7. Sınıf 2. Dönem 1. Ortak Sınav Çalışma Soruları

732 Nüfusumuzun Özellikleri

 

 1. Sınırları belli bir alanda yaşayan insan sayısına ne denir?
 • Cevap: Nüfus yoğunluğu

 

 1. Nüfus piramitlerine bakılarak nüfusun hangi özelliği hakkında bilgi sahibi olabiliriz?
 • Cevap: Cinsiyet durumu
 • Çalışan nüfus
 • Ortalama ömür

 

 1. Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde yaşanan sorunlardan üç tanesini yazınız.
 • Cevap: Okul ihtiyacının artması
 • Plansız yapılaşma
 • Çevre kirliliği

 

 1. Kırsal nüfus oranının azalmasında etkili olan unsurlardan üç tanesini yazınız.
 • Cevap: Tarımda makineleşme
 • Şehirlerde sanayi faaliyetlerinin gelişmesi
 • Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması

 

 1. Osmanlı Devleti’nde II. Mahmut döneminde yapılan ilk nüfus sayımının amaçları nelerdir?
 • Cevap: Asker sayısını ve vergi verecek nüfusu belirlemek

 

 733 Göçler

 1. Ailemle Orta Anadolu’nun güneyinde kurak bir köyde yaşardık. Özellikle yazın kuraklığa bağlı olarak büyük su sıkıntısı çekilirdi. Tarımda sulama yapamadığımız için verim ve gelirimiz düşük olurdu. Zaten altı kardeştik bu toprak hangi birimizi geçindirecek!… Mecburen en büyük ağabeyim hariç tüm kardeşler Ankara’ya göç ettik, iş güç sahibi olduk.

Ailenin Ankara’ya göçünün öncelikli sebebi nedir?

 • Cevap: Ekonomik sorunlar

 

 1. Köyden kente göçün nedenlerinden üç tanesini yazınız.
 • Cevap: Tarımda makineleşmenin artması
 • Toprakların miras yoluyla bölünmesi
 • Şehirlerdeki ekonomik ve sosyal imkânların fazlalığı

 

 1. Göç alan şehirlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak yaşanan sorunlardan üç tanesini yazınız.
 • Cevap: Konut ihtiyacının artması
 • Tarım alanlarının yerleşime açılması
 • Sanayi tesislerinin şehrin merkezinde kalması

 

 1. Yükseköğrenim görmüş, nitelikli, alanında uzman kişiler daha iyi şartlarda çalışmak ve yaşamak için gelişmiş ülkelere göç etmektedirler.

Yukarıda hangi göç türü anlatılmıştır?

 • Cevap: Beyin Göçü

 

 1. Ahmet ve ailesi yaşadıkları şehirden, yılın belli zamanlarında Adana’ya pamuk hasadında çalışmak için gitmektedirler.

Bu örnek aşağıdaki göç türünün çeşidini yazınız.

 • Cevaplar: Mevsimlik göç

 

 1. Ben Yusuf. Babam, Zonguldak’ta kömür madeninde çalışmaya başladı. Biz de bu yüzden ailecek yaşadığımız köyden taşınarak Zonguldak’a yerleştik.”

Buna göre, Yusuf ve ailesinin göç etmelerinin sebebi nedir? Yazınız.

 • Cevap: İş imkanları

 

 1. Beyin göçü, yüksek eğitim almış veya mesleğinde ileri boyutlara ulaşarak fark yaratmış, çalışma ve araştırma gücü yüksek olan kişilerin gelişmiş ülkelere kendi alanında çalışmak üzere gitmesidir.

Buna göre beyin göçüne bir örnek yazınız.

 • Cevap: Fizik alanında çalışan Mehmet’in bilimsel araştırmalar yapmak için Amerika’ya yerleşmesi

 

734 Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

 1. Herkes, kendi ülkesi de dâhil olmak üzere, her ülkeyi terk etme ve kendi ülkesine dönme hakkına sahiptir”

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde yer alan bu madde hangi hakkımız ile ilgilidir? Yazınız.

