6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavının Sosyal Bilgiler dersine ait sorulardan oluşan online testtir.

Bu testte 25 soru vardır.

/25
3 oylar, 5 ortalama
492

6. Sınıf Deneme Sınavı

6. Sınıf 2021 Bursluluk Sınavı Online Test

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 25

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi toprak, su ve hava kirliliğinin canlı yaşamı üzerindeki olumsuz etkilerinden biri değildir?

2 / 25

Kategori: 613 Ön Yargıları Kırıyorum

DPY 2021

Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılan, genelleştirilen olumlu veya olumsuz değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıya örnektir?

3 / 25

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

DPY 2021

Devlet ve toplum kuralları, din kurallarına göre belirlenir.
Yöneticiler din adamlarıdır.
Yöneticiler yalnızca tanrıya karşı sorumludur.

Verilen bilgiler hangi yönetim biçimi ile ilgilidir?

4 / 25

Kategori: 633 Ülkemin Zenginlikleri Haritada

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşerî faktörlerden biridir?

5 / 25

Kategori: 622 İslamiyetin Doğuşu

DPY 2021

Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan Bedir Savaşı’nı, Müslümanlar kazandı. Savaş sırasında ele geçirilen esirlere, Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri şart koşuldu. Müslümanlara okuma yazma öğreten esirler serbest bırakıldı.

Bu durum İslamiyet’in aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi gösterir?

6 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Ülkemiz kuzey yarım kürede yer aldığı için dağların kuzey yamaçları soğuk, güney yamaçları ise sıcak olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sebebidir?

7 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Hun hükümdarı Mete Han’ın aşağıdaki faaliyetlerinden hangisi Hun ekonomisini güçlendirmeye yöneliktir?

8 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Orta Asya’da yaşayan Türkler, ekip biçme zamanını ve göç tarihlerini belirlemek için gök ile ilgili olaylara bakarak “On İki Hayvanlı Türk Takvimi”ni oluşturmuşlardır. Bu sayede zamanı sistemli hâlde kullanmaya başlamışlardır.

Buna göre Türkler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

DPY 2021

 Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde darüşşifa veya şifahane adı verilen yapıların inşa edilmesi aşağıdakilerden hangisine verilen önemi gösterir?

10 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Ankara’da yaşayan Veysel, yaz tatilinde Rize’de çay tarımı ile uğraşan amcasının yanına gitmiştir. Burada bol yağışın olduğunu, ormanların geniş yer tuttuğunu, yaylacılık faaliyetlerinin ve büyükbaş hayvancılığın yapıldığını gözlemlemiştir.

Buna göre Veysel’in gittiği Rize ve çevresinde hangi iklim tipi görülmektedir?

11 / 25

Kategori: 643 Araştırma Yapıyorum

DPY 2021

Bilimsel bir araştırmada aşağıdakilerden hangisinin en son gerçekleştirilmesi beklenir?

12 / 25

Kategori: 624 Yeni Yurt Anadolu

DPY 2021

Malazgirt Savaşı ile Anadolu’ya giren Türkler, fethettikleri yerlerde kervansaray, medrese, cami, han, külliye gibi yapılar inşa ederek kalıcı eserler bıraktılar. Anadolu’da ticaret yapan tüccarların konaklayabileceği kervansaraylar sayesinde yolların güvenliğini sağladılar. Medreselerde bilim ve sanata önem vererek Caca Bey, El Cezeri gibi bilim insanları ve Ahi Evran, Mevlana gibi düşünürlerin yetişmesini sağladılar.

Buna göre Anadolu’yu yurt edinen Türkler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?

13 / 25

Kategori: 614 Birlikte Daha Güçlüyüz

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi yardımlaşma ve dayanışmanın faydalarından biri değildir?

14 / 25

Kategori: 644 Emek Bir Hazinedir

DPY 2021

Genel ağdan film, müzik gibi içerikleri yasa dışı biçimde indiren ve paylaşan bir kişi, aşağıdakilerden hangisini ihlal etmiştir?

