661 Yönetim Şekilleri Online Test

“SB.6.6.1. Demokrasinin temel ilkeleri açısından farklı yönetim biçimlerini karşılaştırır.” kazanımı ile ilgili online testtir.

Bu testte 10 soru vardır.

Sorular Berkay Türkal tarafından hazırlanmıştır.

/10
8 oylar, 2.5 ortalama
777

661 Nasıl Bir Yönetim?

661 Yönetim Şekilleri

BAŞLAYABİLMEK  İÇİN AŞAĞIDAKİ BİLGİLERİ  DOLDURUNUZ.

1 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Yönetim biçimleri konusunun işlendiği sosyal bilgiler dersinde öğretmen sınıfı dört gruba ayırmıştır. Gerçekleştirilecek drama etkinliği öncesinde her grubun sözcüsü gösterisini sunacakları yönetim biçimini tanıtmak için sınıfa şu ipuçlarını vermiştir:

A Grubu: Yönetimde küçük bir azınlık söz sahibidir.

B Grubu: Ülke yönetiminde halk söz sahibidir.

C Grubu: Yetkileri sınırsız olan bir kişi yönetime hakimdir.

D Grubu: Ülke Tanrı adına yönetilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde drama gruplarının sunacakları yönetim biçimleri sırasıyla doğru bir biçimde verilmiştir?

2 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

“Dinî kuralların devlet yönetiminde etkili olduğu yönetim biçimidir. Yani ülke dini kurallara göre yönetilir. Yasama, yürütme, yargı güçleri dinî kurallara bağlı kalmak zorundadır. Devlet yönetiminde görev alanlar yaptıkları tüm işleri tanrı adına yaparlar. Bu nedenle yönetimde din adamlarının görüşleri etkilidir.”

Hakkında bilgi verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Hasan: Benim yaşadığım ülkede yönetme yetkisi ayrıcalıklı bir grubun elindedir. Bu kişiler siyasi, askeri ve ekonomik açıdan ülkenin ileri gelenleridir ve halkın özgürlüklerini yeterince tanımazlar.

Gamze: Benim yaşadığım ülkede yönetme yetkisi tek kişinin elindedir. Bu yönetici ömür boyu ülkeyi idare edebilir. Halk yönetime katılamadığı gibi kanunların oluşturulmasında da söz sahibi değildir.

Hasan ve Gamze’nin bahsettikleri yönetim şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Demokrasinin temel ilkelerinden biri olan ……………………… ilkesi farklı görüşlere, anlayışlara, inanışlara saygı gösterilmesi anlamına gelmektedir. Bu ilkeye bağlı olarak farklı düşünceler farklı siyasi partiler aracılığıyla yönetime yansımaktadır.

Yukarıdaki metinde “………………………” gösterilen yere demokrasinin temel ilkelerinden hangisinin getirilmesi gerekmektedir?

5 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerde devlet başkanı ve milletvekilleri kanunla belirlenen belli aralıklarla yapılan seçimle ve belli bir süreliğine iş başına gelir. Yani hakimiyet bir kişiye ya da tanrıya değil millete aittir. Yöneticiler görevlerinde istisnasız ömür boyu kalamazlar. Halk yöneticilerinden memnun olmazsa seçimle bunları değiştirebilir. Cumhuriyet yönetim biçiminde bir kişinin ya da grubun değil, tüm halkın çıkarları önemlidir. Bu yönüyle cumhuriyette eşitlik ilkesi önemlidir. Herkes anayasaya ve yasalara uymak zorundadır.

Cumhuriyet rejiminin özelliklerinin anlatıldığı yukarıdaki metinde cumhuriyet rejimi ile;

I- Monarşi

II- Oligarşi

III- Teokrasi

hangi yönetim biçimi veya biçimleri arasındaki farklara değinilmiştir?

6 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Aşağıdaki tabloda demokrasinin temel ilkeleri ve bu ilkelerin açıklamaları verilmiştir.

DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ AÇIKLAMALARI
Milli Egemenlik Yönetme yetkisinin millete verilmesidir.
Özgürlük İnsanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla başkalarının özgürlüğünü engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve istediklerine inanabilmesidir.
Çoğulculuk Seçimlerde en çok oyu alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etme hakkına sahip olmasıdır.
Katılım Halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirmesinde etkili olabilmesidir.

Buna göre demokrasinin temel ilkelerinden hangisine ait açıklama yanlıştır?

7 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Aşağıdaki tabloda bazı yönetim biçimleri ve özellikleri eşleştirilmiştir.