 • Cevap: Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü

 

 1. Yerleşme ve seyahat hürriyeti hangi durumlarda kısıtlanabilir? Üç tanesini yazınız.

Cevaplar:

 • 1) Suç işlenmesini önlemek
 • 2) Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak
 • 3) Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerdeki hastaların virüsü başka bölgelere taşımasını engellemek için buralardaki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapıldığını belirtti. Bu ülkelerdeki hükûmetlerin salgının yaygın olarak görüldüğü yerlerde karantina alanları oluşturduğunu ifade eden sözcü, insanların ülkenin başka bölgelerine seyahat etmelerinin engellendiğini kaydetti.

Buna göre Dünya Sağlık Örgütü hangi alandaki sorunların büyümesini engellemek için seyahat hakkını kısıtlamıştır? Yazınız.

 • Cevap: Sağlık

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü sözcüsü, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerdeki hastaların virüsü başka bölgelere taşımasını engellemek için buralardaki ilgili kuruluşlarla iş birliği yapıldığını belirtti. Bu ülkelerdeki hükûmetlerin salgının yaygın olarak görüldüğü yerlerde karantina alanları oluşturduğunu ifade eden sözcü, insanların ülkenin başka bölgelerine gitmelerinin engellendiğini kaydetti.

Buna göre Dünya Sağlık Örgütü hangi hakkı kısıtlamıştır? Yazınız.

 • Cevap: Seyahat ve Yerleşme Özgürlüğü

 

 1. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgını nedeni ile karantina uygulaması başlattı. Salgının yaygın olarak görüldüğü yerlerde karantina alanları oluşturuldu.

Buna göre Ebola virüsünün görüldüğü ülkelerdeki karantina uygulaması, hangi hakların kullanılmasını engellemektedir? Yazınız.

 • Cevap: Seyahat ve Yerleşme Özgürlüğü

 

 1. 1982 Anayasası’nda yerleşme özgürlüğünün “suç işlenmesini önlemek” amacı ile kısıtlanabileceği belirtilmektedir.

Bu duruma bir örnek yazınız.

 • Cevap: Terör ve savaş durumlarında bazı alanlar yerleşmeye kapatılabilir veya yerleşmeler boşaltılabilir. Böyle bir durumda o bölgede yaşayan insanlar, başka alanlara göç etmek zorunda kalabilirler.

 

 1. Devlet, çarpık kentleşmeyi önlemek ve planlı kentleşmeyi gerçekleştirmek için imar planları hazırlar ve bu plan dışında bulunan alanlara yerleşmeye izin vermez. İzinsiz yapılan yerleşim alanlarında ise sağlıksız konutlar ve görüntü kirliliği ortaya çıkar. Bunun yanında altyapı da insanların en büyük sorunu hâline gelir.

Buna göre devlet anayasamızda yer alan yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği hangi sebebe dayanarak bu hakkı kısıtlayabilmektedir? Yazınız.

 • Cevap: Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek

 

 1. İzinsiz kurulan yerleşim alanlarında yaşayan halk, hangi altyapı sorunları ile karşılaşır? Yazınız.
 • Cevaplar: Plansız yerleşim olduğu için bu bölgede temiz su, elektrik, doğal gaz gibi ihtiyaçlara erişimde sıkıntılar yaşanır.

 

 1. Kamu mallarını korumak amacıyla yerleşme hürriyeti sınırlandırılabilir. Bazı bölgelere seyahat edilebilinir fakat yerleşilemez.

Böyle yerlere iki örnek yazınız.

Cevap:

 • 1) Sit alanları
 • 2) Milli parklar

 

 • Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak için de yerleşme özgürlüğü kısıtlanabilir.

Bu duruma bir örnek yazınız.