15 / 25

Kategori: 615 Sorunlarımın Çözümünü Biliyorum

DPY 2021

Vatandaşlar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Bu hak aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 25

Kategori: 632 Ülkemin Güzellikleri Haritada

DPY 2021

Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır.
Yağışlar daha çok kış mevsiminde görülür.
Kar yağışı nadiren görülür.
Bitki örtüsü makidir.
Güneşli gün sayısı fazla olduğu için deniz turizmi gelişmiştir.

Verilen özellikler ülkemizin hangi coğrafi bölgesine aittir?

17 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi tekstil sanayisinde ham madde olarak kullanılmaktadır?

18 / 25

Kategori: 612 Kültürümüzle Yaşıyor ve Gelişiyoruz

DPY 2021

Aşağıdaki ifadelerle Türk kültürünü oluşturan ögelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

19 / 25

Kategori: 621 Destan ve Yazıtlarda Türkler

DPY 2021

Orta Asya’da Türkler, yazın su ve otlak alanların bol olduğu yaylaklarda, kışın ise hayvanları için daha elverişli olan kışlaklarda yaşarlardı.

Bu durum Türklerin aşağıdakilerden hangisini benimsediğini gösterir?

20 / 25

Kategori: 611 Değişen Rollerim

DPY 2021

Altıncı sınıf öğrencisi Tuğçe, yaşadığı çevreyi temiz tutmaya özen göstermekte ve okulda kurulan çevre kulübü faaliyetlerindeki görevlerini zamanında yapmaktadır. 

Buna göre Tuğçe’nin davranışları aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?

21 / 25

Kategori: 656 Mesleğimi Seçiyorum

DPY 2021

Spora karşı ilgi ve yeneteğim var.
Düzenli fiziksel etkinlikler yapıyorum.
Sportif organizasyonlara katılıyorum.
İletişim gücü yüksek, sosyal bir insanım.
Öğrendiklerimi başkalarıyla paylaşmayı severim.

Ali’nin ilgi ve yeteneklerini dikkate alarak bir meslek seçimi yapması durumunda aşağıdakilerden hangisini seçmesi beklenir?

22 / 25

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

DPY 2021

Bursa ve çevresinde aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi gelişmiştir?

23 / 25

Kategori: 641 Sosyal Bilimler ve Toplum

DPY 2021

İnsanın duygu, düşünce ve davranışlarını inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 25

Kategori: 644 Emek Bir Hazinedir

DPY 2021

Aşağıdakilerden hangisi korsan ürünlerle ilgili yanlış bir bilgidir?

25 / 25

Kategori: 631 Dünyanın Neresindeyim?

DPY 2021

Göreceli konum; bir yerin kıtalara, okyanuslara, denizlere, yer şekillerine, yeraltı kaynaklarına, ulaşım yollarına ve komşu ülkelere göre belirlenen konumudur. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin göreceli konumu ile ilgilidir?