Yönetim Biçimi Özellikleri
I Cumhuriyet Halk yöneticilerini belirli süreler için seçer.
II Monarşi Yasama, yürütme ve yargı güçleri dini kurallara bağlı olmak zorundadır.
III Teokrasi Bir yönetici ülkeyi ömür boyunca yönetir ve siyasi otorite miras yoluyla aktarılır.
IV Oligarşi Ülke yönetiminde görev alan kişiler seçkin bir grup tarafından belirlenir.

Bu bilgilere göre, tablonun doğru olabilmesi için kaç numaralı yönetim şekillerinin karşılıklı olarak yer değiştirmesi gerekmektedir?

8 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Demokratik ülkelerde hukukun üstünlüğü prensibi geçerlidir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu demokratik ülkelerde devletin temel yapısını, yönetim biçimini, devlet kurumlarının birbirleriyle ilişkisini, kişilerin temel hak ve hürriyetlerini düzenleyen yasalar ve anayasalar bulunmaktadır. Hukukun üstünlüğü ilkesi gereği devlet içindeki tüm kurumlar ve kişiler anayasaya uymak zorundadır. Hukuk, herkesin üstündedir ve keyfî bir biçimde uygulanamaz.

Verilen metinden hareketle aşağıdaki uygulamalardan hangisi hukukun üstünlüğü ilkesi ile bağdaşmaz?

9 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Ülkeyi yöneten egemen kişinin yanında meclisin de bulunduğu yönetim biçimine meşruti monarşi ya da meşrutiyet denir. Bu yönetim biçiminde genellikle yasama işini meclis, yürütme işini ise monarşinin başındaki kral, padişah vb. yapar. Yürütmenin başındaki kişi ömür boyu idarede kalabilmektedir. Çoğunlukla yürütme yetkisi babadan oğula geçmektedir. Mecliste yer alan milletvekilleri ise seçimlerle yenilenmektedir. Demokrasi güçlendikçe meclisin yetkileri artarken, demokrasi zayıfladıkça meclisin yetkisi sınırlanmaya başlar.

Metinden hareketle meşrutiyet yönetimi ile ilgili verilen aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

10 / 10

Kategori: 661 Nasıl Bir Yönetim?

Türkiye ve İran, cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkelerdir. Türkiye Cumhuriyeti’nin yönetiminde demokratik ilkeler etkili iken, İran İslam Cumhuriyeti’nin yönetiminde ise dini kurallar etkilidir.

Verilen bilgiden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılabilir?