 • Cevap: Orman ve tarım alanlarının korunması için konut yapımı engellenmesi

 

 1. 2006 yılında çıkarılan bir kanun ile Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi getirilmiş, bu sistem ile nüfus sayımı adrese dayalı olarak yapılmaya başlanmıştır. Daha önce genel nüfus sayımları yapıldığında sokağa çıkma yasağı uygulanmaktaydı. Bu yasağa göre sayımın yapıldığı gün içinde vatandaşlar evinde bulunmak zorundaydı.

Buna göre eski nüfus sayımlarında vatandaşların hangi hakkı kısıtlanmaktaydı? Yazınız.

 • Cevap: Seyahat özgürlüğü

 

 

741  Kil Tabletlerden Akıllı Tabletlere

 

 1. Geçmişten günümüze kadar bilginin korunup aktarılmasında kullanılan araçlardan üç tanesini yazınız.   

Cevap:

 • 1) Kil tabletler
 • 2) Kağıt
 • 3) Harddisk

 

 1. Sümerler tarafından gerçekleştirilen yazının icadı aynı zamanda neyin başlangıcı olarak kabul edilmektedir? Yazınız.
 • Cevap: Tarihin başlangıcıdır.

 

 1. Yazının icadı insanların hayatında ne gibi değişiklikler meydana getirmiş olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.
 • Cevap: Bilgiler saklanıp gelecek kuşaklara aktarılabilmeye başlamıştır.

 

 1. MÖ 3200’lü yıllarda Sümerler tarafından icat edilen ve tarihteki ilk yazı olarak bilinen yazı türünün adını yazınız.
 • Cevap: Çivi yazısı

 

 1. Mısırlıların resimleri simgeleştirerek oluşturdukları resim yazısı olarak da bilinen ve yaklaşık 700 simgeden oluşan yazıya verilen isim nedir? Yazınız
 • Cevap: Hiyeroglif yazısı

 

 1. Günümüzdeki Alfabenin oluşmasına katkı sağlayan medeniyetleri sırası ile yazınız.
 • Cevap: Fenikeliler-İyonlar- Yunanlar- Romalılar

 

 1. Yazıyı bulan Sümerler buldukları yazıyı hangi materyal üzerine yazmışlardır? Yazınız.
 • Cevap: Kil tabletlere yazmışlardır.

 

 1. Mısırlılar hiyeroglif yazıyı hangi materyal üzerine yazmışlardır? Yazınız.
 • Cevap: Papirüs

 

 1. Bergama Kütüphanesi, Mısır’daki İskenderiye Kütüphanesi’yle rekabet hâlindeydi. Mısır, Bergama’daki kütüphanenin kendi kütüphanesinin önüne geçmesini engellemek amacıyla papirüs satışını yasakladı. Bunun üzerine Bergamalılar yeni kitaplar yazılmasını sağlamak için hayvan derilerini işleyerek yeni bir yazı yazma aracı icat ettiler.

Bergamalıların kağıt olarak kullandığı bu yazı yazılan aracın adı nedir?

 • Cevap: Parşömen

 

 1. Yazının icadının sonuçları nelerdir? 4 tanesini yazınız.

Cevaplar:

 • 1) Eğitim ve öğretim faaliyetleri gelişim gösterdi.
 • 2) Bilgiler saklanabilir ve aktarılabilir hale geldi.
 • 3)  Bilimsel faaliyetler yaygınlaşmaya başladı.
 • 4) Geçmiş ve gelecek kuşaklar arasında bağlantı kuruldu.

 

 

742  Bilimin Öncüleri

 

 1. İlk cebir kitabını yazdı. Birinci ve ikinci dereceden denklemlerin sistematik çözümü için geliştirdiği yöntem, “Cebirin Babası” adıyla anılmasını sağladı. Avrupa’nın bilmediği ‘‘sıfır’’ rakamını ilk defa kullandı.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: Harezmi

 

 1. Eski Yunanlı filozof ve bilim insanlarının eserlerini ilk kez Arap-çaya çevirdi. Felsefenin Müslümanlar arasında tanınması ve benimsenmesinde büyük uğraşlar verdi. Kanun ve ut gibi müzik aletlerinin geliştirilmesine katkı sağladı. “Birinci öğretici” olarak adlandırılan Aristo’nun düşüncelerini geliştirerek “ikinci öğretici “unvanını almıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: Farabi