Ortalama skor 68%

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1YUSUF_PASHA100 %25
2Nedret Ay 6b100 %25
3Ahmet klkn100 %25
4Melisa 6/ A100 %25
5Muharrem Eren AY100 %25
6Süleyman Karaca100 %25
7Melek100 %25
8DUDU NUR100 %25
9Furkan 6/B100 %25
10Şeyma keklik100 %25
11ed100 %25
12zey100 %25
136/B ibrahim ege100 %25
14Hasan pöge 100 %25
15Nursima100 %25
16Arda 100 %25
17Azra100 %25
18Muhammed 100 %25
19Mert100 %25
20jkhjkn100 %25
21SAMİ 100 %25
22E.NEVA SOYLAR100 %25
23FATMA100 %25
24poem100 %25
25İlhan biber100 %25
26yağmur 6/B100 %25
27melek100 %25
286c100 %25
29Defne Ela Kapucu100 %25
306a100 %25
31Sena100 %25
32Refia100 %25
33melih kerem100 %25
34Resat100 %25
35[email protected]100 %25
36💗🏆Zeyneb🏆💗100 %25
37Ata100 %25
38Tosba100 %25
39yuyuyu100 %25
40Tosba100 %25
416c100 %25
42ada100 %25
43Yvz100 %25
44seyma100 %25
45Dddd100 %25
46şaıam100 %25
476lar100 %25
48hira100 %25
49e100 %25
50ummugulsum100 %25
51Tuana trn98 %24.5
526/B sınıfı98 %24.5
53Ecrin Berre96 %24
54Yasemin Koçyiğit96 %24
55EYLÜL CEREN ÇELEBİOĞLU 6C96 %24
56Doğa96 %24
57wddwdwdw96 %24
58HAVVANUR96 %24
59D96 %24
60ecrinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn96 %24
61Prenses96 %24
62Yigit96 %24
63t96 %24
64Hilal96 %24
65A.96 %24
66rümeysa yalçın96 %24
67Mel96 %24
68Beyza96 %24
69Aysu Arslan96 %24
70İrem Sarıkaya96 %24
71Arda Uras ARSLAN96 %24
72Akın Alper YAŞAR96 %24
73Gülcan 6/A96 %24
74Haktan Vural96 %24
75a96 %24
76Zeynep96 %24
77Şevval mülayim96 %24
78YAĞMUR96 %24
79Mehmet96 %24
80neva gülümser96 %24
81a96 %24
82Tosba96 %24
83hakan96 %24
84d96 %24
85arda96 %24
86göçeri6A96 %24
87can96 %24
88dfggfhgjj96 %24
89dfghjkl96 %24
90nisa96 %24
91hakan96 %24
92EKİN94 %23.5
93Cemre94 %23.5
94İnci94 %23.5
95ayşenur92 %23
96Simay elif92 %23
97Ayşenur92 %23
98ake92 %23
99yiğit92 %23
100Derya92 %23
101DURU92 %23
102Doruk özü92 %23
103melih92 %23
104Türkay92 %23
105Burcu92 %23
106Ela 6.C92 %23
107İlknur AKTANBAŞ92 %23
108Burak TOKMAK92 %23
109Elif 6/G92 %23
110Sude Melek Aksu92 %23
111Hatice Beyza Dasdelen92 %23
112ENİS ÇİÇEK 6/C92 %23
113Merkezo92 %23
114Ceylin92 %23
115Başak92 %23
116Muhammed Enes Kocaağa92 %23
117Yüsra d92 %23
118Yusuf92 %23
119Armir92 %23
120selma92 %23
121[email protected]92 %23
122TANRININ KIRBACI92 %23
1236/A92 %23
124bf92 %23
1256B92 %23
126egege zageg92 %23
127Duru90 %22.5
128Filiz90 %22.5
129Emirhan88 %22
130Eren88 %22
131Umut PADİR88 %22
132Gizem88 %22
133Yusuf eren bati88 %22
134süleyman88 %22
135F88 %22
136Batın88 %22
137Elif Aslan88 %22
138Ahmet88 %22
139TWT88 %22
140Ali ates88 %22
141Nisanur88 %22
142hhhhh88 %22
143Şeref88 %22
144Abuziddin88 %22
145EYLÜL ÇELEBİOĞLU88 %22
146gggg88 %22
147Hilal88 %22
1486b88 %22
149W88 %22
150Diyar Koç88 %22
151gh88 %22
152ebru88 %22
153u88 %22
154elanaz88 %22
155samed86 %21.5
156ahmet85.33 %21.33
157deneme84 %21
158Nedret Ay 6b84 %21
159Şaban84 %21
160hgkjhyor84 %21
161Melis 84 %21
162hakkı84 %21
163Berra84 %21