0%

Bu Testteki Sıralama

Kon.AdSkorPuanlar
1Yusuf100 %10
2Pekka100 %10
3Berat İhsan SIVAR100 %10
4Ege Ayaz100 %10
5İsmail Eren KONAK100 %10
6Sıla100 %10
7Yiğit100 %10
8Melih 🚬100 %10
9Zeynep Uz 💕💕100 %10
10Furkan Alper100 %10
11warane100 %10
12Dilara Yeşilkaya100 %10
13İrem Ulusoy100 %10
14kaan koç100 %10
15Xbbxbxb100 %10
16Fatma Melike GÖKKURT100 %10
17emine yade kor 33100 %10
18ayberk100 %10
19Zenan Güngör100 %10
20KÜBRA NUR🦋100 %10
21EMRE100 %10
22ahahavafhfvajsa100 %10
23elçin100 %10
24Ecrin Leyla Kurbetoğlu100 %10
25kertenmeyenkele100 %10
26Yiğit ÖZER100 %10
27AYŞENUR ❤💔100 %10
28💯🖤🤍🦅🤯Emirhan Yılmaz100 %10
29cerfer100 %10
30Tuğba Şahin100 %10
31Obai taleb100 %10
32NİSANUR100 %10
33İrem100 %10
34naz100 %10
35Ömer100 %10
36Safak100 %10
37Batuhan Ahmet ÇINARLIK100 %10
38Toprak Narğis100 %10
39KEREM100 %10
40Gokcxn100 %10
41kerem100 %10
42YUNUS KAÇAR100 %10
43FSGS100 %10
44Refia100 %10
45Fatma100 %10
46Busra100 %10
47Asya Neris Bingöl100 %10
48hatice100 %10
499t69r100 %10
50mehmet100 %10
516A100 %10
52Mert baki100 %10
53hira100 %10
546100 %10
55Hhhhh100 %10
56Hacı Halim Karslı100 %10
57aaa100 %10
58selmaogrt100 %10
59H100 %10
60mmmmmm100 %10
61dry100 %10
62Ytyg100 %10
63fatma100 %10
64[email protected]100 %10
65efrhh100 %10
66Beyza🖤🤍95 %9.5
67Irem kocaman95 %9.5
68s***95 %9.5
69Türkay95 %9.5
70Ece Duru Gürpüzer95 %9.5
71Zehra Nur Taşdemir95 %9.5
72İbrahim Emin SIĞINDIM95 %9.5
73ayla ayla95 %9.5
74Sultan90 %9
75Furkan TURAN90 %9
76arda karaçivi90 %9
77Cemile90 %9
78zaa xd90 %9
79HACI ÖZER90 %9
80Ögeday Toprak KUNT90 %9
81Nisa90 %9
82Sueda 6/F90 %9
83E90 %9
84S90 %9
85hfkjekFKE90 %9
86Ebrar90 %9
87Sena90 %9
88ud90 %9
89NCK90 %9
90RÜMEYSA YALÇIN90 %9
91serseri90 %9
92EDA AYDOĞDU90 %9
93Ege90 %9
94Serdar Meriç90 %9
95İrem90 %9
96Nisa90 %9
97Anny90 %9
98utku90 %9
99Duygu S.90 %9
100ceyl90 %9
101Dolunay90 %9
102D90 %9
103Noor90 %9
104sad90 %9
105Kemal AlptekinKAPLAN90 %9
106Azra90 %9
107Beren90 %9
108Gökay Çınar90 %9
109Mürşit Parlakgün90 %9
110Elif90 %9
111Mehmet Fatih Koçak90 %9
112Ş 6C90 %9
113Süüüüüüü90 %9
114aliveli90 %9
115Onur90 %9
116Gamze Nur90 %9
117batuhan90 %9
118g90 %9
119esra90 %9
120seda nur90 %9
121deren90 %9
1226a90 %9
123Duru Karasoy90 %9
124A90 %9
125Demovs Murrro90 %9
126Ali90 %9
127xxl90 %9
128m90 %9
129aa90 %9
130Berat90 %9
131PETEK90 %9
132arda90 %9
133F90 %9
134rhdh90 %9
135Hasan90 %9
136Beril Duru Aksoy90 %9
137Haktan90 %9
138arda90 %9
139hasan90 %9
140s90 %9
141nihal90 %9
142ghyuuıuuıı90 %9
143yasar90 %9
144Asli90 %9
145yusuf90 %9
146kazım90 %9
147€€€€90 %9
148Meltem86.67 %8.67