 

 1. el-Kanûn fi’t-tıb (Tıpta Kanun) adlı, beş ciltten oluşan ansiklopedik bir kitap yazdı. Bu kitap; Doğu’da XIX. yüzyıla, Batı’da XVI. yüzyılın sonuna kadar ders kitabı olarak okutuldu ve Latinceye on kez çevrildi. Avrupa’da Avicenna olarak tanındı.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: İbni Sina

 

 1. Katı ve sıvı cisim yoğunluklarını tespit etti. Sıvı maddelerin yoğunluğunu hesaplama metodunu buldu. Cisimlerin hava içindeki ağırlıklarını hesaplamak için ‘‘Hikmet Terazisi’’ denilen beş kefeli teraziyi geliştirdi. Barometrenin (basınç ölçme aleti) keşfedilmesinde temel teşkil etti.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: Hazini

 

 1. 1136 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde doğdu. Fizik ve Sibernetik (makinelerde kontrol, iletişim ve işleyişi inceleyen bilim) alanında yoğunlaştı. Su gücü ve mekanik parçalarla çalışan otomatik sistemler kullanarak suyu
  yukarı çıkaran aletler yaptı.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: Cezeri

 

 1. Tarih ilminin önemi, amacı ve faydasını Mukaddime adlı eserinde anlatmıştır. Sosyoloji ve tarih felsefesinin kurucusu olarak kabul edilmiştir. “Bir su damlası nasıl diğer su damlalarına benzer
  ise bir milletin geleceği de geçmişe aynen benzer” demektedir. Böylece milletlerin geçmişten ders çıkartarak tarih ilminden faydalanması gerektiğini söylemiştir.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: İbni Haldun

 

 1. Ali Kuşçu Risâle fi’l-hey adlı kitabında; gezegenlerin hareketlerinden, yeryüzünün şeklinden, yedi iklimden ve gök cisimlerinin Dünya’ya uzaklıklarından bahsetti ayrıca İstanbul’un yanlış ölçülen enlem ve boylamını düzeltti.

Buna göre Ali Kuşçu hangi bilim ile uğraşmıştır? Yazınız.

 • Cevap: Astronomi

 

 1. Kitâb-ı Bahriyye (Denizcilik Kitabı) adlı eserinde; Amerika’nın keşfinden, Dünya’nın küre biçiminde olduğundan bahsetti ve denizcilikle ilgili gerekli tüm bilgilere yer verdi. Bu sebeple Kitâb-ı Bahriyye gemiciler için kılavuz bir eserdir. 1528’de de Dünya haritasını ikinci kez çizdi.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: Piri Reis

 

 1. Katip Çelebi 1648’de yazdığı Cihannümâ (Dünyayı Gösteren) adlı kitabında, Osmanlı Devleti’nin üç kıtadaki konumu, şehir ve kasabaları hakkında bilgiler vermiştir.

Buna göre Katip Çelebi hangi bilimde çalışmalar yapmıştır?

 • Cevap: Coğrafya

 

 1. Harezmi çölde altı kişiyi iki gruba ayırır. Üç kişi kuzeye doğru giderek kutup yıldızının doğduğu zamanı, diğer üç kişi de güneye giderek kutup yıldızının battığı zamanı aynı anda tespit eder. Harezmi sonuçları karşılaştırarak meridyen dairesinin 1 derecelik açısını hatasız olarak hesaplamayı başarır.

Buna göre Harezmi hangi bilimde çalışmalar yapmıştır?

 • Cevap: Astronomi- Coğrafya

 

 1. Küçük yaştan itibaren matematik ve astronomiye ilgi duymuştur. Fatih’in davetiyle İstanbul’a gelmiş ve günde 200 akçe verilerek Ayasofya Medresesi’ne başmüderris yapılmıştır.

Hakkında bilgi verilen Türk-İslam bilim insanının adını yazınız.