164Yusuf Kerem Yıldırım84 %21
165ebru84 %21
166Fındık84 %21
167İrem yıldız84 %21
168dırırırr84 %21
169Kuzey Candeğer84 %21
170Sueda84 %21
171tuana tuğba84 %21
172Edanaz ateş84 %21
173ayday84 %21
174Ege Ekici84 %21
1756b84 %21
176Beyza84 %21
177SİMAY84 %21
1786ab84 %21
179dghh84 %21
180s84 %21
181bvc83 %20.75
182Yiğit Erdoğan82 %20.5
183Müberra ileri82 %20.5
184Yiğit82 %20.5
185Hayrünnisa80 %20
186Ebubekir Genç80 %20
187Kralice80 %20
188A80 %20
189sfa80 %20
190Osman80 %20
191rrrr80 %20
192İdil80 %20
193Hakan80 %20
194Deniz80 %20
195Melike AK80 %20
196Barbaros Hayrettin Paşa 6\B80 %20
197Mert80 %20
198Sevim NAZLIVATAN 80 %20
199melike80 %20
200Efe80 %20
201C.K.L.AL. MUSTAFA80 %20
202Yusuf80 %20
203Gfgjhjum80 %20
204Ömer80 %20
205Bbbbx78 %19.5
206e78 %19.5
207Yağmur 6/A 77.33 %19.33
208Ruken 76.57 %19.14
209Nedret Ay 6b76 %19
210Naz yrt76 %19
211kumsalŞah Bayar76 %19
212neslihan76 %19
213EGE76 %19
214Yüsra76 %19
215Işıl Nida Buyrukçu 76 %19
216Zeynep 76 %19
217İbrahim76 %19
218AlperenAy76 %19
219Eray Söğüt76 %19
220Emirhan76 %19
221zeynep76 %19
222Ezgisu76 %19
223Almina Su76 %19
224evin76 %19
225Semanur yümlü76 %19
226E76 %19
227Simay76 %19
228Elif75 %18.75
229kemal72 %18
230BErşl72 %18
231Yusuf 72 %18
232Ahmet eser72 %18
233Abdullah72 %18
234Furkan Alper72 %18
235ALİ72 %18
236Sinem gümüş72 %18
237672 %18
2386\\C72 %18
239Ece72 %18
240Ecrin soydan72 %18
241Emir Ege72 %18
242pazar 6 A72 %18
243Rafet Efe Karpuz 72 %18
244İsmail Bahriye Batu72 %18
245elq0l70 %17.5
246Ahmet69 %17.25
247Beyza68 %17
248Zehra68 %17
249Süleyman Alper okuyan68 %17
250Serdar68 %17
251Kübra68 %17
252Melisa ÇEÇEN 6/C68 %17
253Emre68 %17
254Buğra68 %17
255küaoorg68 %17
256bekir68 %17
2571broken_paw66.4 %16.6
258Yusuf yavuz64 %16
259Haktan Mert - Mevlana I.H.O Muş / 6/E64 %16
260Zehra Şahin ❤️64 %16
261fhhgg64 %16
262Muhammet 64 %16
263Beytullah kurnaz64 %16
264Medine64 %16
265Nehir64 %16
266.64 %16
267aaa64 %16
268Zeynep64 %16
269Esra62 %15.5
270osman60 %15
271Nedret Ay 6b60 %15
272ömer mert arslan60 %15
273nisanur60 %15
274[email protected]60 %15
275talha60 %15
276360 %15
277Baran Tanlak60 %15
2786660 %15
279Muhammed57.6 %14.4
280Nisa Kumsal Çona56 %14
281Ufuk Konuk56 %14
282Zeynep56 %14
283Münevver sude çelik56 %14
284ali56 %14
285Melisa56 %14
286Ahmet56 %14
287Umut56 %14
288Esila56 %14
289Gökçe54 %13.5
2906/A52 %13
291Eylül52 %13
292Rana52 %13
293Hasan52 %13
294HAKAN MUZ52 %13
295fgg52 %13
296Kerim Tezcan48 %12
297HAZAL48 %12
298hasan öksen48 %12
299Ecringül48 %12
300Mahmud48 %12
3016b48 %12
302Efkan46 %11.5
303ellek46 %11.5
304Nedret Ay 6b e44 %11
305Feyziberataksu6c44 %11
306ARDA44 %11
307Suna44 %11
308R44 %11
309uygh44 %11
310Emine44 %11
311Sena44 %11
312ertuğrul42 %10.5
313Nedret Ay40 %10
314Vghb40 %10
315mehmet40 %10
316Azra40 %10
317m36 %9
318Serra36 %9
3196/d36 %9
320Kadir okcu36 %9
321Hh36 %9
322İbrahim36 %9
323Ahmet kalkan35.2 %8.8
324Bertu32 %8
3256a32 %8
326AYŞENAZ32 %8