149Zehra Reyyan Yanmaz 😊85 %8.5
150İlayda84.55 %8.45
151Mert Pehlevan83.33 %8.33
152Candemir83.33 %8.33
153yusuf82.5 %8.25
154y80 %8
155ıhgfnkfbh80 %8
156a80 %8
157zxcvb80 %8
158Semih Gümüsbuğa80 %8
159Ü80 %8
160Tuğçe deveci80 %8
161TGFVGHF80 %8
16244gxxgxg80 %8
163Elif Su80 %8
164Umut YAMAN80 %8
165Badboy80 %8
166BEREN KAPLAN80 %8
167pars80 %8
168Hiranur80 %8
169Abuzittin kıllı bacak80 %8
170Ali80 %8
171Toprak80 %8
172Ahmet80 %8
173Yigit80 %8
174aerarr80 %8
175enes80 %8
176yüsra80 %8
177Yalın Efe DOĞAN80 %8
178HATİCE KÜBRA AKSOY 6/A80 %8
179melis80 %8
180ö80 %8
181zeynep80 %8
182Pamela80 %8
183oğuzhan80 %8
184Barış80 %8
185Beyza80 %8
186Beyza80 %8
187Arda80 %8
188fvrvrf80 %8
189Aaa80 %8
190Bilmiyorum80 %8
191sabmey80 %8
192Umeyr80 %8
193Mahmut80 %8
194Aras80 %8
195selin80 %8
196ali80 %8
197as80 %8
198İrem80 %8
199ingili80 %8
200NEF80 %8
201faruk80 %8
202ENİS ÇİÇEK80 %8
203sema80 %8
2048umokooöö80 %8
205Murat80 %8
206Şehriban80 %8
207aslı karaca80 %8
2086a80 %8
209Nazmiye80 %8
210zeki80 %8
211w80 %8
212ss80 %8
213Beyza80 %8
214Mert80 %8
215CD r gm80 %8
216Dd80 %8
217Oıdrftıdrj80 %8
2186 A80 %8
219mnn80 %8
220d80 %8
221ramazan alaş80 %8
222a80 %8
2236a Güney80 %8
224[email protected]ıukjh80 %8
225Orhan80 %8
226b80 %8
227ookh80 %8
228Kurs280 %8
229ceren80 %8
230yıgıt eren78.57 %7.86
231Süleyman Kaya75 %7.5
232Tuana Çetinkaya75 %7.5
233Gökay Çınar75 %7.5
234wsd75 %7.5
235cerfer45470 %7
236Glf70 %7
237Asya Yolcu70 %7
238BURSASPOR KÜME DÜŞTÜ PUHAHHAHAH70 %7
239adar70 %7
240Mustafa70 %7
241Ecrin Dağdelen70 %7
242DURU70 %7
243Er70 %7
244Elif70 %7
245coskun70 %7
246Elif70 %7
247emine70 %7
248Muhteşem Kadir70 %7
249irem70 %7
250Ece Irmak70 %7
251senanue70 %7
252Sümeyye70 %7
253İlayda70 %7
254l70 %7
255Zehra70 %7
256AHMO70 %7
257Yarensu dinçaslan70 %7
258Cemal70 %7
259nur70 %7
260Ahmet70 %7
261Sevim altın70 %7
262Asya70 %7
263Elif Beyza70 %7
264Sfsh70 %7
265Asel70 %7
266p70 %7
267Zeynep70 %7
268özgül70 %7
269Ali İbrahim GENÇ70 %7
270Ayşe İpek70 %7
271Kayra70 %7
272Yaren70 %7
273gokay70 %7
274Meltem70 %7
275ebrar70 %7
276amogusbutsusybaka70 %7
277ege70 %7
278Sabitcem 6.C70 %7
279MURATPAŞA70 %7
280nisa70 %7
281Asım Burak Olgun70 %7
282Efe70 %7
283Tuğra70 %7
284HARUN70 %7
285[email protected]70 %7
286furkan mustafa semızoglu70 %7
287mina70 %7
288esila70 %7
289Taşkafa70 %7
2906/A70 %7
291burak70 %7
292efe70 %7
293Buğlem70 %7
294Abuzittin70 %7
295Rüzgar70 %7
296vcxz<70 %7
297Emre Çobanoğlu70 %7
298Ece70 %7
2996a sınıfı şehbal70 %7
300PİHO70 %7
301cumali70 %7
302zehra70 %7
303Abc70 %7
304defne70 %7