 • Cevap: Ali Kuşçu

 

 1. İbni Sina henüz mikroskop keşfedilmeden önce canlı mikroplardan bahsetmiştir. Daha on altı yaşında iken dönemindeki birçok doktor onun bilgisinden faydalanmıştır.

Buna göre İbni Sina hangi bilimde çalışmalar yapmıştır?

 • Cevap: Tıp

 

 1. Piri Reis ceylan derisi üzerine çizdiği Dünya haritasını 1517’de Yavuz Sultan Selim’e takdim etmiştir. Bu haritada İspanya, Portekiz ve Batı Afrika kıyıları ile Amerika kıtasının doğu kıyılarını göstermiştir. Bu haritayı çizerken faydalandığı haritalara göre hataları azdır ve çizimleri günümüz haritalarına çok yakındır.

Buna göre Piri Reis hangi bilimde çalışmalar yapmıştır?

 • Cevap: Coğrafya

 

 

743  Her Yenilik Geleceğe Katkıdır

 

 1. Avrupa’da harf dizgisinin hareketli harflerle baskı tekniğini geliştirdi. Bu yöntemde harf kalıpları, basılacak metne göre dizilerek baskı yapıldı. Bugüne dek kitaplar elle yazılarak çoğaltıldığından bu yöntemin bulunması bilginin yayılması bakımından büyük bir ilerleme sağladı.

Geliştirdiği bu hareketli matbaa ile bilimin gelişmesine katkıda bulunan kişi kimdir?

 • Cevap Gutenberg

 

 1. Annesinin çiftliğinde elma ağacının altında otururken kafasına elma düşmesi ve bunu sorgulaması sonucu yerçekimi kuvvetini bulan bilim insanı kimdir?
 • Cevap: Newton

 

 1. Dünya’nın yuvarlak olduğunun bilimsel olarak ispatı Avrupa’da hangi kuruma olan güveni sarsmıştır?
 • Cevap: Kilise

 

 1. Teknolojik buluşların ortaya çıkmasında insanların ihtiyaçlarının rolleri nelerdir? Örneklerle
  açıklayınız.
 • Cevap: İnsanlar hayatını kolaylaştırmak için icatlar yapmaktadır. Örneğin El ile yazı yazmak uzun zaman aldığı kısa sürede çok kitap yazabilmek amacı ile matbaayı icat etmiştir.

 

 1. Matbaanın icadının faydaları nelerdir?
 • Cevap:Bilimsel gelişmelerin yolu açılmıştır. İnsanların bilgi ve kültür düzeyi artmıştır. Fikirlerin hızlı ve kolay yayılmasını sağlamıştır. Daha önce çok pahalı olan kitaplar ucuzlamıştır. Böylece bilgiye ulaşmak kolaylaşmıştır.

 

 1. Bilimsel olarak Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlayanlar Portekizli denizci kimdir?
 • Cevap: Macellan ve Del Kano

 

 1. Kendi yaptığı teleskopla gezegen ve yıldızları inceleyen İtalyan gök bilimci kimdir?
 • Cevap: Galileo

 

 1. Kitap basımını ucuzlatması nedeniyle insanların bilgiye kolayca ulaşmasını sağlayan icat nedir? Yazınız.
 • Cevap: Matbaa

 

 1. Hep batıya doğru giderek Hindistan’a ulaşabileceğine inanan Macellan, Amerika’nın en güneyinden geçip Filipinler’e ulaşmıştır. Burada yerliler ile yapılan bir savaşta ölen Macellan’ın yerine geçen yardımcısı Del Kano yolculuğu tamamlayarak İspanya’ya ulaşmayı başarmıştır.

Bu durum neyin ispatı olmuştur? Yazınız.

 • Cevap: Dünyanın yuvarlak olduğunun ispatıdır.

 

744  Özgür Düşünce ve Bilim 

 

 1. Orta Çağ’da Avrupa’da kilise çok güçlüydü ve yaşamın her alanını yönetiyordu. Kilisenin öğretilerine uyulması zorunluluğu vardı. Kilisenin görüşünün aksini savunan insanlar genellikle cezalandırılırdı.