327Eren32 %8
328Rümeysa32 %8
329Always_Blackpink32 %8
330Eeffg32 %8
3316e32 %8
332Ahmed32 %8
333Mm32 %8
334Yusuf Bro32 %8
335Zeynep nur30.67 %7.67
336Nedret Ay 6b28 %7
337Aysun28 %7
338Ebrar28 %7
339Aras28 %7
340Hatice Gül deniz28 %7
341Kirazz28 %7
3426 \\E Kurs28 %7
343Yusuf Tahir 6/c 28 %7
344tuğçe28 %7
345Nedret Ay 6b24 %6
346Nedret Ay24 %6
347agah yiğit24 %6
348Berra24 %6
349.E24 %6
350Selim Anıl Arıkoğlu24 %6
351Elif24 %6
352Esma24 %6
353Melike çakır24 %6
354murat ilker deniz AYGAZ22 %5.5
355murat ilker deniz aygaz20 %5
356Yusuf yavuz20 %5
357S20 %5
358Eren20 %5
359Fatma18 %4.5
360METEHAN17.33 %4.33
361Nehir16 %4
3621broken_paw16 %4
363Hayeunnisa16 %4
364Zutdig12 %3
365napım12 %3
366tuana nhp12 %3
367gggbb12 %3
368Nedret Ay 6b8 %2
369ecrin8 %2
370Yusuf Eren Demir8 %2
371Nurettin4 %1
372Kevser4 %1
373zeynep4 %1
3746/A4 %1
37564 %1
376Sjsj0 %0
377dd0 %0
378Ecrin0 %0
379Sedat0 %0
380lina0 %0
381Nergiz0 %0
3826/M0 %0
383mm0 %0
384İrem biltekin 6b0 %0
385Yusuf0 %0
386Yağmur 0 %0
387Yfffu0 %0
388Salih Eraslan0 %0
389elif0 %0
390eerr0 %0
391Fatma 0 %0
392A0 %0
393A0 %0
3946/D0 %0
395Çeçen0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4711
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu893
5İlayda851
6z774
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11H614
12A604
13eyup600
14Eylül sarıkabk590
15v578
16asd569
17G554
18Nisa Nur Kulaç534
19elif529
20e526
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24deniz439
25serseri436
26Ecrin Bayrak423
27eeeee410
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44C346
45yusuf pro @345
46Oh uyuj jjhoj344
47Hayrunisa Altay339
48hale ceylan 338
49Fenerli Çiftçi338
50Deniz Güren336
51Se sdd335
526\\a334
53Alper333
54Ecrin 329
55DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
56Efe323
57Damla323
58Melek Büşra Cebeci322
59Zafer Ege Küçük 320
60yağmur yılmaz318
61Ömür317
62cansu314
63Benkim1232313
64d308
65Asdf303
66blablabla301
67Fatma Nur299
68Mirac Muhammet Topçu297
69m296
70İbrahim295
71Mert 7F294
72ali292
73Ahmet291
74Kuzey Günsy290
75Hasan288
76Bilal283
77a282
78ahmet 281
79emine280
80beloo278
81F275
821275
83Ekin272
84Gökay270
85gürkan270
86canan kara270
87Tuba 269
88Buğra efe268
89Dilek 266
90Ecrin Karabacak 6-F266
91Zehra Reyyan Yanmaz264
92bbbbbbb264
93Görkem263
94kaan263
95Ramazan Sevindir262
96sılanur262
97Sayed osman261
98Zeren ERTUĞRUL261
99esra260
100Ahmet Burak258
101eylül sude258
102Melek çakır257
1036f256
104Guııoı256
105hjk254
106İbrahim253
107B252
108m252
109Meryemnur 251
110mehmet251
111Muhammed başçi 250
112Ü250
113Yağmur Ceylan249
114Furkan Alper 247
115YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
116mnş245
117Zehra Belinay Develi245
118Deniz Kılıç 243
119Normal_bir_insan241
120Betül ŞEKERCİ237
121Elif237
122Nilda Ece Yılmaz237
123Elif237
124Buseyne hasnavi236
125IntelligenceBox234
126Yunus Emre Göktaş233
127Aslı Beyza Güneş232
128Ayşe232