305yus70 %7
306Ebru irem70 %7
307Reyyan70 %7
308Yasin70 %7
309W70 %7
310Ylz70 %7
311Ggjmmö70 %7
3126. sınıf70 %7
3136g70 %7
314Fghjj70 %7
315sema70 %7
3166a70 %7
3176/aaa70 %7
318kkkkk70 %7
319asd70 %7
320elif70 %7
321Yağız Özkan Çekiç67.5 %6.75
322Zeyhan İNCE66.67 %6.67
323e66.67 %6.67
324A65 %6.5
325Enes Özcan65 %6.5
326Öykü Gül 🦋65 %6.5
327İkra 6f65 %6.5
328Beyza Babayiğit65 %6.5
329Yaşar Eren 6/F65 %6.5
330Ecrin Vahide AVAROĞLU65 %6.5
331..60 %6
332Xx60 %6
333Ebrar gün60 %6
334Yağmur ÇAKMAK⛓⚰💣⚡🖤60 %6
335arda karaçivi60 %6
336bsfszcgc60 %6
337W60 %6
338Melih Ceylan 🚬60 %6
339miraçss60 %6
340irem duru tezcan60 %6
341duru60 %6
342apo60 %6
343Yaren60 %6
344Şefika YIHO 6 B60 %6
345Damla60 %6
346Gökmen60 %6
347cerfer60 %6
348rana60 %6
349[email protected]60 %6
350İnci60 %6
3516f60 %6
352eee60 %6
353Faik Emre ÖZBEBİT60 %6
354Azra60 %6
355Emir60 %6
356Belinayy60 %6
357Hftcjyj60 %6
358yusuf60 %6
359Emre60 %6
360kuzey60 %6
361Ömür islam60 %6
362adem60 %6
363cahit karal60 %6
364Zeynep60 %6
365C60 %6
366azra60 %6
367jggt60 %6
368yıgıteren60 %6
369kkdxskk60 %6
370E60 %6
371xete60 %6
372Melis Sanbirgan60 %6
3736s260 %6
374Zeynep60 %6
375selena60 %6
376Alperen60 %6
377işiii60 %6
378ahmet60 %6
379Ali60 %6
380enes60 %6
381Zurna60 %6
382w60 %6
383Tayfun60 %6
384Azra60 %6
385Berfin60 %6
386kömbe60 %6
38760 %6
388ffghg60 %6
389Ggfghgjj60 %6
390Tuğçe55 %5.5
391Ela55 %5.5
392hanne55 %5.5
393bayram metehan yalçın55 %5.5
394Bilal55 %5.5
395Dicle55 %5.5
396Serdal55 %5.5
397Eren50 %5
398dfghj50 %5
399Hasan bekçi50 %5
400Nehir50 %5
401Zenan Güngör50 %5
402Tuana 6-G50 %5
403ECEL.50 %5
404Selim50 %5
405İsmail50 %5
406MEHMET ENES50 %5
407Simge50 %5
408Huya50 %5
409Hatice50 %5
410Berrak50 %5
411Esra50 %5
412Ela50 %5
413Yrut50 %5
414Furkan50 %5
4156lar50 %5
416Sarp50 %5
417Misafir50 %5
418Kry50 %5
419tuğba50 %5
420Kardelen50 %5
421Gizem50 %5
4226f50 %5
423mustafa abanoz50 %5
424gkhvbjdhdcb50 %5
425kuzey50 %5
426yağız50 %5
427Semir50 %5
428afa50 %5
429Ttnlh TM k50 %5
430Duru50 %5
431Sümeyye50 %5
432ege50 %5
433hamza50 %5
434A50 %5
435Ömer50 %5
436Demokratik bir sonic50 %5
437kokden50 %5
438emin kenan50 %5
439Caner50 %5
440asd50 %5
441Barıs50 %5
442berkay50 %5
4436/A50 %5
444Neslihan50 %5
445gamze50 %5
446kadir50 %5
447frg50 %5
448Ssdfghh50 %5
449ehoo50 %5
4506g50 %5
451Ecem50 %5
4526B50 %5
453Sezgin46.67 %4.67
454Batuhan Biter46.67 %4.67
455Mert Ali46.67 %4.67
456Fırat46.67 %4.67
457Afra Fatıma Oflaz 6b yiho45 %4.5
458senanur45 %4.5
459Eymen Aras Çelik 🏍️🏍️45 %4.5
460Almira45 %4.5
4616/c45 %4.5
462A44 %4.4
463Zeynep Yücel43.33 %4.33