Orta Çağ’da Avrupa’daki bu düşünceye verilen ismi yazınız.

 • Cevap: Skolastik Düşünce

 

 1. Skolastik düşüncenin özellikleri nelerdir? Yazınız.
 • Cevap: Kilise, evrenle ilgili bütün bilgilere sahiptir. Her şey bilinmektedir. Yeni şeyler bulmak imkânsızdır. Kilisenin dediği her şey doğrudur. Deney ve gözleme gerek yoktur.

 

 1. İbni Sina “Bilim ve sanat takdir edilmediği yerden göçer.” Sözü ile neyi kastetmektedir? Yazınız.
 • Cevap: Bilimsel çalışmaların ve sanatın gelişebilmesi için baskı olmamalı ve özgür bir çalışma ortamı olmalıdır.

 

 1. Galileo, Dünya’nın Güneş etrafında döndüğünü ve yuvarlak olduğunu keşfetmesine rağmen cezalandırılmış ve bu düşüncesinden vazgeçmesi istenmiştir.

Böyle bir ortam bilimsel çalışmaları nasıl etkiler? Düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: Özgür düşünce ortamı olmadığı için bilimsel çalışmalar olumsuz etkilenir ve bilim gelişmez.

 

 1. İyonlarda yöneticiler bilimsel çalışmaları destekliyor, farklı düşüncedeki bilim insanları ve düşünürlerin görüşlerini özgürce açıklamalarına olanak tanıyorlardı.

İyonlardaki bu ortam bilimi nasıl etkilemiş olabilir? Düşüncelerinizi yazınız.

 • Cevap: İyonlarda düşünce özgürlüğünün olması bilimsel çalışmaların gelişmesini sağlamıştır.

 

 1. “Özgür düşünce” ifadesinden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
 • Cevap: Hiçbir şeyin hiçbir kimsenin etkisi altında kalmadan serbestçe düşüncelerimizin söylenebilmesidir. İnsanların düşündüklerini dile getirebilmeleridir.

 

 1. Skolastik düşünce ve pozitif düşüncenin bilim anlayışındaki farklılık hakkında bilgi veriniz.
 • Cevap: Skolastik düşüncede her şeyin İncil’de olduğu varsayılmış ve bilimsel çalışmalar desteklenmemiştir. Ancak pozitif düşünce de aklı kullanarak deney ve gözlemle araştırmalara önem vermiştir.

 

 

 1. Orta Çağ’da İslam coğrafyasında bilimsel gelişmelerin fazla olmasının sebebini açıklayınız.
 • Cevap: İslam coğrafyasında bilimin gelişmesinde İslam dininin ilim öğrenmeye ve özgür düşünceye verdiği destek önemli rol oynamıştır. Hz. Muhammed’in İlim Çin’de de olsa gidip onu
  alınız.” ve İlim Müslüman’ın yitik malıdır. Nerede bulursa onu alsın. sözleri bilimsel araştırmaları teşvik etmiştir.

 

 

 

751  Toprağın Önemi

 

 

 1. Toprak insan hayatında neden önemlidir? Yazınız.
 • Cevap: İnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek için toprağa ihtiyaç duyarlar. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri topraktan karşılandığı gibi cam, çimento, seramik, tuğla gibi malzemeleri topraktan elde etmektedir.

 

 1. Toprağın bize sağladığı faydalardan iki tanesini yazınız.

Cevaplar:

 • Ham maddedir.
 • 2. Tarım faaliyetinin kaynağıdır.

 

 1. Tımar sisteminde üretim yapan çiftçi, toprağını sebepsiz yere ekip biçmezse toprağı elinden alınırdı. Toprağı üç yıl ekip biçmeyen çiftçi “çiftbozan akçesi” adında bir vergi ödemek zorunda kalırdı.

Osmanlı Devleti’ndeki bu uygulamanın amacı nedir? Yazınız.

