651 Kaynaklarımız ve Buna Bağlı Gelişen Ekonomik Faaliyetler Online Test

“SB.6.5.1. Ülkemizin kaynaklarıyla ekonomik faaliyetlerini ilişkilendirir. ” kazanımı için  hazırlanan online testtir.

8 sorudan oluşmaktadır.

Bu test Musa Özgün hocamızın sorularından oluşturulmuştur.

/8
11 oylar, 4.5 ortalama
1053
Şu kişi tarafından oluşturuldu Erkan İsanmaz

651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

651 Kaynaklarımız ve Ekonomik Faaliyetlerimiz

1 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Türkiye'de geçen yıl defne, kekik, ada çayı, ve keçi boynuzu gibi orman ürünlerinin ihracatından 507 milyon dolar gelir elde edilerek ekonomiye büyük katkıda bulunuldu.

Bu genel ağ haberinden yararlanılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

2 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Gür otlakların bulunduğu alanlar - Büyükbaş hayvancılık

Bozkırların yaygın olduğu alanlar - Küçükbaş hayvancılık

Bitki çeşitliliğinin fazla olduğu alanlar - Arıcılık

Sadece yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

3 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Grafiğe göre;

I. Türkiye bor ihracatında dünyada birinci sıradadır.

II. Bor madeni dünyada en çok ülkemizde bulunur.

III. Bor madeninin kullanım alanları giderek artmaktadır

çıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?

Question Image

4 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Ülkemizde tarım alanlarının büyük bir kısmında soğuğa ve kuraklığa dayanıklı tahıllar ( buğday, arpa, çavdar vb.) ve baklagiller ( nohut, fasulye, mercimek vb.) yetiştirilir. İklimin elverişli olduğu alanlarda ise fabrikalarda işlenerek yeni bir ürün haline gelen ve ekonomik değeri yüksek olan sanayi bitkileri (zeytin, ay çiçeği, çay vb.) yetiştirilir. Ancak yükseltinin fazla olduğu alanlarda tarımsal üretim azaldığı için bu yerlerde hayvancılık yapılır.

Yukarıdaki bilgiye göre hangisi söylenemez?

5 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Görsellerde su kaynaklarımıza bağlı olarak yürütülen bazı ekonomik faaliyetler gösterilmiştir.

Görseller ile aşağıdaki hangi ekonomik faaliyet hakkında ilişki kurulamaz?

Question Image

6 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

GAP’ın Etkisi Etkili olduğu Alan
Projeyle yapılan barajlardan 7’si Türkiye’nin elektrik
ihtiyacının üçte birini karşılamaktadır.
Enerji Üretimi
GAP’tan sonra Şanlıurfa, kısa zamanda pamuk
üretiminde ülke birincisi olmuştur.
?
Pamuklu dokuma fabrikaları açılmıştır. ?
GAP uluslar arası Hava Limanı hizmete girmiştir. ?

Tablodaki bilgilere göre GAP’ın etkili olduğu alanlar bölümünde “?” ile boş bırakılan alana aşağıdaki faaliyetlerden hangisi yazılamaz?

7 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturmaktadır. Örneğin doğal kaynaklarımızdan olan toprak; cam, seramik, çimento, kiremit, tuğla üretiminde hammadde olarak kullanılır.

Açıklamada toprak ile hangi ekonomik faaliyet arasındaki ilişki örneklendirilmiştir?

8 / 8

Kategori: 651 Kaynaklarımız Kazanca DÖnüşüyor

Akarsulardan yararlanma yöntemleri;

  1. Tarlalar sulanır.
  2. Rafting yapılır.
  3. Elektirik üretilir.

Buna göre aşağıdaki alanların hangisinde akarsu kaynaklarımızdan faydalanıldığı söylenemez?

0%