464eylül40 %4
465Z E H R A40 %4
466Ali zivaroğlu40 %4
467bruuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuh40 %4
468Dkkdkf40 %4
469KÜBRA NUR🦋40 %4
470zeynep40 %4
471L40 %4
472öykü nas çunkaş40 %4
473xbb40 %4
474Yusuf Ali Çevik (saitama)40 %4
475elçin40 %4
476METE PARLAK40 %4
477erhan40 %4
478Poppy40 %4
479berkay40 %4
480kuzey40 %4
481bilal efe40 %4
482Z40 %4
483ema40 %4
484yusuf40 %4
485Ayşe Nil40 %4
486ddd40 %4
487HeroN40 %4
488Hadice40 %4
489aras40 %4
490metege40 %4
491Ceyhun40 %4
492Kurs40 %4
493ml vales kaşar60 tl40 %4
4946lar40 %4
495.40 %4
496Nebi yusuaf acad40 %4
4976/c40 %4
498kuzey40 %4
499Furkan40 %4
5006q40 %4
501q40 %4
502abuzittin40 %4
503a40 %4
504e40 %4
505Ozan Çobanoglu40 %4
506Ali40 %4
507s40 %4
508Barış40 %4
509ARE YOU35 %3.5
510Tuana35 %3.5
511gecenin öfkesi35 %3.5
512sena30 %3
513Efe30 %3
514Yasir30 %3
515A30 %3
516l30 %3
517Mustafa30 %3
518ŞİMAL30 %3
519ELİF Naz30 %3
520Emir30 %3
521Kkhı30 %3
522Ecrin30 %3
523ğokdğosef30 %3
524Fatma30 %3
525Defne30 %3
526Elif burcuu30 %3
527A30 %3
528Hakkı30 %3
529Arda30 %3
530efe30 %3
531Ayşe30 %3
532Fgr ey f30 %3
533Uras30 %3
534Ercan30 %3
535yağmur30 %3
536yusuf30 %3
537Sanana30 %3
538hly30 %3
539Orhan30 %3
5406A sınıfı30 %3
541melike30 %3
542Ww30 %3
543Can26.67 %2.67
544Ugur25 %2.5
545eymen20 %2
546Yusuf Köse20 %2
547burak20 %2
548Cemre20 %2
549Irmeq20 %2
550kertenmeyenkele20 %2
551tuğçe20 %2
552Furkan Alper20 %2
553irem20 %2
554Ece Irmak20 %2
555zeynep20 %2
556Furkan TURAN20 %2
557Dddd20 %2
558İlayda20 %2
559MERTMERT190320 %2
560Mehe20 %2
561h20 %2
562g20 %2
563ALİ20 %2
564zeynep akyul20 %2
565llpşş20 %2
566aysel bayram20 %2
567f20 %2
568Yujus20 %2
569esin20 %2
5706/B20 %2
571ty20 %2
572Muhammed yiğit demir15 %1.5
573zeynep15 %1.5
574sdfghj10 %1
575ecrin10 %1
576Sudenaz10 %1
577Yusuf Ali Çevik (saitama)10 %1
578e10 %1
579Toprak10 %1
580v<dh10 %1
581Fatma10 %1
582yakup10 %1
583hatice kübra kızmaz10 %1
584Yasemin10 %1
585Emirhan10 %1
586ege10 %1
587DDDD10 %1
588salih10 %1
589Teresa10 %1
590twn10 %1
591farklı vvfcvw10 %1
5926/E10 %1
593M.Emin YAYLI5 %0.5
594cugili ercan c5 %0.5
595Uudusu0 %0
596Ramazan Arslan0 %0
597yhjghjg0 %0
598Batuhan bhhf0 %0
599assdd0 %0
600ECRİN0 %0
601B0 %0
602Hazar0 %0
603berat0 %0
604A0 %0
605Sıla0 %0
606Ensar0 %0
607dikkat çevirme var0 %0
608Beyza0 %0
609Rumet0 %0
610Ebru0 %0
611kertenmeyenkele0 %0
612İkbal0 %0
613Aa0 %0
614BESTE0 %0
615Eylül0 %0
616mustafa0 %0
617azra0 %0
618ya0 %0
619yiğit0 %0
620F0 %0
621Güler0 %0
622A0 %0
623a0 %0
624er0 %0
625Göknur0 %0
626S0 %0
627Ttt0 %0
628Enes0 %0

