammed başçi 250
202çiğdem250
203Ecrin249
204Yağmur Ceylan249
205DORUK ALİ TANDOĞAN248
206Umut can248
207Nisa çelikoğlu248
208Çınar247
209Zübeyir Esad Seçkin247
210Mesude246
211mnş245
212Ahmet Sağnak244
213Sümeyye241
214Normal_bir_insan241
215ali241
216Ali Efe İnceoğlu241
217Beren KOÇ240
218Sümeyye239
219Burcu239
220Ceylin238
221H238
222Betül ŞEKERCİ237
223Elif237
224Kardelen236
225Buseyne hasnavi236
226n235
227furkan234
228IntelligenceBox234
229serra234
230Yunus Emre Göktaş233
231Eren ÖZ 6/F233
232Aslı Beyza Güneş232
233Erdem yücel232
234Öykü232
235Rüzgar230
236Samet229
237Fdjfyyt229
238Akay Yalçın229
239Çağan229
240Şeyma Nur Akkaya229
241tarık topçu227
242Yiğit Alperen Kırpık227
243aa227
244Emine naz 225
245Rabia225
246Aliberke Şahin225
247Cihan Arda Demirel225
248Hshs225
249Mustafa Osanmaz224
250kjk224
251Şura Baynal224
252Afra Fatıma Oflaz 222
253T222
254G221
255aaa221
256Kd221
257gggg221
258Batuhan 220
259Azad220
260efe220
261Elif Başaran 220
262Se220
263aaa220
264Ahmet KORKMAZ219
265alara219
266Mihrap Karaman218
267Ezda218
268Nil Er218
269Sultan Ekin217
270azra217
271Doğa ÇAM217
272A217
273Yusuf216
274Asya216
275lara215
276Azra bolat215
277haççik215
278Efecan214
279Yağmursu214
280ilayda214
281sümeyye214
282Yağız Yusuf Büyükdoğan214
283mmmlll214
284Makbule213
285zeynep sahra213
286Rumeysa Akgün213
287ada güler213
288123213
289KEREM KARATAŞ213
290Mete Büyükkasim 213
291Gülce Erkeç212
292g212
293Dhkş212
294yusuf211
295Esma Enrar211
296Eren Müjdeci 210
297İrem209
298Elifnur kara209
299Hayrunnisa209
300cemada209
301Ahmet Yusuf208
302a208
303Kaan görkem BARIŞ207
304Aslı207
305Deniz Ayabaktı 207
306Burak 206
307Defne Su Güzel206
308Bekirhan206
309dws205
310Arda205
311aynur205
312Yaren Yener204
313Ömer Enes ÇAKAL204
314macide204
315MHD HANI HALIMEH203
316Gamze203
317cengiz203
318ggg203
319zeliha kaya203
320Merve Tınmaz202
321Asya Yolcu202
322Kaan Yılmaz202
323CEMRE 201
324Nida201
325Yağmur Alkaşı 201
326Nazmi Mete 201
327Hüseyin emre bulgurcu 200
328azad200
329Ezgi su200
330Melek Vardar200
331Yağmur200
332ferhat200
333ş200
334Uras hıdır199
335Mustafa Enes Kocadağ 6D199
336.199
337Döne Ada199
338Dosyal199
339Firdevs öz198
340Elif KERKÜT198
341Sare198
342Elif AZRA198
343A198
344Ahmet SERİN 197
345Süleyman196
346ebrar196
347a196
348Esra Aksoy195
3498d195
350mehmet fatih195
351Vedat194
352Ceyda Ercin194
353KAYRA194
354Hira Nur Avcı 194
355FEHİME194
356Meryem ulaş193
357KEREM BJK193
358Enes193
359poyraz193
360q193
361ela193
362Hiranur Kendir192
363hakan192
364gulcebi192
365Enise Semra Gurlaş191
366Deniz191
367R. Aytuğ Cıvak191
368aaaaaa191
369MİNA SU CAV191
370Eliz190
371Kardelen190
372Elif190
373TuanaTuna 190
374macide190
375ilhan190
376ihsan mahir davuş189
377lòn189
378Oğuzhan yüksel188
379Ahmet188
380Damla188
381Zeynep Çelebi188
382AZRA188
383Gj uyu188
384Hanife186
385Çağın Akgül186
386Erdem 186
387fatma186
388Hasan185
389sevde185
390e185
391Mete184
392Ayberk184
393halit183
394Ahmet Kadir Yabaş183
395ecem183
396hıdır yalçın183
397q183
398kennnturan183
399Sezgin181
400Selin181
401Erd181
402YILDIZ8I180
403Mert ali180
404Ecrin üst180
405şevval180
406*179
407Mücteba Tabak 179
408Nil soğancılar179
409cibril179
410Hatice azra çiçek 178
411Hazal178
412Nilay178
413ecrin ayaz178
414E178
415KOLAYDI178
416sibel178
4176/d178
418Okyanus177
419salih177
420Yiğit ÖZER177
421Batuhan çalımlı177
422Utku177
423Yunus177
424a177
425arda177
426Dfdömffl177
427ertuğrul177
428Ilım Beyza Dikye176
429Melisa 176
430Turkay176
431Enes Yiğit BAYKAL176
432rumeysa176
433Yağzel176
434a176
4357A176
436Ömer Mert Arslan175
437Arda175
438Z.seray175
439Mert175
440büşra175
4415175
442ARDA175
443Eclil174
444BUSE 174
445Miraç Tuğra Aydın174
446mehmet174
4478 b174
448ökkkjjjj174
449Ecrin Vahide AVAROĞLU174
450Zehra173
451Aysel Karasu173
452Ece Duru Gürpüzer173
453İkra Nur Demir173
454oğuzhan173
455Elif172
456Merve172
457Kemal efe Cetin172
458sude172
459Elif bakar172
460Ece 172
461Ecrin172
462Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
463k172
464Mahsun 171
465Ceylin171
466osman yüce171
467İrfan171
468dilber171
469Yaren170
470Ahmet Orkun170
471İrem170
472Yusuf İslam konuk170
473Bahar 169
474Elifnur169
475Elif169
476Aslı Buğlem Akdeniz169
477Ə169
478Egehan elmas 169
479d169
480Recep Emre168
481Azizcan aydoğan168
482Büşra168
483ta168
484a168
4856A168
486Aysun168
487Yakup168
488kutay168
489lgs168
490Barış Bolut167
491Hasan tuna Gövenç 167
492Sebahat167
493u167
494lwooe166
495Kerem166
496Kaan Düztaş166
497imran ceylin sarı166
498Eylül Görpeler 166
499Emre ÇOBANOĞLU166
500Hasan 166