652 Dünyamıza Sahip Çıkalım Online Test

“SB.6.5.2. Kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin canlı yaşamına etkilerini analiz eder.”  kazanımı için online testtir

Bu testte 8 soru vardır.

Musa Özgün hocamızın testinden  oluşturulmuştur.

/8
11 oylar, 2.8 ortalama
746
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

1 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

 Yenilenemeyen  Enerji kaynaklarıYenilenebilir Enerji kaynakları
1Taş KömürüGüneş
2Jeotermal EnerjiDoğalgaz
3LinyitRüzgar
4PetrolHidroelektrik

Yukarıdaki bilgilerin doğru olabilmesi için hangi rakamların karşılıklı olarak yer değiştirmesi gerekmektedir?

2 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Çevre Sorunlarının Sebepleri Çevre Sorunları
Ormanların tahrip edilmesi Erozyon
Heyelan
Yenilenemeyen enerji kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesiKüresel ısınma
Su kirliliği
Toprak kirliliği
Hava kirliliği
Su kaynaklarının bilinçsizce tüketilmesi Kuraklık
Su kirliliği

Tablodaki bilgilere göre çevre sorunlarının canlı yaşamına getireceği olumsuzluklar arasında hangisi gösterilemez?

3 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Yeryüzündeki tüm canlıların ihtiyacı olan doğal kaynaklar sınırsız ve tükenmez değildir. Dünyada nüfus hızla artarken sınırlı olan doğal kaynaklar da insanlar tarafından bilinçsizce tüketilip yok edilmektedir. Bu durum gelecek nesillerin yaşamını zorlaştıracaktır.

Buna göre gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak isteyen Mete Bey’in aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz?

4 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Ülkemizde taş kömürünün tamamı Zonguldak çevresinden çıkarılmaktadır. Zonguldak – Ereğli havzasından çıkarılan taş kömürünün ısı enerjisi oldukça yüksektir. Bu nedenle demir – çelik sanayisinde kullanılır. Taş kömürü kullanılarak Çatalağzı Termik Santralinde (Zonguldak) elektrik üretilmektedir. Fosil enerji kaynakları içinde atmosferi en fazla kirleten enerji kaynağıdır.

Açıklamaya göre Taş kömürü için aşağıdaki bilgilerden hangisi söylenemez?

5 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Sadece yukarıdaki pasta grafiğe bakara;

I. Yenilenemeyen enerji kaynaklarının tüketimi fazladır,
II. Türkiye enerji üretiminde dışa bağımlıdır,
III. Alternatif enerji kaynaklarına olan talep giderek artmaktadır,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

Question Image

6 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

 

Görseldeki enerji kaynağı için;

I. Yenilenebilir enerji kaynağıdır,
II. Güneşli gün sayısının fazla olduğu alanlarda kullanımı yaygındır,
III. Isınmada, elektrik ve sıcak su üretiminde kullanılır,

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Question Image

7 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Hidroelektrik enerji akarsular üzerinde kurulan barajlar yoluyla üretilen elektrik enerjisidir. Hidroelektrik enerji potansiyeli dağlık ve engebeli yerlerde yüksektir.

Yukarıdaki Türkiye Fiziki haritası incelendiğinde hidroelektrik enerji potansiyeli en fazla olan yer kaç numara ile gösterilmiştir?

8 / 8

Kategori: 652 Dünyamıza Sahip Çıkalım

Enerji
Kaynağı
Kullanıldığı Alan
Taş kömürü Çatalağzı Termik Santrali
Linyit Soma Termik Santrali
Doğal gaz Hamitabat Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali

Sadece tablodaki bilgilere göre;

I. Fosil yakıtlardan elektrik enerjisi üretilir,
II. Enerji kaynakları ekonomiye katkı sağlar,
III. En çok elektrik Soma Termik Santralinden üretilir,

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

0%