Genel Sıralama
Kon.AdPuanlar
1H4673
2SAMİ 2573
3cglr1091
4arzu887
5İlayda851
6z750
7Uğur 740
8ENSAR657
9H653
10Slm648
11eyup600
12H598
13Eylül sarıkabk582
14A581
15v578
16asd564
17G549
18elif529
19Nisa Nur Kulaç524
20e524
21Reyyan513
22Gümüş485
23d449
24serseri436
25Ecrin Bayrak412
26deniz412
27eeeee406
28sevinç405
29t404
30Q402
31Arda398
32yağmurrr374
33Reyyan SEÇGİN 367
34Y365
35Mirzat364
36Ramazan ışık364
37seda363
38Hanibe 357
39A353
40Melih Hasan349
41Ege349
42sevim348
43cu347
44yusuf pro @345
45Oh uyuj jjhoj344
46Hayrunisa Altay339
47hale ceylan 338
486\\a334
49C330
50Ecrin 329
51DLHDFLFGHÇJKJŞGKLM325
52Efe323
53Melek Büşra Cebeci322
54Deniz Güren318
55Ömür317
56Alper317
57Se sdd316
58Benkim1232313
59d308
60yağmur yılmaz304
61Asdf303
62blablabla301
63cansu300
64Fatma Nur299
65m296
66İbrahim295
67Mert 7F294
68Ahmet291
69Kuzey Günsy290
70Hasan288
71ali286
72Bilal283
73a282
74emine280
75F275
761275
77Ekin272
78Gökay270
79gürkan270
80canan kara270
81Tuba 269
82Buğra efe268
83Dilek 266
84Ecrin Karabacak 6-F266
85Zehra Reyyan Yanmaz264
86Mirac Muhammet Topçu264
87Görkem263
88kaan263
89Ramazan Sevindir262
90sılanur262
91Sayed osman261
92Zeren ERTUĞRUL261
93esra260
94Ahmet Burak258
95eylül sude258
96Melek çakır257
97Guııoı256
98hjk254
99İbrahim253
100B252
101m252
102Meryemnur 251
103ahmet 251
104Muhammed başçi 250
105Zafer Ege Küçük 250
106Ü250
107Yağmur Ceylan249
108Furkan Alper 247
109YİĞİT HÜSEYİN ÇELİK246
110mnş245
111Deniz Kılıç 243
112Normal_bir_insan241
113Betül ŞEKERCİ237
114Nilda Ece Yılmaz237
115Elif237
116Buseyne hasnavi236
117IntelligenceBox234
118Yunus Emre Göktaş233
119Elif233
120mehmet233
121Aslı Beyza Güneş232
122Ayşe232
123Öykü232
124Elif Tuana Kafşakoğlu231
125Tahir231
126Beren KOÇ230
127Mürşit Parlakgün230
128Fdjfyyt229
129H228
130tarık topçu227
131Yiğit Alperen Kırpık227
132Emine naz 225
133Cihan Arda Demirel225
134Fatma225
135Mustafa Osanmaz224
136MERVE224
137Şura Baynal224
138Afra Fatıma Oflaz 222
1392222
140G221
141Kd221
142Batuhan 220
143Rabia220
144duru220
145Azad220
146f220
147Mihrap Karaman218
148Ezda218
149Sultan Ekin217
150Erdem yücel217
151Doğa ÇAM217
152Yusuf216
153Sabire215
154lara215
155Azra bolat215
156haççik215
157Yağmursu214
158ilayda214
159sümeyye214
160Makbule213
161Akay Yalçın213
162bbbbbbb213
163yusuf211
164Fenerli Çiftçi211
165Hazal210
166Efecan209
167Elifnur kara209
168Gülistan Nursu Ertürk209
169cemada209
1706f208
171Abdulgani kit207
172beloo206
173kjk206
174a206
175Arda205
176Yaren Yener204
177Ömer Enes ÇAKAL204
178DORUK ALİ TANDOĞAN203
179Ahmet Yusuf203
180cengiz203
181Kaan Yılmaz202
182CEMRE 201
183Nida201
184Yağmur Alkaşı 201
185Aslıhan201
186Eren Müjdeci 201
187Mete Büyükkasim 201
188Hüseyin emre bulgurcu 200
189İrem199
190beren su oturak199
191Uras hıdır199
192.199
193Çağan199
194Firdevs öz198
195macide198
196ege hayal198
197Mesude198
198azad196
199A196
2006a196
201Vedat194
202Kaan görkem BARIŞ194
203KAYRA194
204Deniz Ayabaktı 194
205Meryem ulaş193
206Hatice Nur Yurt193
207KEREM BJK193
208ela193
209Eren ÖZ 6/F191
210Eliz190
211Kardelen190
212Elif190
213Defne Su Güzel190
214TuanaTuna 190
215A190
216Zehra Belinay Develi189
217Oğuzhan yüksel188
218Ahmet188
219Damla188
220efe188
221A188
222mehmet fatih188
223Asya Yolcu187
224MHD HANI HALIMEH186
225Erdem 186
226fvodk186
227yylyş186
228Hasan185
229sevde185
230Dosyal185
231MİNA SU CAV185
2328d185
233Enes184
2346/A184
235bilinmeyen184
236Elif KERKÜT183
237halit183
238Ahmet Kadir Yabaş183
239Deniz183
240ecem183
241Ahmet SERİN 182
242nehir182
243Şeyma Nur Akkaya182
244Hira Nur Avcı 182
245T182
246Sezgin181
247YILDIZ8I180
248Mert ali180
249Ecrin üst180
250asd180
251şevval180
252Mücteba Tabak 179
253Hedibe Taş179
2548a179
255Hatice azra çiçek 178
256Ali Efe İnceoğlu178