129Öykü232
130Elif Tuana Kafşakoğlu231
131Tahir231
132Beren KOÇ230
133Mürşit Parlakgün230
134Fdjfyyt229
135H228
136f228
137bilinmeyen228
138tarık topçu227
139Yiğit Alperen Kırpık227
140Emine naz 225
141Cihan Arda Demirel225
142Fatma225
143Mustafa Osanmaz224
144MERVE224
145Şura Baynal224
146mhgjhjmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm223
147Afra Fatıma Oflaz 222
1482222
149G221
150Kd221
151Batuhan 220
152Rabia220
153duru220
154Azad220
155Mihrap Karaman218
156Ezda218
157Sultan Ekin217
158Erdem yücel217
159Doğa ÇAM217
160Hatice Nur Yurt216
161Yusuf216
162Sabire215
163lara215
164Azra bolat215
165haççik215
166Yağmursu214
167ilayda214
168sümeyye214
169Makbule213
170Akay Yalçın213
171Rumeysa Akgün213
172yusuf211
173Hazal210
174İrem209
175Efecan209
176Elifnur kara209
177Gülistan Nursu Ertürk209
178cemada209
179Ahmet Yusuf208
180Abdulgani kit207
181kjk206
182Bekirhan206
183a206
184Eren ÖZ 6/F206
185Arda205
186Yaren Yener204
187Ömer Enes ÇAKAL204
188Gamze203
189DORUK ALİ TANDOĞAN203
190cengiz203
191Kaan Yılmaz202
192CEMRE 201
193Nida201
194Yağmur Alkaşı 201
195Aslıhan201
196Eren Müjdeci 201
197Mete Büyükkasim 201
198Hüseyin emre bulgurcu 200
199T200
200beren su oturak199
201Uras hıdır199
202.199
203cesur199
204Çağan199
205Firdevs öz198
206macide198
207ege hayal198
208Mesude198
209azad196
210A196
2116a196
212Vedat194
213Kaan görkem BARIŞ194
214KAYRA194
215Deniz Ayabaktı 194
216Meryem ulaş193
217KEREM BJK193
218ela193
219Eliz190
220Kardelen190
221Elif190
222Defne Su Güzel190
223TuanaTuna 190
224A190
225Oğuzhan yüksel188
226Ahmet188
227Damla188
228efe188
229A188
230mehmet fatih188
231Asya Yolcu187
232MHD HANI HALIMEH186
233Erdem 186
234fvodk186
235yylyş186
236Hasan185
237sevde185
238Dosyal185
239MİNA SU CAV185
2408d185
241Enes184
2426/A184
243Elif KERKÜT183
244halit183
245Ahmet Kadir Yabaş183
246Deniz183
247ecem183
248Ahmet SERİN 182
249nehir182
250Şeyma Nur Akkaya182
251Hira Nur Avcı 182
252Sezgin181
253YILDIZ8I180
254Mert ali180
255Ecrin üst180
256asd180
257şevval180
258Mücteba Tabak 179
259Hedibe Taş179
2608a179
261Hatice azra çiçek 178
262Ali Efe İnceoğlu178
263Okyanus177
264salih177
265Yiğit ÖZER177
266a177
267arda177
268Ilım Beyza Dikye176
269Melisa 176
270rumeysa176
271Furkan Yürük175
272Ömer Mert Arslan175
273Arda175
274Burak 175
275BUSE 174
276cibril174
277Ecrin Vahide AVAROĞLU174
278azra173
279Zehra173
280Aysel Karasu173
281Ece Duru Gürpüzer173
282Elif172
283sude172
284Ece 172
285Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
286a172
2877A172
288Mahsun 171
289k171
290İrfan171
291Yaren170
292Ahmet Orkun170
293İrem170
294Bahar 169
295Aslı Buğlem Akdeniz169
296Hshs169
297Büşra168
298Yakup168
299kutay168
300Hasan tuna Gövenç 167
301lwooe166
302Kaan Düztaş166
303Emre ÇOBANOĞLU166
304Süleyman Arif ARARAT165
305EMİR GÖSTERİCİ165
306Dilay165
307Süleyman165
308furkan164
309uğr164
310ferhat164
311Tuanna Aylan163
312Arda Özvurgun 5/C163
