743 Karanlıktan Aydınlığa Online Test

“SB.7.4.3. XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupa’da yaşanan gelişmelerin günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına etkisini analiz eder.” kazanımı için hazırlanan online testtir.

8 sorudan oluşmaktadır.

Bu test Musa Özgün hocamızın sorularından oluşturulmuştur.