257Okyanus177
258salih177
259Yiğit ÖZER177
260a177
261arda177
262Ilım Beyza Dikye176
263Melisa 176
264rumeysa176
265Furkan Yürük175
266Ömer Mert Arslan175
267Arda175
268Burak 175
269BUSE 174
270cibril174
271Ecrin Vahide AVAROĞLU174
272azra173
273Zehra173
274Aysel Karasu173
275Ece Duru Gürpüzer173
276Elif172
277sude172
278Ece 172
279Defne Yasmi̇n ekmekçi 172
280a172
2817A172
282Mahsun 171
283İrfan171
284Yaren170
285Ahmet Orkun170
286İrem170
287Bahar 169
288Aslı Buğlem Akdeniz169
289Hshs169
290Büşra168
291Yakup168
292kutay168
293Hasan tuna Gövenç 167
294lwooe166
295Kaan Düztaş166
296Emre ÇOBANOĞLU166
297Süleyman Arif ARARAT165
298EMİR GÖSTERİCİ165
299Dilay165
300Süleyman165
301furkan164
302uğr164
303ferhat164
304Tuanna Aylan163
305Arda Özvurgun 5/C163
306Ebrar YAVUZ163
307Nilay163
308M.Said 6-f162
309Nil Er162
310T162
311a162
312ş162
313Turkay161
314Öykü 160
315Batuhan çalımlı160
316Hiranur Kendir160
317Recep160
3188 b160
319Feride Melek 159
320Kumsal158
321Yiğit158
322SEMİH ÖVET158
323Suphi Meryem ekşi 158
324Deniz Kamğa 157
325Oxbssjks157
326Mehmet Fatih 157
327imran ceylin sarı157
328Eylül157
329Çınar157
330Ece su157
331Samet godek157
332Muhammed Emin156
333ARDA156
334Ahmet155
335Damla155
336Ömer 155
337Arda karaçor155
338Elanur155
339Sueda155
340ajsdaşisdiajsşa155
341Toprak155
342Mert Pehlevan155
343Sude155
344gizem155
345Zübeyir Esad Seçkin155
346EMİRHAN154
347Esma154
348Bahar154
349Arda Arabaci154
350Enes154
351cüneyt154
352dfd154
353İrem153
354Batuhan Biter153
355Abdulkerim152
356Eclil152
357Tanem152
358DERYA152
359Mustafa MIZRAK152
360arda152
361Sebahat152
362Hasan 152
363u152
364BURCU DÖNDÜ YILDIZ152
365Safiye Betül152
366dilber152
367Soruların Şahı151
368Ayça Acar151
369Efe151
370Fatih Mehmet yılmaz151
371Burcu Dursun151
372pınar151
373Zeyn Ali Paşa151
374E151
375Dhkş151
376Sümeyye150
377k150
378Cemre Solmaz149
379Yağız Yusuf Büyükdoğan149
380q149
381Yusuf148
382h148
383Ayşenur148
384Eymen148
385Hilal 148
386Zümra Keleş 148
387Sude Melek Aksu 148
388ercument148
389gizem148
390Mahmut148
391gj148
392Elif AZRA148
393Egehan elmas 148
394su147
3955147
396ylllp147
397Ela Nur LAL147
398Kemal Alptekin Kaplan146
399Ali Eymen Kaval146
400mert146
401Fatih146
402Hatice Gönülseven146
403.146
404Poyraz Mete146
405Rahmi145
406Mert145
407Hayrunnisa145
4088145
409Ali Toprak Özcan 144
410Gül Asya YOLDAŞ144
411SIDIKA CERİTLİOĞLU144
412Beren Acar144
413Sıla143
414MUHAMMET ENES ALTINBAŞAK143
415Emir Ahmet yigit143
416Hafsanur143
417Öykü Gövcü 143
418Sultan143
419Bekirhan143
420nes51143
421efe143
422doktor143
423EYMENG142
424Zeynep142
425Ahmet Orkun 142
426Defne Aldıçoğlu142
427cjkj142
428kağan142
4298A141
430Metin Eren Üzgü140
431Hurşit Miraç140
432sos140
433U140
434Hzhxh139
435Elif139
436Ebrar Benli139
437Emir sarp139
438büşra139
439Kardelen138
440Melis138
441ZEREN ÜRKÜNÇ138
442Neva Soylar138
443Şz138
444Seda138
445Hayrunisa Çetkin137
446Yağız YUSUF Büyükdoğan137
447azra gaziyiz137
448kerem137
449ayşe137
4506/b ibrahim ege137
451abdurahman egetas136
452jinou136
453Sılanur soylu 136
454ZÜLAL136
455Buğlem Güçlü136
4565/E136
457Canan akdağ136
458Ceylin136
459g136
460Erdoğan135
461sinem135
462Yunus emre135
463Ömer Faruk135
464Zülal135
465İbrahim Emin SIĞINDIM135
466Ledeyna Güner135
467ECRİN ÖZDEN 6/A135
468eren135
469d135
470Ruken 134
471Ceylin134
472Yiğit Can Özdemir134
473ceyhun134
4748A134
475ahmet134
476a134
477Miray Küni133
478Yasin Mehmet pisil133
479Sağane lağ133
480Elif133
481İrem133
482kks133
483r133
484BELİNAY ÇELİK132
485Beyzanur132
486Ceyda Ercin132
487Gülsu132
488almina132
489SEMİH ASAF BULUN 132
490eertuuk132
491çiğdem132
492Yusuf131
493Çınar Güzelmansur131
494oğuz131
495Esma Melek 131
496Belinay.131
497Asya Neris Bingöl131
498azra131
499Oyku131
500Yağmur131