 • Cevap: Üretimde sürekliliği sağlamak

 

 1. Mustafa Kemal Atatürk, neden millî ekonominin temelini ziraat (tarım) olarak görmektedir?
  Açıklayınız.
 • Cevap: Atatürk döneminde çalışan nüfusun çoğunluğu tarım sektöründe çalışmaktaydı. Tarım gelişirse ekonomimiz de gelişecekti. Tarım gelişirse dıştan ürün alacağımıza dışa ürün satarak döviz kazanabilirdik. Ayrıca sanayinin birçok kolu tarım ürünlerine dayalıdır. Bu yüzden milli ekonomi için tarımın geliştirilmesine önem vermiştir.

 

 1. Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde tarımı geliştirmek için hangi çalışmaları yapmıştır? Yazınız.
 • Cevap: Çiftçinin üzerinde ağır bir yük olan aşar vergisini kaldırmıştır. Çiftçilere örnek olması amacı ile Atatürk Orman Çiftliğini kurmuştur. Çiftçilere kurslar ve uygun krediler sağlamıştır.

 

 1. Friglerde öküz kesmenin ve saban kırmanın cezası ölümdür. Ayrıca ekili araziye zarar vermenin cezası da ağırdır.

Friglerin tarımla ilgili bu kadar ağır cezalar koymalarının sebebi ne olabilir? Yazınız.

 • Cevap: Devletin en büyük gelirleri tarımdan kaynaklandığı için üretimin devam ederek gelirlerin düşmemesi amacı ile sert kanunlar çıkarmışlardır.

 

 1. Tımar sisteminin faydaları nelerdir? Yazınız. 
 • Tımarlı sipahilerin sorumlulukları arasında güvenliği sağlamak olduğundan tımar topraklarında güvenlik sağlanmıştır.
 • Normalde ilk elden devlete ödenmesi gereken vergiler tımarlı sipahilere ödendiğinden devlet için vergi toplama süreci çok kısalmış ve kolaylaşmıştır.
 • Tımarlı sipahilerin yetiştirdikleri askerler sayesinde her daim sefere çıkmaya hazır asker sayısı çoğalmıştır. Aynı zamanda ordu için harcanacak giderlerden de tasarruf sağlanmıştır.
 • Tımar sisteminin uygulaması sayesinde tarıma uygun topraklar asla boş bırakılmamış, sürekli değerlendirilmiştir.

 

 1. Tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı Devleti’ni ekonomik etkileri nelerdir? Yazınız.
 • Cevap: Tımar sistemi bozulması ile birlikte üretim azalmıştır. Devlet halktan yeterli vergi toplayamamıştır. Devlet, bu toplayamadığı vergilerin yerini doldurabilmek için ağır vergiler koymak zorunda kalmıştır. Halk, doğal olarak bu vergileri karşılayamamıştır. İşsizlik ve göç gibi sorunlar meydana gelmiştir. Böylece devlet ekonomik anlamda bir çöküşe doğru sürüklenmiştir.

 

 1. Tımar sisteminin bozulmasının Osmanlı Devleti’ni askeri etkileri nelerdir? Yazınız.
 • Cevap: Tımar sistemi sayesinde hazineden para kullanılmadan hazır bir ordu kuruluyordu.Sistemin bozulması ile Tımarlı sipahi sayısı azalmıştır. Ayrıca Tımarlı sipahilerin azalması ile Yeniçerilerin nüfuzu artmış ve başına buyruk hareketleri ortaya çıkmıştır.

 

 1. Üreticilerin ürünlerini değerlendirmek ve fiyat düşüşlerine karşı üreticilerin zarar görmesini önlemek amacıyla destekleme yapan kuruluşun adını yazınız.
 • Cevap: Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

 

 1. Çiftçilere uygun kredi sağlamak amacı ile kurulan bankanın adını yazınız.
 • Cevap: Ziraat Bankası

İndirmek için 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Dönem 1. Ortak Yazılıya Hazırlık Soruları