313Ebrar YAVUZ163
314Nilay163
315M.Said 6-f162
316Nil Er162
317T162
318a162
319ş162
320Turkay161
321Öykü 160
322Batuhan çalımlı160
323Hiranur Kendir160
324Recep160
3258 b160
326Feride Melek 159
327Kumsal158
328Yiğit158
329SEMİH ÖVET158
330Suphi Meryem ekşi 158
331Deniz Kamğa 157
332Oxbssjks157
333Mehmet Fatih 157
334imran ceylin sarı157
335Eylül157
336Çınar157
337Ece su157
338Samet godek157
339Muhammed Emin156
340Buğlem Güçlü156
341ARDA156
342Ahmet155
343Damla155
344Ömer 155
345Arda karaçor155
346Elanur155
347Sueda155
348ajsdaşisdiajsşa155
349Toprak155
350Mert Pehlevan155
351Refia155
352Sude155
353gizem155
354Zübeyir Esad Seçkin155
355EMİRHAN154
356Esma154
357Bahar154
358Arda Arabaci154
359Enes154
360cüneyt154
361dfd154
362İrem153
363Batuhan Biter153
364Abdulkerim152
365Eclil152
366Tanem152
367DERYA152
368Mustafa MIZRAK152
369arda152
370Sebahat152
371Hasan 152
372u152
373BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
374Safiye Betül152
375dilber152
376Soruların Şahı151
377Ayça Acar151
378Efe151
379Fatih Mehmet yılmaz151
380Burcu Dursun151
381pınar151
382Zeyn Ali Paşa151
383E151
384Dhkş151
385Sümeyye150
386Cemre Solmaz149
387Yağız Yusuf Büyükdoğan149
388j149
389q149
390Yusuf148
391h148
392Ayşenur148
393Eymen148
394Hilal 148
395Zümra Keleş 148
396Sude Melek Aksu 148
397ercument148
398gizem148
399Mahmut148
400gj148
401Elif AZRA148
402Egehan elmas 148
403su147
4045147
405ylllp147
406Ela Nur LAL147
407Kemal Alptekin Kaplan146
408Ali Eymen Kaval146
409mert146
410Fatih146
411Hatice Gönülseven146
412.146
413Poyraz Mete146
414Rahmi145
415Mert145
416Hayrunnisa145
4178145
418Ali Toprak Özcan 144
419Gül Asya YOLDAŞ144
420SIDIKA CERİTLİOĞLU144
421Beren Acar144
422n144
423Sıla143
424MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
425Emir Ahmet yigit143
426Hafsanur143
427Öykü Gövcü 143
428Sultan143
429nes51143
430efe143
431doktor143
432EYMENG142
433Zeynep142
434Ahmet Orkun 142
435Defne Aldıçoğlu142
436cjkj142
437kağan142
4388A141
439Metin Eren Üzgü140
440Hurşit Miraç140
441sos140
442U140
443Hzhxh139
444Elif139
445Ebrar Benli139
446Emir sarp139
447büşra139
448Kardelen138
449Melis138
450ZEREN ÜRKÜNÇ138
451Neva Soylar138
452Şz138
453Seda138
454Hayrunisa Çetkin137
455Yağız YUSUF Büyükdoğan137
456azra gaziyiz137
457kerem137
458ayşe137
4596/b ibrahim ege137
460abdurahman egetas136
461jinou136
462Sılanur soylu 136
463ZÜLAL136
4645/E136
465Canan akdağ136
466Ceylin136
467g136
468Erdoğan135
469sinem135
470Yunus emre135
471Ömer Faruk135
472Zülal135
473İbrahim Emin SIĞINDIM135
474Ledeyna Güner135
475ECRİN ÖZDEN 6/A135
476eren135
477d135
478Ruken 134
479Ceylin134
480Yiğit Can Özdemir134
481ceyhun134
4828A134
483ahmet134
484a134
485Miray Küni133
486Yasin Mehmet pisil133
487Sağane lağ133
488Elif133
489İrem133
490kks133
491r133
492BELİNAY ÇELİK132
493Beyzanur132
494Ceyda Ercin132
495Gülsu132
496almina132
497SEMİH ASAF BULUN 132
498eertuuk132
499çiğdem132
500Yusuf131